.:Vigrid Forsiden:.

Adolf den store Hitler - hadde et godt lag med barn
Hjelp oss å spre Sannheten om Europas fremste Frihetshelt
som motvekt mot alle jødeløgnene
Vi lar bildene tale for seg uten forstyrrende tekst til: