.:Vigrid Forsiden:.

Norman G. Finkelstein om HoloCa$h-industrien

To utdrag fra Finkelsteins bok

Boken "The Holocaust (les HoloCa$h) Industry" skrevet av Norman G. Finkelstein, som selv er jøde, forteller om hvordan jødene etter krigen har brukt det såkalte HoloCa$h til en helt vanvittig pengeutpressing. På side 43 i boken skriver Finkelstein: "Om alle som påstår å være HoloCa$h-overlevende virkelig er det," pleide min mor å si, "hvem var det da som Hitler drepte?"

Dette henspeiler på det store antall såkalte HoloCa$h-overlevende som har dukket opp etter krigen, og som har krevd erstatning for HoloCa$h. Professor Sergio Della Pergola beregnet antall HoloCa$hoverlevende til 1,092,000 i 2003. Med så mange HoloCa$hoverlevende i 2003, må det ha vært 5-6 millioner HoloCa$hoverlevende i 1945, og dette er flere jøder enn det var innenfor tysk okkupasjonsområde under krigen.

"The Holocaust (les HoloCa$h) Industry" er en svært interessant bok og kan absolutt anbefales. Finkelstein skriver at med så mange løgner som det er fortalt om HoloCa$h, er det utrolig at det er så få HoloCa$h-fornektere. For eksempel forteller han om pensjonert slakter Morris Hubert som påstår å ha oppholdt seg i Buchenwald. "I leiren var det et bur med en bjørn og en ørn," sa Morris Hubert. "Hver dag ville de kaste en jøde i buret. Bjørnen ville rive jøden i stykker og ørnen ville hakke på hans ben." "Men det er utrolig," hvisket en tilhører. "Det er utrolig," sier Mr. Hubert, "men det skjedde."

Men boken omhandler først og fremst pengeutpressingen som jødene utførte og fortsatt utfører med begrunnelse i HoloCa$h. For eksempel omtaler Finkelstein utpressingen av sveitsiske banker på slutten av 90-tallet. Denne pengeutpressingen ble ledet av Edgar Bronfman, formann for the World Jewish Congress. Han krevde en kompensasjon på 1,5 milliarder dollar fra sveitsiske banker. Dette skulle være en erstatning for uoppgjorte konti i sveitsiske banker eid av såkalte HoloCa$h-ofre.

De sveitsiske bankene gjennomførte en veldig omhyggelig undersøkelse av sine bankkonti og kom til at maksimalt 200 konti som inneholdt omtrent 10 millioner dollar kunne tilskrives HoloCa$h-ofre. Sveitserne tilbød derfor først å betale 10 millioner dollar i erstatning. Dette var mindre enn 1 prosent av det som Bronfman krevde (1,5 milliarder dollar), og Bronfmann ble rasende over tilbudet. Bronfman fikk derfor president Clinton til å engasjere seg personlig i pengeutpressingen overfor de sveitsiske bankene (Bronfman er mangemilliardær og var en av de største bidragsyterne til Clintons presidentkampanje).

Dette var ran på høylys dag, men de sveitsiske bankene gikk til slutt med på å betale ut 1,5 milliarder dollar til Bronfman, kanskje først og fremst fordi det ble klart at de store amerikanske bankene ville boikotte de sveitsiske bankene dersom de sveitsiske bankene nektet å gi etter for pengeutpressingen.

Et år etter at oppgjøret var ferdig, var det fortsatt ikke utarbeidet noen plan for å fordele penger til faktiske påståtte overlevende fra HoloCa$h. I 2009 hadde bare $ 490 millioner av $ 1.250 millioner gått til enkeltpersoner. Resten gikk til slike "gode" formål som advokatutgifter, jødiske organisasjoner og HoloCa$h-propaganda, formodentlig for å bidra til å skape en ny generasjon av hjernevaskede idioter, slik at pengeutpressingen med begrunnelse i HoloCa$h kan fortsette til evig tid. HoloCa$h-programmer i skolen er anbefalt eller obligatorisk i sytten amerikanske stater, og vi ser jo også hvordan norske skoleelever blir hjernevasket med HoloCa$h-propaganda.

Etter den vellykkede pengeutpressingen av sveitsiske banker, vendte Bronfman & Co. seg mot tyske banker for å gjenta ranet. Etter å ha sett hvor effektivt de sveitsiske bankene ble svindlet, forsto tyskerne at det ikke nyttet å protestere, og betalte ut 5,1 milliarder dollar nesten uten protester. Dette kom da i tillegg til de mer enn 60 milliarder dollar som Tyskland allerede hadde betalt ut til såkalte HoloCa$h-ofre. Forøvrig engasjerte den amerikanske presidenten Bill Clinton seg personlig også i pengeutpressingen av tyske banker.

Deretter vendte jødene seg mot andre europeiske nasjoner for å fortsette pengeutpressingen. Norge betalte ut 450 millioner kroner som erstatning til jødene, uten noen norske protester overhodet. Utbetalingen vakte i det hele tatt lite oppsikt i Norge, delvis fordi pressen nesten ikke nevnte det, men kanskje også fordi beløpet var forholdsvis beskjedent i norsk målestokk. Dette var det andre store "Jødeoppgjøret" med enorme utbetalinger til jødene. Den første skjedde like etter krigen og jødene i Norge og utenlands sa seg meget tilfredse med et sjenerøst "oppgjør". I tillegg til det 2. jødeoppgjøret og som en uformell del av det kommer beløp i flere hundremillionersklassen til de jødiske menighetene i Oslo og Trondheim og det statlige HoloCa$h-Løgn-senteret på Bygdøy. Pluss norske penge"gaver" til HoloCa$h Task Force og utallige andre formål HoloCa$h-pengeutpresserne finner på.

For de som lurer på hvorfor HoloCa$h-myten fortsatt blir forsvart med nebb og klør, så er det jo en veldig opplagt forklaring: HoloCa$h-myten er grunnlaget for den mest vellykkede pengeutpressingen som verdenshistorien noen gang har sett.