.:Hovedsiden:.

Rollercoaster in Auschwitz - HoloCoaster i Auschwitz

Overskriften viser til en skriftlig dokumentasjon gitt av et øyenvitne overfor det halvoffisielle amerikanske dokumentasbyrået "War Refugee Board (WRB)" som var opprettet for å dokumentere og offentliggjøre hva som skjedde i tyskokkupert Europa. Byrået var selvsagt ikke annet enn et rent propagandakontor drevet av jøder. Utgivelsene til WRB ble publisert overalt uten tysk område og servert befolkningen som sannhet. Her er en slik historie med illustrasjoner. Den engelske teksten under hvert bilde er direkte fra teksten i WRB-boken. Den frie oversettelsen til norsk er av meg.

"800 to 900 yards from the place where the ovens were, the prisoners were squeezed into little cars that ran on rails".

"700 til 800 meter fra det stedet ovnene var plassert ble fangene presset inn i små vogner som kjørte på skinner".

"In Auschwitz these cars had various dimensions and could hold up to 15 people. As soon as a car was loaded, it would be set in motion on an inclined plane that traveled at full speed down a corridor".

"I Auschwitz hadde disse vognene forskjellige størrelser og kunne romme opp til 15 personer. Straks en vogn var full ble den satt i bevegelse i en nedoverbakke slik at den gikk i full fart nedover en korridor".

Som dere kanskje ser, hvis dere kjenner temaet, så har jeg brukt veggen fra et av avlusingsbyggene i Auschwitz for å få frem den riktige stemningen.

"At the end of the corridor there was a wall, and in the wall was the door to the oven".

"I enden av korridoren var det en vegg og i den veggen var det en dør inn til ovnen".

"As soon as the car hit the wall, the door opened automatically,.............".

"Med en gang vognen traff veggen, åpnet døren seg automatisk.......fortsettes under neste bilde".

"..........and the car would dip forward and pitch its cargo of living people into the oven".

"..........og vognen ville tippe forover og slynge lasten av levende personer inn i ovnen".

"Right behind it came another car, and so on".

"Rett bak kom en vogn til og slik fortsatte det".

Over er boken det er hentet fra:

""Auschwitz-Birkenau" document supplied by "Executive of the War Refugee Board" Inside the Concentration Camps: Eyewitness Accounts of Life in Hitler's Death Camps (1946) Eugene Aroneanu".

""Auschwitz-Birkenau"-dokument utgitt av "Ledelsen av War Refugee Board"; Innenfor konsentrasjonsleirene: Øyenvitnebeskrivelser". av livet i Hitler's dødsleire, 1946 av Eugene Aroneanu".

Her er bildet over i stort format som kan leses

HoloCa$h er løgnbasert pengeutpressing! - og en stor vitz:)