.:Vigrid Forsiden:.

Ingunn Sigurdsdatter: Torpedo i Jødefinansens Hangarskip

Kosher Media (Varden) spiller Terroristkortet mot Ingunn

Maktelitens propagandaapparat har mange metoder de bruker for å sverte og stemple frihetskjempere på. En av de mest brukte er koblingsmetoden. I dette tilfellet sier ikke Varden direkte at Ingunn er en Terrorist eller at Freeman-bevegelsen i Norge er en terroristbevegelse, men metoden de bruker gjør at ordet "Terrorist" blir assosiert med navnet Ingunn og bevegelsen likevel. Varden er slue nok til at de ikke bruker egen propagandist til denne skitne jobben, men en utenforstående blogger. På denne måten er Varden fullstendig dekket og bloggeren bare kobler opp litt personlig synsing og alle er fornøyde. Og hensikten er oppnådd: Vanlige folk som kunne tenke seg å støtte eller sympatisere åpent trekker seg stille og rolig tilbake i sin daglige passivitet. Varden plusser på med en personlig fornærmelse oppå Terrorskaden ved å omtale Ingunn som Ingunn "Røyseland". Den er faktisk svært grov og det er medias hensikt med det. Og igjen er bloggeren brukt som utøver. Sleipt.

Jøde-eliten feirer opprettelsen av Federal Reserve i 1913

Dog, et forhold blir igjen for oss som kjenner ziomedias arbeidsmetoder: Ingunn har truffet midtblink og ziomedia er livredde for fortsettelsen. Ja, for det er kun når man treffer jødiske interesser direkte at ziomedia går til et slikt skritt så kjapt som i dette tilfellet. Og det gjør de klokt i for Ingunn sine utspill for åpen scene er som en torpedo midtskips i den internasjonale jødedommens flaggskip: Kontrollen med Federal Reserve og trykking av penger uten egenverdi i Jew$A.

Hangarskipet øverst er fronten - Her er det virkelige krigsuhyret

Når kosher ziomedia nevner det industrielle-militære-komplekset som årsaken til krigshissing er det en bevisst avsporing fra media sin side. De folkene som leder militærindustrien kunne likegodt produsere raketter og sende ut på misjoner i verdensrommet. De har ingen personlig interesse av krig og det har heller ikke de militære, med få unntak. De kunne fått jobb til samme betaling med mindre risiko i samme romfartseventyret. Nei, det hele er en skjerming av dem som virkelig har makten og faktisk vil krig: Finansoligarkene som gjennom sin totale kontroll med finansindustrien eier hele det militærindustrielle-komplekset og gir dem marsjordrene sine. Og de finansoligarkene er hovedsakelig av samme jødiske stamme med den samme jødiske agenda slik den er skrevet i Talmud og Torah: Verdensherredømme for jødene med alle andre (Goyims) som slaver.

Frimureriet som jødisk strategi og femtekolonne

I artikkelen siteres Ingunn slik: "Norge styres fra frimurerlosjene; det bør du ikke tvile to sekunder på. Ordrene om bruk av tvang kommer ikke fra «regjeringen» eller stortingsrepresentantene vi tror vi velger. Norge styres fra skyggene, skriver Sigurdsdatter på Facebook". På det området er Ingunn på linje med nasjonalsosialistene fra forrige århundredet og Vigrid i dag. Men Frimureriet er igjen bare en av mange femtekolonner som den internasjonale jødedommens maktelite bruker for å ødelegge alle samfunn og tvinge dem inn under det zionistiske åket. Bildet over er av åpningen av Frimurerlosjen i Oslo etter at Quisling hadde forbudt den jødiske femtekolonnen og åpnet lokalene for offentlig visning. Artikkelen omhandler emnet.