.:Vigrid Forsiden:.

Knut Hamsun's nekrolog ved Hitler's død; 7. mai 1945

Mange av de største og mest vidsynte norske menn og kvinner var pangermanske og nasjonalsinnete med vyer langt utover det nasjonalsjåvinistiske. Stormesteren innen norsk forfatterskap, Knut Hamsun, var en av dem. At han hyllet Adolf Hitler og Tysklands kamp for et fritt og selvstendig Europa var bare naturlig. At han aldri vek fra denne klarsynte linjen uansett hva andre gjorde eller hvordan krigslykken snudde seg demonstreres til fulle i form av hans dødsskrift (nekrolog) for Adolf Hitler rundt en uke etter Hitler's død:

Adolf Hitler

Jeg er ikke verdig til at tale høirøstet om Adolf Hitler, og til nogen sentimental Rørelse indbyder hans Liv og Gjerning ikke.

Han var en Kriger, en Kriger for Menneskeheden og en Forkynder av Evangeliet om Ret for alle Nasjoner. Han var en reformatorisk Skikkelse av høieste Rang, og hans historiske skjebne var den, at han virket i en Tid av eksempelløseste Raahet, som tilslut fældte ham.

Slik tør den almindelige Vesteuropæer se på Adolf Hitler. Og vi, hans nære tilhengere, bøier nu vaare hoder ved hans død.

Knut Hamsun

Vi i Vigrid hyller Knut Hamsun både for hans forfatterskap, hans vidsyn og sist, men ikke minst for hans ubøyelige tro på det gode's kamp mot de onde kreftene som ville legge Europa i grus.