.:Hovedsiden:.

Ingen massegraver i Treblinka eller Belzec

Teksten på det øverste bildet: "Holocausthistorikere hevder at Treblinka var en dødsleir hvor 870.000 jøder ble gasset i hjel i gasskamrene og deretter begravet i massegraver. I 1999 gjennomførte Richard Krege, som er en erfaren elektronikkingeniør, en høyteknologisk undersøkelse av området (med jordgjennomtrengende radar)".

Teksten mellom bildene: "Grunngjennomtrengende radar kan registrere selv ubetydelige forstyrrelser av grunnen og oppdage små gjenstander helt ned til 30 meters dybde. Etter tre ukers undersøkelser hadde ikke teamet funnet noen tegn på at grunnen var blitt bearbeidet og kjerneprøver viste ingen tegn til kremeringsaske. Resultatene av undersøkelsene viser med 100% sannsynlighet at det ikke finnes massegraver i Treblinka eller Belzec. Zionistenes fundamenet for dannelsen av staten Israel var for det meste basert på påstandene om disse drapene i tillegg til de påståtte millioner som angivelig ble gasset i Auschwitz".

Teksten nederst: "Sannheten frykter ikke gransking".


Ingen massegraver i Treblinka

En detaljert åstedsgransking av området der leiren Treblinka lå under krigen utført med avansert, elektronisk bakkeradar, viste at det ikke finnes bevis for massegraver i området.

I seks dager i oktober 1999 utførte et australsk team, ledet av Richard Krege (som er en kvalifisert elektroingeniør), en undersøkelse av bakken i området der den tidligere leiren Treblinka II lå. Der påstår "offisielle" HoloCa$hhistorikere at mer enn en halv million jøder ble sendt i gasskamre for så å bli begravet i massegraver.

Ifølge leksikonet "Encyclopedia of the Holocaust" (1997) ble "totalt 870.000 personer" drept og begravet i Treblinka leir mellom juli 1942 og april 1943. Mellom april og juli 1943 ble så de hundretusener av lik visstnok gravd opp og brent i hauger på mellom 2.000 og 2.500 på store rister laget av jernbaneskinner.

Kreges team brukte en såkalt Ground Penetration Radar (GPR) til en verdi av $ 80.000. Den sender ut vertikale radarsignaler som er synlige på en datamonitor. GPR finner alt som er av større forstyrrelser i strukturen i jordsmonnet ned til en normal effektiv dybde på fire til fem meter; noen ganger så dypt som 10 meter (GPR-utstyr blir rutinemessig brukt verden rundt av geologer, arkeologer og politi). I undersøkelsen av Treblinka utførte Kreges lag også visuelle jordsmonnsinspeksjoner og brukte et avansert bor for å ta en rekke jordprøver.

Teamet undersøkte hele området i Treblinka II nøye, spesielt områdene hvor de påståtte "massegravene" lå og utførte kontrolleksaminasjoner av det tilgrensende området. De fant ingen forstyrrelser i jordsmonnet av det slag som ville ha oppstått dersom man hadde gravd ned hundre tusener av lik. De fant ikke engang bevis for at det hadde blitt gravd i bakken overhodet. Krege og teamet hans fant heller ingen bevis for individuelle graver, beinrester, aske fra personer eller aske fra treverk.

"Fra disse søkene kunne vi helt klart identifisere de horisontale, stratigrafiske lagene som er bedre kjent som horisonter, i bakken under leirområdet. De fremsto, for det meste, som uforstyrrede" sa den 30 år gamle Krege. "Etter å ha søkt i områder hvor det har blitt gravd og andre steder med forstyrrelser av jordsmonnet, slik som i gruver, vet vi at disse naturlige lagene blir endret drastisk, eller de forsvinner helt. Fordi normale geologiske prosesser skjer svært sakte ville vi etter 60 år fortsatt kunne se forstyrrelser i jordstrukturen".

Selv om disse innledende undersøkelsene tyder på at det aldri eksisterte massegraver i Treblinka mener Krege at mer omfattende arbeid er på sin plass.

"Historikere sier at likene ble gravd opp og kremert i 1943 mot slutten av den tiden Treblinka skal ha vært i bruk, men vi fant ingen indikasjon på at massegraver noensinne har eksistert her," sier han. "Personlig tror jeg ikke det var en utryddelsesleir her i det hele tatt."

Krege forbereder nå en detaljert rapport om undersøkelsene han foretok i Treblinka. Han sier han kunne ønske at det ble formet, muligens under FNs overvåkning, et internasjonalt team av nøytrale, kvalifiserte spesialister, i den hensikt å utføre tilsvarende undersøkelser rundt områdene til alle leirene som tyskerne drev under krigen.

Robert Faurrison, bildet til venstre, har også foretatt undersøkelser av Treblinka leir. Også hans resultater viste at ingen massakre kan ha funnet sted i leiren.

Krege og teamet hans er tilknyttet og undersøkelsen ble finansiert av Adelaide instituttet, en sør-australsk "think tank" for samtidshistorie.

Direktøren for instituttet, Dr. Fredrick Töben, ble fengslet i syv måneder i Tyskland i 1999 for å ha stilt spørsmålstegn ved påstandene om utryddelsen kjent som HoloCa$h.

Kilder:
"'Vernichtungslager' Treblinka: archaeologisch betrachtet," by Ing. Richard Krege, in Vierteljarhreshefte für freie Geschichtsforschung, June 2000 [4. Jg., Heft 1], pp. 62-64;

"'No Jewish mass grave' in Poland," The Canberra Times, Jan. 24, 2000, p. 6;

"Poland's Jews 'not buried at Treblinka'," The Examiner [Australia], Jan. 24, 2000. [The latter two newspaper items are reprinted in facsimile in VHO-info, May 2000, p. 30.];

Information provided by Richard Krege;

M. Weber and A. Allen: "Treblinka," The Journal of Historical Review, Summer 1992, pp. 133-158;

"German Court Sentences Australian Holocaust Skeptic," The Journal of Historical Review, July-August 1999, pp. 2-5;

Y. Arad, "Treblinka," in I.

Løgnene rakner og Sannheten seirer!