.:Hovedsiden:.

Holocaustet på det Tyske folk
Det virkelige Holocaustet i Europa

I dypet av våre hjerter minnes vi de over 12 millioner tyskere som ble hentet til den store og evige armé under Holocaustet på dem etter at den internasjonale jødedommen erklærte Verdenskrig mot dem i 1933. De fleste (over 7 millioner) ble myrdet etter at de militære krigshandlingene var over i 1944-45.

De ga sine liv for en bedre verden:

3.250.000      Tyske soldater i kamp 1939-45
1.500.000      Kvinner, barn og gamle som offer for de jødealliertes terrorbombing av Tyskland i strid med folkeretten
3.742.000       Tyske soldater i alliert fangenskap
            2.000.000 i sovjetiske leire
            1.500.000 i amerikanske leire
            120.000 i franske leire
            100.000 i jugoslaviske leire
             22.000 i polske og tsekkiske leire
3.000.000      Kvinner, barn og gamle ved fordrivelsen fra hjemmene deres etter mai 1945
  500.000      Myrdet av de allierte ved deres innmarsj i Øst- og Midt-Tyskland
    60.000      Myrdet av de allierte ved deres innmarsj Østerrike
  120.000      Myrdete sivile i de sovjetiske KZ-leirene etter krigen
    50.000(?)      Myrdete Tyskere i andre land som Norge, Danmark, Belgia, Frankrike med flere.

På toppen av dette direkte folkemordet kom noen millioner tyskere som døde av sult og sykdom på grunn av at de jødeallierte satte de jødiske Kaufmann- og Morgenthauplanene ut i livet ved å demontere og stjele industribedrifter og nekte tyskerne å produsere kunstgjødsel. Resultatet ble sult og sykdom.

I tillegg kommer de millioner andre Europeere som ga sine liv sammen med dem i kampen for et fritt Europa for oss Europeere. For ikke å glemme den halve millionen franskmenn som ble myrdet i 1944-45. Og de uttallige andre som ble offer for de alliertes okkupasjonspolitikk. Spesielt i Øst-Europa.

Over er noen tall om fordrivelsene under og etter krigen i Europa.

Når vi nå til høsten og forvinteren i religiøs ærefrykt minnes våre forfedre og steller gravene deres før snøen gjemmer dem under sitt hvite vinterklede ber vi Guder og Gudinner ta i mot deres offer for en bedre verden.

Odin er stor og i hans navn skal vi aldri glemme og aldri tilgi!