.:Hovedsiden:.

HoloCa$h-løgnen avsløres nok en gang

Jøden, Simon Wiesenthal, som lever høyt på løgnen om de 6 millioner gassete jøder, raser fordi TV i Tyskland har vist en dokumentarfilm om Hitlers sekretær Traudl Junge. Og hva er det så Traudl Junge sier som er så ille? Joda, hun sier sannheten om HoloCa$h-løgnen.

"Jeg var Hitler's sekretær fra 1942 til 1945 og hørte aldri et ord om at jødene skulle utryddes eller at det forekom noen jødeutryddelse."

Og hvis det er noen som vet og har kunnskap om hva som foregår både foran og bak kulissene så er det en privatsekretær.

Og jødene roper Oy-vey, Oy-vey og skriker opp som de pleier. Nå må vel allverdens lover igjen skjerpes og endres for dette er jo majestetsfornærmelse, nei, verre enn det. Det er blasfemi mot det selvoppnevnte "G.ds utvalgte folk".

Nå må det forbys å lage dokumentar om folk som ikke går i takt med jødedommen og dermed kan true deres mest innbringende melkeku. Ja, hvem lar seg nå presse til å betale penger og opprette jødiske minnesteder om HoloCa$h? Hva med deres praktiske monopol på lidelse? Skal likevel ikke HoloCa$h bli verdensreligion for ikke-jøder (eller Goyim som vi kalles)? Oy-vey, Oy-vey.

Merk deg for øvrig at det ikke er noen trykkfeil at jeg har skrevet G.d og ikke Gud. Man kan si mye negativt om jøder, men dumme er de ikke og årsaken til skrivemåten er at de, som jeg også for øvrig, er klar over at Gud betyr Goter som igjen er et annet navn på oss av nordisk ætt. Med andre ord: den som dyrker Gud tilber den Nordiske rase. Derfor dyrker jeg Odin fordi jeg selv er en Gud.

Vi skal komme nærmere inn på det siden, men bruken av ordet Gud er en ren rasistisk betegnelse på skaperen og skyldes den Nordiske rases totale overlegenhet og dominans på områdene rettspleie og samfunnsorganisasjon. Fra tidenes morgen til i dag.

Hvil i fred Traudl og takk for at du hadde mot til å si sannheten.