.:Hovedsiden:.

David Dees er en stor politisk kunstner. Her om Ernst Zündel

Teksten på bildet fritt oversatt: Øverst: "Vi ønsker Ernst Zündel en God Jul".

Hovedteksten: "Ernst Zündel er urettferdig fengslet av verdenszionistene for 6 år. Forbrytelsen hans var å undersøke Holocaust(HoloCa$h) og trekke den offisielle historien i tvil. Ernst Zündel er en modig mann og har aldri sveket sin overbevisning om retten til ytringsfrihet og uhindret rett til historiske undersøkelser".

Undertekst: "Sannheten frykter ikke gransking - Sett Ernst Zündel fri".

Teksten på bildet fritt oversatt: "Åpen vitenskpelig debatt om Holocaust og retten til å stille spørsmål ved om det virkelig har skjedd, er ULOVLIG i Tyskland og andre europeiske land. Den grunnleggende menneskeretten til ytringsfrihet - og dermed en ærlig og åpen studie av historien - er sperret av disse avskyelige, tyranniske lovene og tillater ikke den anklagete å presentere harde, fysiske beviser til sitt forsvar i retten.

Faktisk har en tysk rett fengslet advokat Sylvia Stolz for ganske enkelt å prøve å forsvare sin klient, Ernst Zündel, ved å presentere profesjonelt fremskaffete vitenskapelige bevis. Den skammen som rammer Tyskland og andre siviliserte nasjoner på grunn av en slik oppførsel er enorm. Det er mange som er overbeviste om at resultatet av en ærlig og uhildet åstedsgransking ville knuse Holocaustindustrien og oppfatningen av den andre verdenskrig slik den fremstilt politisk og av Hollywoodfilmer.

Kunstneren og forfatteren Ernst Zündel har 5 måneder igjen av en fengselstraff på 7 år......7 år som er stjålet fra han (og hans familie) for ganske enkelt å stille spørsmål ved den "politisk korrekte" zionistversjonen av historien".

Teksten på bildet fritt oversatt: Øverst: "Ernst Zündel - Fri til slutt".

Hovedteksten: "Verdens mest berømte politiske fange er nå løslatt fra et tysk fengsel etter 7 års ulovlig innesperring for å ha stilt spørsmål ved zionistenes versjon av Holocaust". Teksten nederst til høyre: "Zündel's forbrytelse? Han trykket opp og spredde dette eksplosive og overbevisende heftet som zionistene har forbudt for publikum".