.:Hovedsiden:.

Kommunismens Terror i Ukraina

I etterkant av den første verdenskrig og den jødiske maktovertagelsen i Kreml fulgte en oppblomstring av nasjonal stolthet og frigjøringsvilje over hele det tidligere russiske Imperiet. Ukraina var intet unntak og den Røde Armé under ledelse av jøden Trotsky(født Bronstein) slet hardt for å kjempe seg til herredømme.

Over til venstre er Stalin som ledet Sovjetunionen i navnet. Til høyre er "Den jødiske Tsar", Lazar Kaganovich, som regnes som mannen som virkelig bestemte.

Siden Ukraina var et jordbruksland med et flertall som drev i landbruket delte sentralregjeringen ut land til bøndene som de tok fra storgodsene. Det var populært, men viste seg å være et tveegget sverd. På den ukrainske landsbygden utviklet det seg en stolt ukrainsk nasjonalisme som over tid ville bety slutten for den sentralstyrte kommuniststaten.

Foran en gjenfrossen krikegård ligger en stor haug med utsultete ukrainske lik som falt som ofre for kommunistenes hat mot enhver som kan tenkes å være selvstendig og stolt av seg selv, sitt folk og sin nasjon.

Er det noe jødesiden hater uansett hvilket navn de opererer under så er det alle former for nasjonalisme. Først på slutten av 1920-årene hadde den jødiske makteliten rundt Kaganovich sikret seg et totalt grep om makten og var klar til å slå ned ukrainerne. Det hemmelige politiet, NKVD, under ledelse av jøden Henrik Yagoda, brakte den røde terror nok en gang til Ukraina.

Over har vi to av de tre jødene som styrte det hemmelige politiet som ledet folkemordet med en brutalitet som savner historsk sidestykke. Til venstre Yezhov med Yagoda til høyre. Yezhov var en vanskapt dvergelignende og vanvittig brutal og ondskapsfull jøde.

Med talmudsk hat slo den jødestyrte terroren ned over en fredelig og arbeidsom bondestand. All mat, såkorn, husdyr og redskap ble tatt ifra bøndene. Noen bønder ble innrullert i kollektivbrukene, men det var forsvinnende få. Ukrainerne prøvde å gjemme unna mat, men ble angitt og drept. Noen grov opp poteter og lignende som lå igjen i marken mens andre levde av røtter og bær så lenge det varte.

Med hammeren og sigden som symbol feide den kommunistiske død over de ukrainske sletter.

Etter en stund begynte sulten og deretter krevde døden sitt. Kommunistene som styrte landet nektet folk å forlate landsbyene sine for at de skulle dø uten å få hjelp fra områder som hadde mere mat. I løpet av de 17 månedene som sultedøden herjet døde mellom 7 og 10 millioner ukrainere.

All avlingen fra kollektivbrukene ble solgt på verdensmarkedet mens en firedel av Ukrainas beolkning døde. Forskjellene var enorme.

Denne tragedien har fått navnet Holodomor som betyr "Sultepesten". Et annet navn som brukes om folkemordet er "det ukrainske Holocaust".

I de sterkt røde områdene døde over fjerdeparten av befolkningen som følge av det kommunistiske hatet mot alt som oppfattes som nasjonalt og stolt.

Da våren 1933 kom hadde noen av de overlevende fattet håp om å klare seg mens andre la seg ned i gatene for å dø. Synet var så vanlig at folk bare gikk videre forbi.

Det du ser her er den jødestyrte bolsjevismen i all sin menneskefiendtlighet. Målet var å utrydde den selvstendige bondestanden som alltid har vært ryggraden i ethvert stolt og selvbevisst folk. Slik er kommunismens innerste natur slik vi har lært den å kjenne tolket av jødeætlinger som Karl Marx og hans etterølgere.

Og slik kunne vi fortsette med bilde etter bilde, men det får holde for denne gang. Slik er den jødestyrte kommunismens sanne ansikt.