.:Vigrid Forsiden:.

Ingunn Sigurdsdatter ofrer seg for Friheten

Ingunn Sigurdsdatter kastes ut av hjemmet sitt i Skien

Krigen mot de internasjonale finansoligarkene og deres misbruk av sin enorme pengemakt har mange fronter. Fellesnavnet på dette frontavsnittet har navnet GIABO som står for Global Insurrection Against Banker Occupation - Globalt Opprør Mot Bankenes Okkupasjon. Ja, for vi er okkupert av bankene eller rettere sagt de finansoligarkene som eier hele banksystemet som de bruker til å lenke oss som finans- og låneslaver i finans-Gulaget deres.

Frontavsnittet til Ingunn, har jeg forstått det rett, er "Freeman on the Land"-bevegelsen som har sin rot i det førnormanniske bondesystemet hos de angelsaksiske stammene i England. (Før 1066). Frihet på eget land har alltid vært de germanske folkenes store drøm og styrke. Det så vi under oppblomstringen av NasjonalSosialismen i Tyskland og andre nordiske land for omkring 100 år siden. Slektskapet er klart: Målet er frie menn på eget land uten gjeldsbyrde til finanseierne. Men Hitler var ikke den første ute med disse ideene i det moderne Europa. Atti år tidligere hadde Tsar Alexander II i Russland reformert leilendingssystemet og frigjort så mange millioner bønder fra slaveri til selveiende "Freemen" at de jødiske pengelånerne, som tidligere eide alt leilendingene trengte og kun ga dem til snaut livssopphold, ble rasende og myrdet Tsaren i 1881.

Etter det gikk den internasjonale jødedommen sammen om å styrte Tsaren og ta makten i Russland. Det gjorde de i 1918 og resultatet var totalt opphør av Freemen i Russland. Bøndene i Russland og Lillerussland (Ukraina) ble myrdet eller sendt i Gulag og arbeidet ihjel. Russlands nye redningsmann, President Vladimir den Store Putin, har siden 2002 gjort det lettere og oppmuntret kollektivarbeidere til å bli Freemen på eget land igjen, men etter så mange års slaveri er det blitt en vane og få tar sjansen. Det er som med hunder: Heller i bånd i et hundehus og få maten på et fat enn en fri ulv i skogen som må jakte selv.

Massemedia er dominert av finansoligarkene

I et samfunn som mer og mer bærer preg av feminisme og slavementalitet blant menn, hvor det å ta avstand og be om unnskyldning er standard, står Ingunn frem med et kvinnemot som burde gi skamfølelse til norske femser som har latt finansoligarkene ødelegge oss slik de har. Masseinvasjon av rasefremmede med voldtektsbølge og kriminalitet på topp bryr norske menn seg lite om annet enn å sutre borte i et hjørne.

Nå når Ingunn er kastet ut av huset sitt regner jeg med at alle dem som følger henne på Facebook og ellers og har oppmuntret henne i hennes åpne opprør mot et råttent system vil trå til og spleise på en gård på landet hvor Ingunn kan bo gratis og drive bevegelsen videre. Hvis ikke er de faktisk råtnere og verre enn norsk media, politi og politisk maktelite til sammen. Vi får fort se om det er noe tak i de store ordene til følgerne eller om det blir med støtteklapp på skulderen.

Min anbefaling er ikke at folk skal følge i Ingunns fotspor, men at de som har støttet og oppmuntret henne så langt tar ansvar og ikke lar henne i stikken. Hva jeg derimot oppfordrer andre til er å delta i kampen mot den internasjonale, stort sett jødiske, finanseliten og knuse dens ødeleggende makt over samfunnene våre. Ja, for la det ikke være noen tvil: Dette er en kamp mot de jødiske finansoligarkene som dominerer finansmarkedene i NATO-området og deres hersketeknikker. Du kommer ikke en gang i nærheten av målet om du ikke knuser beskyttelses-systemene de har bygget rundt seg.

Putin er den frie verdens fremste Leder

Det fremste av dem heter HoloCa$h som er navnet på jødeløgnen om de 6 millioner som aldri ble utryddet av tyskerne under den 2. Verdenskrig. I tillegg spre sannheten om den internasjonale jødedommens totale dominans og eierskap innen media og politikk i NATO-området. Og typisk nok: Etter at Putin fikk det nasjonalt bevisste Russland på fote igjen siden 2002 har han vært det fremste hatobjektet til denne internasjonale zionistiske makteliten. Nå skal Russland erobres igjen og rikdommene fordeles til de samme jødiske finansoligark-kretsene som ødela landet i 1918. Det artige denne gangen er at det er europeiske nasjonalsosialister som er de mest ihuga frontsoldatene i jødeoligarkenes tjeneste. Ref. Novorossija.

Så Ingunn og hennes tilhengeres kamp er også en kamp for Putin og Russland som den fremste hindringen for finansherskernes totale verdenskontroll. Det er også den samme kampen som vi i Vigrid fører i dag og Tsar Alexander II førte for 150 år siden og Hitler og Quisling førte for 80 år siden. Så "Freeman om the Land"-bevegelsen er i godt selskap.

Til slutt vil jeg oppfordre direkte til alle tilhengerne av Freeman-bevegelsen å samordne virksomheten sin med oss i Vigrid slik at vi kan få større samlet slagkraft gjennom konsentriske angrep enn vi i dag har.