.:Vigrid Forsiden:.

Det Indiske Hav - Det Maritime Kjerneland

Mackinder's Heartland - Eurasia's Kjerneland - Jordens Geopolitiske Maktsenter

Den britiske geografen sir Halford Mackinder holdt et foredrag i 1904 hvor han la frem sin idé om det sentrale Eurasia som Jordens sentrale maktsenter. Ideen har grepet om seg og er den sentrale strategiske forestillingen i det anglo-amerikanske militær-Imperiet sine bestrebelser på globalt eneherredømme. Overalt langs Russland's og Kina's grenser fører USA/NATO aggressive angrepskriger og provokasjoner kombinert med handelsboikotter, utpressing og oppretting av militære baser.

Kartet over viser bakgrunnen for angrepskrigen mot Afghanistan grunnet den strategiske beliggenheten midt i den søndre delen av Kjernelandet. Men vi ser en annen dimensjon på dette kartet også: Betydningen av det Indiske hav. Dette vet selvsagt også alle andre og midt i det Indiske hav ligger en av verdens største marinebaser og overvåker dette globale Kjernehavet som et strategisk motstykke til det eurasiske fastland. Marinebasen er en kombinert engelsk/amerikansk base ved navn Diego Garcia. Basen er også en enorm flybase for langdistanse bombefly med rekkevidde langt inn i Eurasia.

Siden Russland har en nedkjørt økonomi, en befolkning på under halve USA's og i tillegg synkende, er landet, på tross av sin enorme utstrekning ingen global trussel mot det anglo/amerikanske verdens-Imperiet. Det betraktes derimot Kina som og USA's politikk har innringing av Kina som hovedmål. Tilsvarende overfor Russland er også viktig, men på et lavere nivå vil jeg tro. Kina mangler råvarer og spesielt energibærere som olje og gass. De russiske og sentralasiatiske forekomstene som fraktes i rørledninger over land er altfor små til å dekke det kinesiske behovet for energi. Disse råvarene må derfor Kina frakte sjøveien fra Midt-Østen. Det gjør det Indiske hav med tilstøtende havbukter til en sentral strategisk faktor i det globale maktspillet. Kanskje den aller viktigste for tiden og de nærmeste tiår. Over er et kart med handelsrutene gjennom det indiske hav som belyser dette.

Når vi ser på kartet over ser vi grunnlaget for å legge frem en motforestilling til Mackinder's eurasiske Kjerneland-teori og lanserer det indiske hav som klodens geopolitiske sentrum. Gjør vi det så ser vi at den eneste årsaken til at det anglo/amerikanske Imperiet og deres militærmaskin kan føre angrepskriger inne på det eurasiske kontinentet hviler på deres totale kontroll med det Indiske hav. India er alliert med anglo/amerikanerne og det Indiske hav er tilnærmet å regne som en rolig plaskedam for NATO/USA sine flåtestyrker. Kinas spede forsøk på tilstedeværelse er uten praktisk betydning og kan stoppes eller nøytraliseres når USA finner det nødvendig uten anstrengelse.

Utifra denne tankegangen er det India, og ikke Kina, som seiler opp som den neste supermakten i verden mens Kina vil nå en topp, men ikke komme ut av isolasjon, og så gli tilbake i betydning. Over er et lite knippe av indiske krigsskip. Den indiske marine disponerer over 150 marinefartøyer, men har kun et hangarskip som er over 60 år gammelt og modent for utrangering. Innen de neste ti år regner India med å ha tre moderne hangarskipsgrupper i det Indiske hav og dermed kunne kreve retten som områdets maritime stormakt ved siden av anglo/amerikanerne.