.:Vigrid Forsiden:.

30.01.1933: Adolf Hitler blir rikskansler og det tyske miraklet begynner for fullt

Hitler hilser til venstre mens til høyre er nyheten fra 31. januar 1933 om at Hitler er utnevnt til Rikskansler

Den 30. januar for 80 år siden, i 1933, ble Hitler Tysklands rikskansler. Dette er så og si det eneste kosher media sier om saken som er sant - resten er løgner og surmulende skittkasting. "Tvang" Hitler seg til makten, "lurte" han seg til makten, hypnotiserte han omlag 60 millioner tyskere? Ziomedia klarer aldri helt å forklare dette, og makthavernes patetiske og loppebefengte vaktbikkjer kan heller aldri forklare Hitlers suksess, for da må de forholde seg til sannheten og dele denne med publikum, og det kan de selvsagt aldri gjøre - av åpenbare politiske grunner.

Men heldigvis har vi Vigrid som kan befrie deg fra det mentale fengselet av løgn-propaganda, politisk korrekthet, fordommer og uvitenhet. I dag skal du få høre fakta om hvordan det hadde seg at Hitler ble leder for Det tredje riket.

Adolf Hitler bukker og takker Hindenburg for tillit og støtte i forbindelse med utnevnelsen til tysk Rikskansler

Generalfeltmarskalk Paul von Hindenburg var Tysklands rikspresident fra 1925 til 1934. Hindenburg utnevnte Hitler til kansler i januar 1933 fordi Hitlers nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti, NSDAP, ble riksdagens største parti ved valgene i november 1932, og sannsynligvis også fordi Hindenburg, i likhet med svært mange andre, innså at Hitler og nasjonalsosialistene presenterte det eneste håpet for Tysklands gjenreisning.

Rikspresident Hindenburg engasjerte seg lite i politikken selv, han hadde også svekket helse og døde den 2. august 1934. Den 19. august 1934, 17 dager etter rikspresidentens død, holdt Hitler en folkeavstemning: spørsmålet han stilte folket var om han fikk lov å slå sammen funksjonene rikskansler og statsoverhode (president). Kort sagt: Skulle Hitler få lov av folket å være en statsleder med større autoritet og handlekraft? Omlag 95% av folket stemte, og ca. 90% av de som stemte, stemte for å gi Hitler denne makten.

Adolf Hitler var elsket av det tyske folk og kunne opptre i åpen bil uten beskyttelse

La oss anvende litt relativitet her, sammenligne litt. Altså, omlag 9 av 10 tyskere ønsket at Hitler skulle lede den tyske nasjonen - og de fikk sitt ønske oppfylt på demokratisk vis. Ja, kanhende de resterende 10% overhodet ikke ville ha Hitler ved makten, men 90% av folket fikk tross alt sin vilje. 90%! Se til Jew$A: Der var det i underkant av 60% som stemte ved presidentvalget i 2012, og knapt halvparten (51.1%) stemte på Obama - som ble president. I "demokratiske" Jew$A var det altså kun 3 av 10, eller mindre, som fikk viljen sin. Ta gjerne en kikk på situasjonen i Norge de siste 10-15 årene også.

Definisjonen av demokrati er at flertallet får sin vilje? Vel, da var Nazi-Tyskland langt mer demokratisk enn både Jew$A og Norge i vår nyere tid. Tyskland under nasjonalsosialistisk ledelse hadde mange folkeavstemninger. Den 10. april 1938 hadde nabolandet Østerrike også en folkeavstemning. Spørsmålet var: "Vil dere at Østerrike skal gjenforenes med Det tyske riket?" Over 90% av østerrikerne stemte, og omkring 99% av de som stemte, stemte for gjenforening. Og de snakker om en okkupasjon?

Folket jubler for Adolf Hitler

Krigens seierherrer, som ble dem som skulle skrive historien etterpå, sier selvsagt at østerrikernes folkeavstemning, i likhet med alle folkeavstemninger i Det tredje riket, var "fikset." Men se på gleden og begeistringen hos østerrikerne i disse bildene - var dette "fikset" også? Sannheten er ukomplisert: Tyskerne og østerrikerne var samme folk, med samme kultur og samme framtidsvisjon. Å snakke om en "okkupasjon" er absurd.

Østerrikerne jubler over Anschluss til Tyskland

Befolkningen i Wien jubler for Adolf Hitler under Anschluss

Nok en folkemengde jubler for Adolf Hitler under Anschluss

Vel, tilbake til 1933/1934 i Tyskland. Det var i disse to årene at Weimar-republikken, som begynte ved første verdenskrigs slutt, endte, og Det tredje riket begynte. Hva betyr Det tredje riket? Det første riket var Det tysk-romerske riket, som varte fra 900-tallet og frem til 1806, og Det andre riket var Det tyske keiserriket som varte fra 1871 til 1918, startet av den tyske keiser Wilhelm den Første. Det tredje riket var den nye storhetstiden for det germanske folk - som igjen ble samlet i et rike basert på blod - et folk som hadde blitt splittet ble igjen forent i den nye store europeiske nasjonen som var Hitlers Stortyskland.

Jeg må også si noe om tiden 1920-1933 og NSDAPs stadig økende popularitet i dette tidsrommet. I begynnelsen var den tyske NS-bevegelsen kun en håndfull personer. Men etter et tiår hadde NSDAP vokst seg fram som det sterkeste partiet i Tyskland. Dette fordi det appellerte til alle lag av folket, især den store arbeiderklassen, og viste handlingskraft og demonstrerte enhet mens andre partier forspilte all sin energi i krangel og uenighet.

Nasjonalsosialistenes mål om en samlet og genuint tysk nasjon med et lederskap som representerte tyske interesser - og ikke utenlandske kapitalisters eller store og små monarkers interesser - bragte partiet framover. NSDAP var et ekte populistisk grasrotparti med den tyske nasjonens beste som mål for øye, og det var dette som ble NSDAPs og Hitlers suksess.

Hitler var Europas siste håp og folket visste det.
Han trengte ingen bodyguard for å beskytte seg mot folket slik dagens ledere må

Wikipedia og andre kosher oppslagsverk unnlater å fortelle deg det aller viktigste - eller ihvertfall minimalisere betydningen av dette - nemlig at den første verdenskrigs seierherrer stjal omlag 1/3 av det (andre) tyske riket og splittet et folk som burde vært forent i én nasjon og som lengtet etter å bli forent. Det var dette som gjorde Adolf Hitler så populær; han ga et folk sin nasjon tilbake, og en nasjon med en storhetstid som overgikk alles forventninger.

Det er dog ett ytterligere viktig aspekt ved saken: Hitlers brilliante nasjonalsosialistiske økonomiske reformer. Uten disse hadde Tyskland aldri overlevd slik det gjorde 1933-1939 (-1945), men hadde sunket lengre og lengre ned i avgrunnen som var Weimar-Tyskland. Hvordan gjorde han det? Kort sagt sparket han ut alle de internasjonale banksterne (bankfolk/gangstere = bankstere) og satte opp et splitter nytt 100% uavhengig og autonomt finanssystem under én sentral bank og med en ny gjeldsfri valuta. Dette kombinert med reformer av industri og næringsliv organisasjonsmessig, resulterte i det økonomer i dag kaller "det tyske miraklet" - et begrep jeg utvider til å også omfatte alle de andre sidene ved det fantastisk vellykkede nye riket.

Disse reformene var dog ekstremt upopulære blant - de stort sett jødiske - banksterne som da mistet sitt grep om den tyske nasjonen og ikke kunne utnytte den lengre. Resultatet lot ikke vente lenge på seg:

Den internasjonale jødedommen erklærer Tyskland krig. 24.mars 1933. Jødene startet den 2. verdenskrig.

Mindre enn to måneder etter at Hitler var innsatt som rikskansler kom krigserklæringen - den økonomiske krigserklæringen - fra banksterne. Vel, fra de i hovedsak jødiske banksterne, men også fra zionistene som ville gå til krig mot Hitler av ideologiske grunner. At Europa nå stod i fare for å bli et helt kontinent som jødene ikke kunne styre, manipulere og forderve for egen vinnings skyld, var uakseptabelt. Derfor krigserklæring med krav om boikott - noe som skjedde kort tid etter krigserklæringen.

Tilbake til utgangspunktet: Hvorfor omtales Hitler som en diktator - en leder som hadde 90% av sitt folk bak seg? Du kan si: Han fjernet jo de andre politiske partiene og kommunister ble sendt til konsentrasjonsleir. Ja, dette stemmer, men man må forstå at dette var nødvendig for å få "det demokratiske" og ødelagte Tyskland tilbake på sporet og gjenoppbygge det. Og, man må forstå at dette var tross alt folkets vilje!

Det er heller ikke slik at man må ha en masse politiske partier - med den evige krangelen og spliden som alltid følger med dette "demokratiet." Til dette kan du tilføye den marxistiske trusselen som aktivt forsøkte undergrave hele Europa. Hitler nøytraliserte denne gjennom å sørge for at det ble umulig for marxistene å fortsette å ha noe fotfeste i nasjonen gjennom marxistisk kontroll av presse og partier. Politikk, media, og ikke minst bankvesen og industri, kom tilbake i tyske hender.

"Demokrati" vs. "diktatur" ... Spørsmålet er: Hva tjener nasjonen på? Tyskland tjente på å innsette en sterk og dyktig leder og gi ham albuerom for å implementere de forandringene som Tyskland trengte, og å gjøre dette så fort og effektivt som mulig - hvilket skjedde i enormt tempo og med kolossalt fruktbare resultater - under Hitlers ledelse 1933-1939 (-1945).

President Kennedy besøkte Berlin etter at våpnene tiet i 1945 og uttalte allerede da disse kloke ordene om Hitler:
"Når jeg besøker disse stedene (i Tyskland) kan jeg lett forstå at Hitler vil stige opp fra det hatet som nå omgir han til til en av de mest betydningsfulle personene som noensinne har levet."

Hvorfor vil jødene alltid ha "demokrati," og hvorfor vil de ha sitt internasjonale bankvesen med "lån," "gaver," "hjelp" og renter i alle land? Jo, fordi de vil styre nasjoner gjennom sin kapital, sin media, sine politiske nøkkelpersoner og partier som de styrer bak kulissene; de styrer gjennom "splitt og hersk," gjennom lureri og gjennom utpressing og korrupsjon. Dette visste Hitler og nasjonalsosialistene, og derfor innførte de nye lover og bestemmelser som sterkt begrenset jødenes (og også frimurernes) makt i riket.

Nå har du egentlig fått grunnene til at dagens jødekontrollerte media, skolevesen, akademia og politikere, kaller Hitler "en diktator"; de hater ham og må sverte ham fordi: Hitler tok vekk deres (jødene og de jødealliertes) makt og truet med å frigjøre hele Europa fra deres grep.

Sannheten om jødene, som Hitler og de tyske nazistene ropte ut høyt med rungende stemmer og dokumenterte i detalj, denne må aldri bli kjent. Beste måten å forsikre seg om dette på er å hjernevaske folk så hardt om saken at de ikke blir i stand til å ta til seg objektiv informasjon relevant til det Det tredje riket og "jødeforfølgelsen" handlet om. Viktigste våpenet er selvsagt HoloCa$h - som kortslutter all mulighet til objektiv resonnering i de aller fleste.