.:Hovedsiden:.

USA's dødsleire i Tyskland

Den amerikanske general Dwight Eisenhower ble gjort til øverstkommanderende over de samlete vestlige styrker siden han var deljøde og totalt lojal til den jødiske agenda om å drepe flest mulig tyskere og innføre den jødiske Morgenthau-planen i Tyskland. Alle tyske soldater som overga seg til de vestallierte fikk forandret status fra krigsfanger til DEF "Disarmed Enemy Forces" eller på norsk "Avvæpnete Fiendtlige Styrker".

Med status som krigsfanger gjelder Genevekonvensjonens regler for behandling av krigsfanger som Tyskland hadde fulgt til punkt og prikke mens med den nye DEF-definisjonen hadde de overgitte tyske soldatene ingen lovbeskyttelse og scenen var satt for et av de grusomste massemordene i moderne historie, ja i hele verdenshistorien.

Bildet over: US-Dødsleir for tyske krigsfanger i Rhindalen. Innfelt er morderen Eisenhower. Det var til sammen rundt 200 slike leirer hvor tyske soldater ble drept ved å nekte ly, mat, vann, medisiner, sanitæranlegg og all annen assistanse.

Her er vitnesbyrdet til en høyerestående amerikansk offiser, Oberst og professor Ernest F. Fisher som var sjefshistoriker i den beryktede amerikanske 101. luftbårne divisjon som:

"I april 1945 startet de amerikanske og franske armeer et systematisk massemord på over 1,5 millioner tyske menn. De fleste av dem i amerikanske leire. Eisenhowers hat førte til at dødsleirene er ubestridt den mest forferdelige hendelsen i amerikansk historie. Det er en enorm krigsforbrytelse."

Her er et oversiktsbilde av en slik leir ved byen Sinzig noen mil syd for Bonn. Bildet under er et utsnitt av samme bilde.

Vi tar med en kommentar til fra en amerikaner som vissheten om folkemordet hadde plaget helt siden krigen og gir ordet til Professor Martin Brech ved Mercy College i New York:

"Tausheten om grusomhetene har plaget meg i førtifire år og jeg er svært takknemlig over at James Bacque endelig har brakt sannheten fram i livet".

Her er et fargebilde tatt fra samme posisjon som det over, men med et tidsintervall. Vi lar Martin Brech fortelle videre fra dødsmarsjene amerikanerne lot de tyske krigsfangene gjennomføre: "Hver eneste gang en tysk soldat haltet eller sakket akterut ble han slått ihjel med en klubbe. Likene ble rullet til side og plukket opp av en lastebil som kom etter. For mange var nok dette en bedre måte å dø på enn å bli drept sakte av sult i dødsleirene våre".

Nok et bilde fra en av de amerikanske dødsleirene. Vi i Vigrid bringer sannheten videre til deg. Til stor ergrelse for de ynkryggene som tjener penger på jødesidens krigspropaganda.

Kvinner holdt som fanger av amerikanerne ved Regansburg i Tyskland.

Dette er en ordre fra 9. mai 1945 om å nekte sivilbefolkningen å hjelpe de internerte i de amerikanske dødsleirene med mat. Det trues med å bli skutt om man trosser ordren. Flere ble.

Under slike forhold ble tyske soldater holdt fanget i opptil et år av amerikanerne. Sammenlign med de solide boforholdene i Auschwitz. Jødene der hadde det jo som i en ferie- og rekreasjonsleir sammenlignet.

Null beskyttelse mot vær og vind. Amerikanerne fremst under jødisk styring som sadistiske massemordere i Tyskland.

Kart som viser de største dødsleirene ved Rhinen. De såkalte Rheinwiesenlager (Rhinsletteleirene).

Flyfoto fra en av de amrikanske dødsleirene.

Her fraktes tyske krigsfanger til de amerikanske dødsleirene. Denne frakten gikk til Neuskirchen.

Bilde fra DEF-leir hvor tyskerne skulle sultes ihjel som ledd i utryddelsen av det tyske folk i henhld til Morgenthau og Kaufmann-planene. Begge de nevnte var jøder med stor innflytelse rundt den amerikanske president og maktapparat.

Nok et oversiktsbilde fra de amerikanske dødsleirene for tyske krigsfanger.

Dette bildet er fra dødsleiren ved Bretzenheim.

Amerikansk vakt med geværet i anslag passer på de tyske krigsfangene.

Slik fraktet amerikanerne de tyske soldatene etter at Tyskland hadde kapitulert. Mange overlevde ikke kjøringen som kunne vare noen dager uten mat og vann for soldater som allerede var utsultet og forkomne.

Leiren ved Sinzig igjen. Den ble kalt "Goldene Meile" eller "Den Gyldne Mil".

Tyske DEF's i samme leiren som bildet ovenfor.

Amerikansk DEF-oppsamlingsleir. Jeg regner med at de senere ble fraktet til Rheinwiesen-leirene.

Kun Sannheten frigjør!