.:Hovedsiden:.

Avlusningstunneller for tog -
Perfekte til industriell utslettelse av jøder

Over: Degeshreklame for avlusing av togsett med giftgass.

Tegningen viser hvordan hele Tyskland i mellomkrigstiden var avsperret ved grensene med avlusingsanlegg som benytter giftgass. Produsenten var den største og mest kjente produsenten av Zyklon-B på den tiden og leverandør av det livreddende udyrsbekjempingsmiddelet til interneringsleirene og blant annet også Norge. Metoden med store avlusingshaller for togvogner og togsett var kjent og brukt over hele Europa og ville egnet seg like godt til jøder som til gods. Og vesentlig bedre enn disse påståtte "gasskamrene" HoloCa$hindustrien serverer oss fra de såkalte dødsleirene de fabler om.

Over: Avlusingsanlegg for hele jernbanevogner og togsett.

Gasskamre ble brukt i stor utstrekning for å drepe lus i klærne til folk som kom fra områder i øst-Europa hvor det var stor tyfusspredning. De fleste ble fraktet i tog og for å hindre tyfussmitte ble togpassasjerer fra infiserte områder, for eksempel fra den russiske fronten, tatt av togene underveis for å bli underlagt nøye avlusning. De måtte dusje grundig for så å bli inspisert av medisinsk personell mens klærne deres ble avluset enten med damp, varmluft eller cyanid(blåsyre eller Zyklon-B).

Over: Degesh, som blant annet produserte Zyklon-B, sin reklame for avlusing. Nederst på begge sider av reklamebrosjyren ser vi slike togavlusingstunneller som vist på det øverste bildet.

Avlusing av togpassasjerer var kun meningsfullt dersom togene også ble avluset før passasjerene gikk på igjen, hvis ikke ville lus som hadde satt seg i setene eller i treverket i togene ha infisert de rene fangene på nytt. For å avluse tog ble store gasskamre eller rettere sagt: gasstunneller brukt. Man hadde omtrent ett dusin slike kamre rundt omkring i øst-Europa, blant annet i Budapest, Posen og i Sarajevo.

Over: Bildet viser avlusingstunnellen for jernbanevogner som var stasjonert i Budapest, hovedstaden i Ungarn. Til venstre er luftsirkulasjons-systemet avbildet.

Avlusningstunneller for gods (ca. 400-1600 kubikkmetre store) for gassing av hele togsett, flere vogner om gangen, ville også ha vært ideelle for masseutryddelse av jøder dersom noen hadde ønsket dette. Slike store gasskamre ville ikke ha trengt noen modifikasjoner i det hele tatt; ofrene ville allerede ha vært fanget i de store vognene.

Over: Viktigheten av oppvarming og sirkulasjon vises av diagrammene for fordeling av Zyklon-B-gass over. Til venstre med og til høyre uten luftsirkulasjon.

Disse gasskamrene ville også ha hatt en stor fordel fremfor ordinære gasskamre ved at man, etter å ha luftet ut gassen av vognene, kunne de ha blitt trillet ut og erstattet nesten øyeblikkelig med et nytt togsett fullt av nye jøder klare til gassing.

Over: Slik så en avlusingstunnell for tog ut inni.

Dette ville ha vært en ekstremt effektiv operasjon, man kunne ha gasset flere dusin togsett hver eneste dag. Etterpå kunne man ha parkert togsettene med lik på et sidespor for å gjennomføre ekstra utlufting dersom man mente det var nødvendig, eller simpelthen ha luftet ut vognene i de timene eller dagene det tok å kjøre toget til et søppelforbrenningsanlegg ett eller annet sted i Europa.

Denne teknologien er det imidlertid ingen som påstår at skal ha blitt tatt i bruk. Det er i seg selv et indirekte, men sterkt, bevis på at "HoloCa$h" er en ren løgn.

Over: Avlusingstunnell for tog i Romania.

Over hele Europa og da særlig i de urenslige og smittefarlige områdene i Øst-Europa var det montert avlusingstunneller for tog.

Over: Avlusingstunnell for tog på grensen mellom Polen og Russland.

Det hele er til å le av. I de tre tyske arbeids-, internerings- og transittleirene, Treblinka, Sobibor og Belzec, som nå kjøres frem som hovedåsteder for det industrielle massemordet på 6 millioner jøder brukte man masse tid og krefter for liksom å forske seg frem til de beste gassingsmetodene ifølge HoloCa$hløgnerne. Idioti. Regionen var allerede utstyrt med store flotte gassanlegg for store togsett som hadde vært operative i mange år. Metoden var velkjent og i bruk over hele Europa.

Utrolig hvor spik spenna idioter både de som lyver og de som tror på løgnene må være. Spør deg selv hva du ville gjort? Mase med mye skrik og bråk eller kjøre vognene inni, ta deg en røyk og lesse likene av etterpå mens neste togsett ble gasset? Gasset ble jo togene uansett.

Over: Avlusingstunnell for tog i Sarajevo.

Nok et eksempel på spredningen av denne metoden og disse anleggene for avlusing av hele togsett eller i mindre anlegg en eller flere vogner.

Over: Avlusingskammer for klær.

Det samme prinsippet som ble brukt for avlusing av jernbanevogner og togsett ble benyttet i gasskamre for avlusing av klær. På bildet over er det plass til to slike klesstativer i kammeret. Beskrivelse av luftsirkulasjonsanlegget til høyre på bildet.

Over: Avlusingskammer i Dachau.

Tegningen over viser hvordan et avlusingskammer er konstruert for å fungere optimalt ved bruk av Zyklon-B. Uten tilførsel av oppvarmet luft som driver gassen ut av pappkulene den er presset inn i i flytende form vil det ikke fungere. Når gassen er spredd rundt i gasskammeret og har fått virke en stund kobler man over til utlufting og gassen suges ut. På døren til et av gasskamrene for avlusing i Dachau er angitt en tid på rundt to og en halv time for en avlusingsprossess.

Over: Zyklon-B er en giftig gass som oppbevares i flytende form presset inn i pappkuler som igjen er oppbevart i forseglede bokser.

Når løgnerne bak den kriminelle HoloCa$h-industrien påstår at tyskerne gasset jøder i Auschwitz i kalde og fuktige likrom ved krematoriene uten oppvarming og ventilasjonsanlegg er dette det glade vanvidd. I tillegg er det en ekstrem fornærmelse av tyskerns intelligens, industrielle oppfinnsomhet og ønske om effektivitet. Alt sammen typiske tyske egenskaper.

Over: Likkjeller i Auschwitz.

Komplett idiotisk når du over har sett hvordan massegassing ble foretatt med tog og i mindre målestokk med klær. Dette er et kjølig kjellerrom delvis under bakkenivå for å oppvevare lik før det ble kremert og heter likkjeller. Se døren bortest som åpner innover i rommet. Rent og skjært vanvidd å fremstille at dette har vært brukt som gasskammer.


Massegassing med Zyklon-B/Blåsyre i USA før den 2. Verdenskrig

Bildet over: Bygning i Laredo, Texas, for avlusing av jernbanevogner med Zyklon-B/Blåsyre

Zyklon-B er et varemerke for et produkt hvor et porøst materiale i form av pellets inneholder blåsyre i flytende form. Det brukes ved å legge ut pelletsene i et rom som varmes opp slik at blåsyren går over til en gass som trenger inn overalt og dreper de skadedyr man ønsker å utrydde. Slike store bygg hvor man kunne ihjelgasse skadedyrene var i bruk over hele Europa og Nord-Amerika hvor man ønsket å beskytte seg mot skadedyr fra mindre renslige områder som Øst-Europa og Mexico.

El Paso, Texas, hvor et rangerlokomotiv dytter jernbanevogner inn til avlusing med Zyklon-B/Blåsyre

Hvis vi kunne tenke oss at gringoene i USA erobret Mexico og ville utrydde meztisoene der med Zyklon-B var det bare å frakte dem i jernbanevogner til disse anleggene og vips så var jobben gjort. Man hadde fire slike store stasjoner for blåsyregassing med en kapasitet på 65.000 jernbanevogner årlig. Med 100 meztisos i hver vogn ville det tatt unna over 6 millioner i året på en enkel og hygienisk måte uten slitasje på egne mannskaper eller investeringer i dyre leirer med masse rot og tull.

Bildet over: Anlegg i El Paso, Texas.

Nå er saken den at man gasset ikke folk i Nord-Amerika og det gjorde man heller ikke i Europa, men skulle man ha gjort det og brukt Zyklon-B/blåsyregass så var dette måten å gjøre det på.

Popular Mechanics april 1922

Linken går til et amerikansk hefte som beskriver hvordan man i USA løste massegassing av skadedyr ved grensene på nøyaktig samme måte som man gjorde det i Tyskland. På anleggene i USA brukte man en annen teknisk metode til å utvikle gassen siden disse anleggene var store og stasjonære. Denne metoden er beskrevet i linken over. Prinsipp og resultat er det samme.