.:Vigrid Forsiden:.

Ingunn Sigurdsdatter treffes av Jødemaktens Hetsemaskineri

Ingunn tar et oppgjør med massemedias hatefulle hetsekultur

Bakgrunnen er at Ingunn Sigurdsdatter har stått frem som den ledende personligheten i Norge i Frihetskampen mot den ikke-folkevalgte eliten som eier oss gjennom sin kontroll med NATO-områdets finanser og gjennom det med alt annet. Her er et utdrag fra Ingunn's melding til propagandist Ove Mellingen i Telemarksavisa: ".....Når Ove Mellingen lar foreningen Skepsis/Human Etisk Forbund slippe til med sine statsbetalte hetsere som i mange år har drevet kampanjer for å ødelegge rykte og økonomi til "sånne som meg", og som prøver alt de kan å knytte meg og andre opp mot antisemittisme eller terrorisme.....". Bildet over er av federal Reserve som mange ser på som en kriminell mafiaorganisasjon. Noe jeg også gjør.

Mye tyder på at Ingunn i god og typisk blåøyd naivitet har trodd at hennes hyggelige og åpne forhold til Mellingen hadde noen som helst betydning når hun åpent går ut og maner til kamp mot den norske maktelitens Herrer og Mestre: Den internasjonale jødefinansen. Det sikrer Ingunn full hets fra maktelitens hatefulle propagandaapparat og deres kloakkrotter som de bruker til å spre hat og hets med for selv å toe sine hender og dekke seg bak: "TA mener at ulike syn på en sak skal få komme fram...." som Mellingen så smukt uttrykker det i artikkelen.

TA slipper hetserne løs på Ingunn

Et av hovedankepunktene til alle frihetsbevegelser innenfor det anglozionistiske Imperiet, som Norge er en del av, er hvordan en gjeng, som mange mener er ren forbrytermafia i gavnet, kan skalte og valte med finansene i landene våre kun til inntekt for seg selv og sin agenda om zionistisk verdensherredømme. Sier man det rett ut slik jeg gjør det er man garantert hedersnavnet "Nazist" eller "Nynazist". Angriper man de samme maktkretsene, men i mer indirekte former slik Ingunn og hennes bevegelse gjør det brukes også denne koblingen sammen med andre, men mer indirekte. Målet er det samme: Demonisering. Som Ingunn korrekt sier i meldingen til TA: ".....ene og alene for å sverte der hvor det er mulig.....".

Karikaturen over gir et godt bilde av det som skjedde etter den planlagte "finanskrisen" i 2008, som kun var et rent ran av folks pensjoner og sparepenger til finansoligarkenes og deres lakeiers banker. Det forestiller jøden Lloyd Blankfein og hans stammefrender mens de gjør "Guds arbeide" når de raner i vei på Wall Street.

Aftenposten følger på der TA slapp Ingunn

Norge er et rendyrket konesensusdiktatur hvor massemedia er sponset av makteliten via skattepenger for å kunne hate mer effektivt og hindre konkurranse. At Aftenposten regnes som borgerlig og TelemarksAvisa, TA, er en AP-sosialistavis spiller ingen rolle. Alt som heter norsk massemedia ligger innunder konsensusbegrepet og kan ses på som kosher varianter av hverandre. Vi som har lært oss dette systemet etter egen erfaring ventet på en tyngre stempling av Ingunn og miljøet hennes siden hun slapp rimelig i TA, som tross alt må ta noen hensyn som lokalavis. Det trenger ikke Aftenposten å gjøre og det er i de riksdekkende avisen det tyngste skytset brukes.

I TA slapp Ingunn unna med en svak kobling mot et amerikansk terrorstemplet miljø, men Aftenposten går direkte og brutalt til verks. Så direkte og brutalt at de ikke nevner Ingunn ved navn. Her kjøres nazikortet for det det er verdt og i tillegg om miljøet Ingunn representerer: ".....Disse er i dag mye farligere enn nazimiljøet.....". Gratulerer så mye, Ingunn og dine medspillere, stort bedre kan dere ikke gjøre det på hatskalaen. Neste trinn er at media i en slik artikkel nevner deg ved navn.

Swindler's List - Obama er finansjødenes mann

Hvorfor er det slik? Ingunn angriper jo ikke jødene direkte og holder seg unna jødenes HoloCa$h-løgn. Så hvorfor denne hatefulle demoniseringen og hetsingen av en blåøyd, naiv og snill norsk kvinne i moden alder? Svaret på det finner du på bildene vi har servert. Llyod Blanfein er jødisk og det samme er de tre siste Federal Reserve-sjefene, Greenspan, Bernanke og Yellen. Til høyre for de tre på bildet over finner vi den ortodokse jøden, Jacob Lew, som er USA's finansminister. Bankene som eier Federal Reserve er private, stort sett jødiske, banker med stort sett jødisk ledelse og dermed er alt under samme jødiske kontroll. En kritikk av Federal reserve eller pengesystemet forøvrig er dermed et direkte angrep på den internasjonale jødedommens sentrale maktposisjon. Den forsvarer de med alle midler og i det perspektivet må vi se Ingunns virksomhet og massemedias hatefulle angrep på henne av maktelitens team av kloakkrotter. Og Obama er som alle US-presidenter finansjødenes mann i Det Hvite Hus. Null Change.

Den dagen dette går opp for Ingunn og Co. ønsker jeg dem velkommen til tett samarbeide med Vigrid hvor de går til motangrep der det svir mest for jødene: Sannheten om HoloCa$h - løgnen om de 6 millioner som aldri ble drept unde den 2. verdenskrig. Gjør ikke Ingunn og hennes kolleger dette går de inn i en brutal krig med hodet under armen og armen i bind. Det er en dumhet de ikke har råd til. Vil de ta Krigen må de ha Seier som Mål. Alt annet er Idioti.

Meld deg til sivil og lovlig innsats i den totale Frihetskrigen Vigrid!