.:Vigrid Forsiden:.

Folkemord på Hvite i Afrika

I 1652 slo en liten gruppe nederlendere seg ned i Sør-Afrika. I flere hundre år bodde de i deler av det som i dag er Sør-Afrika uten å se et andre mennesker. Landet var en ødemark. (Bildet viser et nederlandsk skip i Kappstaden i 1679).

Etterhvert som de hvite farmerne bygde opp et velfungerende og sivilisert samfunn av intet kom store grupper av negroide innvandrere til landet for å nyte godt av disse godene. Den hvite urbefolkningen, som sammen med små stammer bosatt i landets utkant utgjorde Sør-Afrikas urbefolkning, ble raskt i minoritet til fordel for negroide innvandrere (som Nelson Mandela).

Etter hvert som de ble flere og flere fremmet den venstreekstreme delen av den negroide befolkningen stadig flere krav overfor den hvite urbefolkningen. Det hele toppet seg da terroristlederen Nelson Mandela ble forsynt med våpen av Sovjet-unionen for å begå statskupp.

Sovjet ønsket å knuse det hvite og vestlige Sør-Afrika innsatt et venstreekstremt regime i stedet. Dette førte til at tusenvis av hvite, både militære og sivile, ble slaktet ned av terroristene i kretsen rundt Mandela. Mandelas terrorister drepte for øvrig mange ganger flere fargede enn hvite, svært mange fargede var nemlig lojale overfor apartheid-regimet.

Etter maktovertagelsen har ytterligere tusenvis av hvite blitt slaktet ned som dyr av de fargede innvandrerne i Sør-Afrika. Mandela har også vedtatt lover som begrenser bedrifters adgang til å ansette hvite, og har truet med statlig inndragning av hvites eiendom. Hvite mennesker har nemlig ikke samme rett som svarte til å eie verdier i det ekstremt rasistisk Sør-Afrika av i dag.

Nå viser det seg imidlertid at en enda mer ytterliggående terrorgruppe enn den væpende vingende av ANC (som er Mandelas rasistiske og undertrykkende parti) leker med tanken om et rasistisk folkemord på den hvite urbefolkningen i Sør-Afrika.

Mens Sør-Afrikas tidligere president, Nelson Mandela,(85) fnyser av ryktene om dårlig helse, planlegger, i følge våre kilder, landets kommunistparti å slakte alle hvite i landet, i forbindelse med hans død. Bildet til venstre viser terroristen Mandela til venstre med den jødiske kommunistlederen hans Slovo til høyre).

En av de planlagte aksjonene innebærer 70.000 bevæpnede svarte menn ”som transporteres til bysenteret av Johannesburg innen en time”, i drosjer for å angripe hvite.

Planene har varierende navn. ”Operasjon Vula”, ”De lange knivers natt”, ”Operasjon hvit renskning”, ”operasjon jernørn” og ”røde oktober-kampanjen”.

Aksjon ”Vår Regnfulle dag” ble planlagt til å utføres etter Nelson Mandelas død og ville innebåret at sorte ble transportert i drosjer til de største byene. Planen var at overgriperne skulle ta over viktige samlingssteder og massakrere hvite. Angrepene skulle videre føre til et kupp. Kilder sier at de fleste svarte i landet er klare over planene. Når konflikter av rasemessig karakter oppstår, truer ofte svarte hvite med ”vent til Mandela dør”.

”Hvite personer i Sør-Afrika kan benekte det til verdens ende, men vi er i reell fare,” sier en av innbyggerne. ”dette er ingen spøk og enhver person som ikke er fullstendig idiot kan se at dette ryktet har spunnet ut av kontroll.”

Mange hvite er nå overbevist om at en grusom bølge av etnisk renskning vil følge Nelson Mandelas død når den enn skulle komme. Noen forbereder seg på flukt. ”Jeg har forberedt meg, og vi har en samlingsplass hvor vi kan være beskyttet i fire uker etter Mandelas død,” sa en hvit Sør-Afrikaner. ”Om ingenting skjer, vil det være et mirakel.” (Bildet til høyre er fra en video hvor terroristen mandela står sammen med den jødiske kommunistlederen sin Katrils og synger om å utrydde alle hvite).

Røde oktober-kampanjen er angivelig en kommunistisk konspirasjon for å felle president Thabo Mbeki. Mbeki vil da bli skiftet ut med Cyril Ramaphosa. ”jeg begynte å tro at jeg holdt på å bli gal!” Sa en annen hvit Sør-Afrikansk innbygger.

”operasjon Uhuru” eller ”Operasjon Hvit Renskning” er definitivt ikke et rykte. Jeg snakket med noen som fortalte meg at de hadde fått bekreftet av noen svarte i Zimbabwe at dette ”arrangementet” vil skje. Søskenbarnet mitt oppholder seg på en farm i Mpumalang, ikke så langt fra johannesburg. En svart offiser i det distriktet fortalte sin hvite kollega at de kommer til å drepe oss som fluer, og at det ikke er noe vi kan gjøre med det. Og at de heller ikke bryr seg om at vi vet om det.”

(Under apartheid var Sør-Afrika et velfungerende og fredlig land, ikke ulikt andre vestlige land. Det ble bygget så mange skoler at alle fikk utdannelse, og det var flere negroide millionærer, leger og advokater i Sør-Afrika enn i resten av verden til sammen. Etter at Mandela tok over har landet kollapset. Det blir utført en voldtekt hvert 23.sekund (!!) og landet har tusenvis av drap i året, selv om landet "kun" har 47 millioner innbyggere. Kriminaliteten har ført til at de som har råd til det bor i såkalte "fenced communities", dvs. egne samfunn bak tykke murer med strengt vakthold og ekstrem sikkerhet for å beskytte innbygerne mot horder av kriminelle)

Mandela som åpenbart er klar over de voksende ryktene, forsikret siste uke offentligheten om at han er frisk. ”Min helse er ok,” fortalte han reportere i Cape Town. ”det går veldig bra med meg. Andre har strukket seg lengre og sagt at jeg er på dødens rand. Om den dagen kommer, vil jeg gå og banke på himmelens dør … De vil se på listen og si: ”ditt navn er ikke her…kan du prøve neste dør?”” (Bildet til høyre er av den anti-hvite hateren og jødestyrte kommunisten Nelson Mandela).

Bekymring rundt Mandelas helse kom til uttrykk sist måned da han avlyste et avtalt møte med den besøkende tyske kansler Schroeder. Den tidligere presidenten slappet da av på øya mauritius i det indiske hav.

Mandela spøkte om når hans tid kommer, ”Jeg vil se etter en avdeling tilhørende ANC((The ruling African National Congress) i den neste verdenen (og) jeg vil slutte meg til dem.

Bildeteksten på norsk(fritt oversatt): "Sør-Afrika - Siden Apartheid ble fjernet og ANC tok over makten i 1994 har tusener av hvite farmere blitt torturert og myrdet på grusomste vis i det pågående folkemordet de svarte utøver mot de hvite". Bildetekst slutt.

ANC er et kommunistparti som ble stiftet og ledet av jøder med negre som frontfigurer. Den antihvite rasisten og terroristen Nelson Mandela, som vil drepe alle hvite, var en tid leder for det kommunistiske folkemorderpartiet.

Holocaustet på Hvite i Afrika fortsetter

Det er leit for kona og barna at David Stevens ble myrdet av negre for et år siden i Afrika. Min sorg er noe mindre.

Stevens hadde hva jeg kaller "syfilis på hjernen". Han var med andre ord så enfoldig og lettlurt at han trodde på det flerkulturelle samfunnets velsignelse.

Verre er det for de andre hvite som myrdes for fote. Det pågående folkemordet på Hvite i Afrika i dag er en integrert del av Den Nye Verdensordens (ZOG's) Genocide på Hvite overalt på kloden hvor vi finnes.

Kristne misjons-stasjoner låner ut bussene sine til morderbandene og europeiske regjeringer tier. Typisk.

Etnisk rensing og utryddelse av hvite er da ingen ting å bry seg om? Vi har sett at Mandela har fått Nobels fredspris. Jeg vedder at Mugabe blir den neste.

I Afrika, Amerika, Asia, Australia og Europa foregår det en systematisk utryddelseskrig mot oss.

Og fremst i flokken av ZOG-lakeier går hjernevaskete og enfoldige hvite.

Skjønt etter hvert vil dere se at asiater og afrikanere eller folk fra internasjonale politiske maktgrupper, som de zionistiske i USA, overtar de åpne front-organisasjonene. I USA har dette vært tydelig lenge og det har startet i Norge også.