.:Vigrid Forsiden:.

HoloCa$h-industrien blir desperat

HoloCa$h atomiseres for å hindre krav om dokumentasjon

I Jew$A og Jewropa ble det fra 1945 av utviklet to forskjellige sentre for HoloCa$hmyten: I Jew$A var sentrene Dachau og Buchenwald mens det i Jewropa var Bergen-Belsen for England sitt vedkommende og Auschwitz for de fleste andre land, inklusive Norge. Ettersom årene gikk og jødene ble mere og mere pengegriske og så nytten av HoloCa$h-løgnen på alle områder, som pengeutpressing og dekke av egne folkemord i Palestina, ble det behov for en mere enhetlig fremstilling av HoloCa$h som kunne markedsføres som et varemerke for en enhetlig historie over hele kloden slik alle andre kommersielle produkter blir det.

Valget falt da på Massegassing av jøder i Auschwitz hvor påstanden var at 4 millioner, flest jøder, ble gasset i hjel i leirens krematorier. Bildet over er en del av en slik fremstilling av et av krematoriene i Auschwitz brukt som gasskammer med lang gassekø og flammer og røyk. Veldig dramatisk, men ren løgn. Bildet er forøvrig malt av jøden David Olére som påsto å arbeide i krematoriet som gassehjelper.

Årsaken til at man valgte Auschwitz var at alle leirene under vestlig etterkrigskontroll var sjekket ut av massedrapsløgnen siden de var tilgjengelige for vanlige folk og en slik absurd løgn var umulig å bygge opp. Bak jernteppet kunne ingen sjekke og dermed var Auschwitz valgt og brukt som eneste senter for HoloCa$h-løgnen fra rundt 1960 frem til denne løgnen var grundig avslørt i Zündel-rettsakene i Canada i 1985 og 1988.

Med Auschwitz-løgnen avslørt måtte tallet på drepte i Auschwitz reduseres kraftig uten at det mytiske slutt-tallet på 6 millioner jøder kunne endres. Gode råd var dyre og HoloCa$h-industrien jobbet og jobber fortsatt på spreng etter en tredelt strategi: Nye vanvittige løgner om HoloCa$h som ikke skulle være så lette å rive i filler av sannhetssøkerne; lovforbud mot å tvile på den offisielle versjonen og hjernevasking av skoleungdom og andre gjennom et verdensomspennende nettverk av påvirkningssentraler og egne "HoloCa$h Task Force"-grupper.

Det neste trekket etter at Auschwitz-løgnen falt var å flytte fokus til de såkalte Reinhardt-leirene, Belzec, Sobibor, Majdanek og Treblinka. (Noen steder finner vi Majdanek utelatt). Det tok ikke lange tiden å rive disse påstandene i filler heller. Over er et sammensatt bilde laget av David Dees i anledning at australieren Richard Krege i 1999 brukte en topp moderne jordradar og påviste at området som hadde utgjort Treblinka-leiren ikke noengang var brukt til massegraver. Lignende undersøkelser ble foretatt i de andre Reinhardt-leirene med samme resultat.

Etter at Reinhradt-leirene ikke lenger dugde som grunnlag for HoloCa$h-løgnene ble det hele spredt utover det såkalte partisanområdet bak de tyske linjene på Østfronten i de store våtmarkene i Hvite-Russland, Øst-Polen og Vest-Ukraina. Nå var det blitt til et Einsatzgruppe-HoloCa$h. Her var ingen leirer som kunne sjekkes ut og heller ingen andre faste installasjoner som kunne kontrolleres. Men HoloCa$h-industrien gjorde en stor feil: De regnet ikke med den mest beryktede og brutale Einsatzgruppelederen, SS-Oberführer Oscar Dirlewanger, sin veldokumenterte innsats.

Brigade Dirlewanger var i tjeneste der det gikk hardest for seg og oppnådde meget gode resultater i sin partisanbekjemping. Problemet for HoloCa$h-industrien var at når den mest brutale, beryktede og effektive Einsatzbrigaden kun klarte å drepe rundt 15.000 partisaner av alle typer så var dette bare en dråpe i det store HoloCa$h-havet. Bildet over er av krigshelten og frihetskjemperen Dirlewanger og noen av hans offiserer. Han var datidens fremste anti-terror-kjemper. Akkurat av den typen man i de vestlige land i dag forfremmer og dekorer.

Det hele ble direkte pinlig for jødenes HoloCa$h-industri og det var da de trappet opp straffeaksjonene mot tvil og bygget ut det globale HoloCa$h Task Force-systemet sitt. Pr i år, 2013, kan vi derfor si at HoloCa$h-industrien mangler ethvert fundament og kun eksisterer ved hjelp av jødisk kontroll med finans, media og dermed politikk i de vestlige land.

Aftenpostenartikkel fra 4. mars 2013

I et desperat forsøk på å redde stumpene på en slik måte at det vanskelig kan imøtegås er det siste utspillet som jødesidens media nå sprer en versjon hvor HoloCa$h skjedde overalt. Alt er HoloCa$h og alle steder er HoloCa$h og alle tyskere er HoloCa$here som må straffes og pengeutpresses til evig tid i alle kommende generasjoner.

Bildeeksempelet Søppelposten bruker er typisk for dette allestedsværende nye HoloCa$h: En ansamling av påståtte jøder som visstnok befinner seg i Litauen og kanskje skal transporteres til Estland. Med andre ord: Du kan ta hvilket som helst bilde fra den 2. verdenskrig og skrive hva du vil under det bare det inneholder ordet HoloCa$h. Så desperate er jødeløgnerne og pengeutpresserne blitt.

Norge har vært et foregangsland i aktiv støtte til den internasjonale jødemafiaen som står bak HoloCa$h-industrien og annen forbrytersk virksomhet og forbrytelser mot menneskeheten. Odd Karsten Tveit skrev i sin tid en glimrende bok med tittelen "Alt for Israel". Her dokumenterer han Norges underdanige rolle hvor vår eneste ledesnor etter 1945 har vært å smiske og krype for den internasjonale jødedommen.

Norge har vært ledende i demonisering og sosial dreping av enhver sannhetssøker som offentlig reiste tvil om jødenes HoloCa$h-løgn. Norge har vært ledende i hjernevasking av ungdom i den nye HoloCa$h-religionen med blant annet "Hvite Busser til Auschwitz" sin løgnaktige virksomhet. Norge har opprettet et Hat- og Løgn-senter for flere hundre millioner kroner som står til tjeneste for jødemafiaens propaganda og forbrytelser. Norge er også medlem i den "Internasjonale HoloCa$h Task Force" som de har støttet med nye millioner. Med Søppelposten i spissen har Norge også vært ledende innen generell hjernevasking av publikum med jødemafiaens løgner og bedrag. Dette er bare noen som er nevnt i denne altomfattende, parasittiske jødiske forbrytermafiaen som rir den vestlige verden som en mare.

Den spesielle artikkelen i Søppelposten vi linker til øverst har to klare mål ved siden av det generelle hjernevaskingsperspektivet:

Mål nr 1: HoloCa$h er altomfattende og allestedsværende og kan derfor ikke analyseres, motbevises eller trekkes i tvil.

Mål nr 2: Det var det tyske folket som sådan som bedrev HoloCa$h overalt og til alle tider og med alle midler. Det tyske folket som sådan er derfor til evig tid ansvarlig og må betale botspenger og betjene jødene til evig tid.

Vil du bidra til en bedre og mere rettferdig verden basert på sannhet og historiske fakta er du velkommen til Vigrid.