.:Vigrid Forsiden:.

Å du Hellige Svindel (Holyhoax = Hellige Svindel)

Bildet over er en variant av skiltet med Hollywood i Los Angeles, et jødisk senter for hatpropaganda

Røde Kors hadde tilgang til alle de tyske konsentrasjonsleirene inkludert Auschwitz, og sendte inn personell som rapporterte detaljert fra leirene.

I et brev datert 22 november 1944 til US State Department skrev Røde Kors: "Vi har ikke funnet spor etter installasjoner som kan brukes til å utrydde sivile fanger. Dette bekreftes av en rapport som vi allerede har mottatt fra andre kilder ... "

Tyskerne hadde tatt 150 000 britiske krigsfanger. 150 av disse var ingeniører som jobbet i Auschwitz-Birkenau, hvor det blant annet var fabrikker som fremstilte bensin av kull. Disse 150 britiske ingeniører hadde daglig tilgang til disse leirene, men til dags dato har ingen av disse avlagt noe vitnesbyrd om hva de så i leirene. Man kan undres på hvorfor.

Tidligere påstander om at nazistene laget lampeskjermer av hud og såpe av menneskefett er fjernet fra Holocaust-museene i Auschwitz og Jerusalem. I flere tiår sanksjonerte høyt respekterte forskere ved de mest prestisjetunge universitetene i verden disse historiene, men i 1990 innrømmet Yehuda Bauer, direktør for HoloCa$h studier ved Hebrew University, Tel Aviv at "nazistene laget aldri såpe av jødene ..." (Jerusalem Post, Int. Ed 5. mai 1990, s. 6...).

Tysklands flotteste kjøkken lagde god og næringsrik mat for Vrba og de andre jødene i Auschwitz
Mens tyskerne døde som fluer i det anglozionistiske Bombe-Holocaustet på dem

Rudolf Vrba er et at de mest berømte vitner fra Auschwitz, men i rettsaken mot Ernst Zündel måtte han innrømme at hans vitnemål ikke var riktig. Han sa at han hadde benyttet «poetisk frihet» da han fortalte om sine opplevelser i Auschwitz.

Dr. Charles Larson ledet et team av rettsmedisinske patologer som arbeidet i leirene mot slutten av krigen for å dokumentere krigsforbrytelser. De gjennomførte hundrevis av obduksjoner i mer enn tjue leirer, de fant ikke et eneste lik som viste tegn på å ha blitt gasset. I ettertid har det heller ikke blitt funnet andre lik som hadde tegn på å ha blitt gasset.

Nazistene brukte angivelig Zyklon B til å drepe jøder, men det ble ikke funnet rester av Zyklon B i de påståtte gasskamrene i Auschwitz og Birkenau [se min kommentar på slutten - GG]. Tester for dette ble utført i 1991 av det rettsmedisinske instituttet i Krakow under tett oppfølging av museets jødiske kurator. Zyklon B er egentlig er et insektmiddel som ble brukt til desinfeksjon i leirene. I et videointervju fortalte direktøren for Auschwitz-museet at hullene i taket som angivelig ble brukt til å kaste inn Zyklon B i virkeligheten ble laget av russerne etter krigen, og dette blir også støttet av at hullene ikke er synlige på luftfotografier tatt under krigen. Men museets turistguider forteller fortsatt besøkende at alt de ser er ekte ...

Tallet på 2 millioner døde i Mauthausen ble brukt så sent som i 1990 av Bauck i hans løgnhistorier.
Teksten over er hentet fra et norsk ziomedia, Hjemmet nr. 15 fra 6. April 1990.
Ziomedia har som primæroppgave å lyve for jødene.

Encyclopedia Britannica sin 1963-utgave opplyste at 2 millioner mennesker, hovedsakelig jøder, ble utryddet av nazistene i Mauthausen, en konsentrasjonsleir i Østerrike. Dette absurde tallet har offisielt blitt revidert ned ganske mye. Nå hevdes det at bare 95.000 mennesker døde i Mauthausen, hvorav bare 14 000 var jøder. En overdrivelse på 1 905 000 ofre! (Vigrid: Også de 95.000 må regnes som en zioløgn. Røde Kors regnet 78.000.).

Etter annen verdenskrig ble det utplassert en minnestein i Auschwitz hvor det sto at antall jødiske ofre var 4 millioner. Minnesteinen ble senere erstattet av en annen minnestein som fortalte at det totale antall dødsfall var 1,5 millioner, men det totale antall ofre i Holohoax (6 millioner) ble ikke redusert. En reduksjon på 1 905 000 i Mauthausen pluss en reduksjon på 2 500 000 i Auschwitz endret ikke det totale antall ofre på 6 millioner. I 1990 reviderte Auschwitz-museet offisielt dødstallene i Auschwitz fra 4 millioner ned til 1,1 millioner, hvorav 960 000 er hevdet å være jøder. I 1990 åpnet også Russland gamle sovjetiske arkiver om Auschwitz, og dette reduserte ytterligere de totale antall døde i Auschwitz til 69 000. En rapport fra Den internasjonale Røde Kors Tracing Service anga totalt 262 077 døde i alle de tyske konsentrasjonsleire. Viktigste dødsårsak: tyfus.

Her er bildet med norsk tekst bygget inn takket være en god hjelper:)

Tydeligvis har tallet 6 millioner en mytisk betydning for jødene. Det samme tallet ble brukt i første verdenskrig, da det ble hevdet at 6 millioner jøder var i fare. I 1897 skrev et amerikansk magasin, "Science of Religion", at nesten seks millioner jøder ble drept i Bar Kokhba opprøret 132-136 e. Kr.

Jødene har blitt hatet gjennom historien, men det er sjelden man får vite om årsaken til hatet. Vanligvis fremstilles jødene som forfulgte uskyldigheter. Men i antikkens Kyrene (moderne Libya) massakrerte jødene 220 000 uskyldige sivile. På øya Kypros var det ingen store romerske garnisoner så jødene var i stand til å drepe 240 000 ubevæpnede menn, kvinner og barn. Jødene drakk blodet deres, spiste kjøttet og laget belter av tarmene. Jødenes oppførsel lærte den gamle verden til å hate jødene lenge før den katolske kirken ble etablert religion i Romerriket.

Dönmeh-kulten var krypto-jøder i Tyrkia som praktiserte islam, men bare i navnet. Dönmeh støttet Ungtyrker-bevegelsen og med hjelp av Rothschild gjorde de opprør mot sultanen i 1908. I 1915 massakrerte jødene i Tyrkia 1,5 millioner kristne armenere pluss 250 000 greske og syriske kristne. Dette er dokumentert i Christopher Jon Bjerknes sin bok: «The Jewish Genocide of Armenian Christians.»

Likhaug under judeobolsjevikenes Holodomor i Ukraina

Etter at jødene overtok makten Russland i 1917 ga de sitt hemmelige politi tillatelse til å voldta over en halv million russiske ungjenter til døde, og de drepte kanskje så mange som 60 millioner i konsentrasjonsleirer og på annen måte. 10 millioner mennesker ble sultet i hjel i Ukraina.

Sammenlign de ovenfor kjente grusomhetene begått av jøder med Holohoax-bløffen. Der var aldri fysiske bevis for Holohoax. Faktisk tyder all tilgjengelige dokumentasjon og materielle spor på at det fantes ingen ordre om et massemord på jøder, ingen planer, ingen budsjetter, ingen våpen, (det vil si ingen gasskammer) og ingen offer, (det vil si at ikke ett eneste obdusert lik har vist seg å ha blitt gasset).

Mange historier om Holohoax er avslørt som løgner. For eksempel beskyldte russerne opprinnelig nazistene for å drepe jødene med elektrisitet eller i kamre med kokende damp. Disse historiene er for lenge siden avslørt som falske. Russerne hevdet også feilaktig at nazistene var ansvarlig for massakren av polske offiserer og intellektuelle i Katyn, mens drapene i virkeligheten ble begått av sovjetiske bolsjeviker.

De sovjetiske propagandistene Ilya Ehrenburg og Vassily Grossman skrev 'Black Book'. Den opprinnelige boken, utgitt på 40-tallet, hadde et svart omslag. Den nåværende utgaven er 579 sider med ren fantasi. Det påstås av fire lik kunne kremeres samtidig, og at det tok 15 minutter å kremere de fire likene, så dersom alle ovnene jobbet døgnet rundt var det mulig å brenne 1920 lik i tjuefire timer. Men 4 millioner lik kunne ikke ha blitt kremert, selv om det var mulig å kvitte seg med 1920 lik på en dag i 400 dager. For å øke antall ofre, påsto Elie Wiesel i sin bok «Night» at 5000 jøder i døgnet ble brent utendørs i Auschwitz. Men allierte flyfoto tatt av Auschwitz under krigen viser ikke lik som blir brent, heller ikke røyk fra krematorieovnene, selv om de ble tatt på den tiden da drapene ble påstått å pågå nesten non-stop.

Elie Wiesel er en ren løgner og har sannsynligvis aldri vært i noen interneringsleir.

Elie Wiesel fortalte under en rettssak i San Francisco at han fortsatt hadde tatovering nummer A7713 på sin venstre arm. Men det finnes fotografier av Wiesel i kortermet skjorte hvor man ikke kan se tatoveringen. Elie Wiesel er åpenbart en løgner.

På grunn av problemene med gasse-historiene har jødene i den senere tid forsøkt å øke antallet jøder som ble drept av de 1500 medlemmene av Einsatzgruppen. Massegraver av kristne drept av jødiske kommunister har blitt funnet, men ingen massegraver med jødiske lik er funnet. Det jødiske Virtual Library forklarer at nazistene fjernet sporene ved å helle bensin (som i annen verdenskrig var en mangelvare) over de jødiske likene og tente på, og dette gjorde at aske, bein, osv. forsvant. Men bein forsvinner ikke av bensinbranner. Og branner skaper aske. Ingen av disse Holohoax-historiene virker troverdige. Det er bare under trussel av fengselsstraff at folk tilsynelatende godtar dem.

Churchills verk om andre verdenskrig nevner ikke Nazi gasskamre, folkemord av jødene, eller seks millioner jødiske ofre. Det samme for Eisenhowers «Crusade in Europe», som er en bok på 559 sider. De seks bind av Churchills verk om annen verdenskrig er på totalt 4448 sider, og de Gaulles trebinds «Memoirs» er 2054 sider. Totalt er disse verkene på 7061 sider, og der er ingen omtale av nazistenes «gasskamre», «folkemord» av jødene, eller «seks millioner jødiske ofre for krigen.»

USA hadde rene dødsleire hvor over en million tyske fanger ble utryddet

Sammenlign Holohoax med Eisenhowers behandling av tyske krigsfanger etter annen verdenskrig. Eisenhower, som var jødisk, satte tyske krigsfanger i leire uten telt eller bygninger. Tyskerne ble gjerdet inne uten ly fra kulden, vinden, regnet, snøen, varmen og solen med lite eller ingen mat. Eisenhower gav ordre om at alle som forsøkte å gi mat til fangene, skulle skytes på stedet.

11 september 2001 trodde vi de jødiske media og sionistene da de sa at muslimene var ansvarlige for angrepet på tvillingtårnene. Jødiske løgner ble brukt for å få USA og NATO til å gå til krig mot Irak og Afghanistan og drepe millioner av uskyldige mennesker.

Holohoax-bløffen blir brukt i dag for å rettferdiggjøre en krig mot Iran og okkupasjonen av Palestina. Vi hører stadig at dersom USA/Israel ikke angriper Iran, vil vi få et nytt Holocaust. Men et angrep på Iran vil være starten på tredje verdenskrig. Hvis du mener at tredje verdenskrig er en veldig dårlig idé, kan du gi et lite bidrag til å forhindre den ved å fortelle dine venner og bekjente om Holohoax-bløffen. Du er ikke alene. Vi er mange som allerede har gjennomskuet Holohoax-bløffen, og vi blir flere og flere for hver dag.

Flere testresultater fra krematoriene i Auschwitz.

Søylen til høyre er fra et avlusningskammer. Bevis for null massegassing i Auschwitz. Spor av cyanid fra Zyklon B ble funnet i de tyske krematoriene, men konsentrasjonene var så ørsmå at de samsvarte ikke med noen massegassing av mennesker; de samsvarte kun med den dokumenterte rutine-saniteringen av leirens bygninger. Se diagrammet over.