.:Hovedsiden:.

Robert Savosnick - Nok en jødehistorie for å bygge oppunder HoloCa$h-myten
Bokens tittel: "Jeg ville ikke dø"
En gjennomgang av Tore W. Tvedt

Her starter vi friskt i Auschwitz for å markere de som har og de som ikke har: ".....og våre SS-fangevoktere i sine store varme saueskinnspelser står og varmer seg ved ilden.....". SS-voktere i Auschwitz på utekommando kledd i store varme saueskinnspelser? Hehe, ja den var i alle fall ny. Her skal du få inn brutalitet og kontrast fra starten av. HoloCa$h-litteraturen er å ligne med lavtstående sado-porno-volds billigbøker og denne starter kjapt i samme stilen. De produseres på løpende bånd med hjelpeforfattere for å tjene pent samtidig som de bygger opp den lønnsomme HoloCa$h-industrien som har tjent det jødiske Herrefolket så vel og samtidig beskytter jødenes folkemord i Palestina.

Når man leser denne HoloCa$h-pornoen skal man merke seg forskjellen i hvilken tidspoke bøkene er skrevet. Den kan grovt deles i fire tidsperioder. Første periode er fra krigen fram til Eichmann-saken i begynnelsen av 1960-tallet. Andre periode videre fram til midten av 1970-tallet da jødene for alvor begynte å bygge HoloCa$h-industrien ut til et verdensomspennende økonomisk mafiaforetak. Tredje periode går så fram til Zündelrettssakene i 1985/88 hvor Auschwitz-løgnene måtte oppgis og ny begrunnelse for de 6 millioner måtte stables på bena. Denne perioden varer fram til 1995 hvor Auschwitz ble skjøvet i bakgrunnen til fordel for Reinhard-leirer, Einsatzgrupper og generelt folkemord overalt uten faste plasser. Denne boken er utgitt i 1986, altså periode 3 hvor man prøvde å bygge opp under Auschwitzløgnen før man ga det opp som et tapt slag og gikk videre til periode fire. 1986 var et desperat år for HoloCa$h-industrien. De valgte å gi Nobels Fredspris til løgneren Elie Wiesel, som kanskje ikke var i noen leir i det hele tatt og som siden har forsvart alle zionistenes erobringskriger. Auschwitz-løgnen om de 4 millioner måtte likevel oppgis og reduseres med 2,5 millioner uten at det forandret totalen på 6 millioner. Slikt kalles HoloCa$h-matte.

Siden denne boken er fra tredje periode er det en typisk "fy, faan hvor jævlig det var i Auschwitz altså"-historie. Allerede på side 15 beretter Savosnick om hvor ille fangenes egne tillitsmenn (capoer) var: ".....capoene hadde aldri hatt det bedre. Her fikk de utfolde sin sadisme av hjertens lyst. De hadde nok av mat som de stjal fra distribusjonsapparatet før det nådde frem til de øvrige fanger. Mange av dem gikk i skreddersydde fangedrakter. For det fantes yrkesskreddere blant fangene og den var heldig som ble "hoffskredder" for en capo. Da sto han under capoens beskyttelse, han slapp å bli sparket og slått og han fikk tildelt ekstra matrasjon.....". Disse capoene var det altså som sto bak mishandlingen, tyveriene og volden i leirene og stjal maten og klærne til de andre fangene slik at de ble svekket og pådro seg sykdommer de døde av. Capoene må altså holdes ansvarlig for fangenes manglende helse, sykdom og død. Kan dette stemme? Levde virkelig capoene som grever i leire som Auschwitz? Dette kan vi faktisk kontrollere og bekrefte.

Vi har en norsk capo som var i Auschwitz samtidig med Savosnick og han går god for capoenes velstand. Han heter Erling Bauck og her er hva han sier i et intervju med Newsweek i juni 1945: ".....Bauck innrømmer at han var en av tillitsmennene i leiren. Han sier at ingen av de grusomme historiene fra konsentrasjonsleirene var overdrevet, men at han selv dels tilfeldig, dels på andre måter oppnådde en posisjon hvor han hadde sin egen skopusser til disposisjon, en annen mann til å stoppe sokkene, en tredjemann til å ta klesvasken sin og så videre. Han hadde rent sengetøy, røykte fete Havana-sigarer og han skaffet seg en klokke, fyllepenn og andre verdigjenstander. Den vanlige kosten som besto av en liter kålsuppe og et halvt kilo svart brød, foraktet han bare......Av de ca. 16 000 internerte i Auschwitz, var rundt 500 i nøkkelposisjoner.....Disse 500 dannet en mafia som plyndret nykommerne som straks de ankom leiren ble frastjålet klokker, ringer, smykker, mat, pakker og andre eiendeler under påskudd av at de ga et bidrag til et ikke-eksisterende velferdsfond for de internerte......Plyndringen gjorde at leirsvindlermafiaen kunne oppnå alt de ønsket gjennom byttehandel. For karer som kunne betale fantes det kinoer, kabareter, konserter og bordeller. Til og med nazivaktene deltok i disse begivenhetene til gjengjeld for mat, brennevin og lignende." Sitat slutt.

Da ble vel Erling Bauck (bildet over) etterforsket for delaktighet i massemord, sadisme og andre forbrytelser og grusomheter etter krigen slik vi ser Demjanjuk bli det i dag? Nei, det ble han ikke. Tvertimot er Bauck feiret som et stort sannhetsvitne etter krigen med berømmelse, penger og priser og er brukt som "sannhetsvitne" i hjernevasking av skoleelever. Personlig tror jeg Savosnick har rett på dette punktet og at det burde vært reist sak mot Bauck etter krigen, men det hadde vel gitt et feil signal. Bedre å bruke Bauck til å spre de råeste og mest hatefulle løgner som ledd i jødenes HoloCa$hindustri. Og det gjorde faktisk Bauck.

På side 16 tar Savosnick en "jødisk en" i det han påstår at hvert eneste ord i boken er sant. Det er intet annet enn en ren løgn for etter min tro og oppfatning har han løyet allerede angående SS-vokternes store og varme saueskinnspelser. En bagatell? Ikke når hvert eneste ord påstås å være sant. Men det skal bli verre, selvsagt. Mye verre.

På side 42 ankommer vi Auschwitz og Savosnick serverer oss mye av det vanlige tøvet om seleksjon og direkte transport i lastebil til gasskamre kamuflert som dusjbad. For å markere at Auschwitz II Birkenau ikke er en vanlig leir innfører Savosnick djevelen selv i form av en svartkledd tysk offiser som er god og full med ridestøvler og pisk som han denger rundt seg på fangene med. Sånn ja, der fikk forfatteren leseren inn i Hollywood forestillingen om tyskerne som svartkledde fulle voldspornosadister.

Hva jeg trekker som konklusjon? Robert Savosnick avslører den vanlige jødiske hatefullheten som Torah og Talmud er så fulle av og som jødene viser en hel verden i Palestina. Det er ikke uten grunn at ingen land eller folk har ønsket jøder i blant seg og kvittet seg med dem hver gang en sjangse til det bød seg.

Savosnick overføres med en gang til det store industrikomplekset som kalles for Auschwitz III Monowitz. For å bygge oppunder Auschwitz-myten som dødsleir kaller han Monowitz for "en utryddelseleir". Det er typisk for en bok skrevet i HoloCa$hindustriens periode tre. I dag ville ingen gjøre det. Selv ikke hatefulle jøder full av løgn. Hvorfor det? I dag blir det ledd av. I 1986 var det verdt forsøket og Savosnick tar sjangsen.

Noe annet som er typisk for denne periodens HoloCa$h-bøker er bruken av ordet "forgassing" når man snakket om gassing av jøder med Zyklon-B. Ingen vettuge folk sier at jøder ble "forgasset" på norsk. Man sier gasset. Hvor kommer ordet "forgasset" fra? Savosnick er langt fra den eneste som bruker dette kunstige ordet. Jo det kommer av at under periode tre utviklet det seg en enorm debatt rundt tekniske begreper og tegninger av krematoriebyggene og deres installasjoner i Auschwitz. Eksperter beregnet og beregnet hvor stor kapasitet krematoriene hadde og hvordan de fungerte rent teknisk. Før varmen treffer liket som skal brennes varmes den opp i et kammer som på tysk heter "Vergasungskamer" eller på norsk et "forgassingskammer". Tilsvarende som gamle biler har en "forgasser" hvor luft og bensin blandes. Utifra dette bruker noen bøker ordet "forgasset" når de mener gasset om jøder. Det forteller oss at dette er noe de har hentet utifra 1970, -80 og 1990-tallets tekniske utredninger om krematoriefunksjonene og ikke er hentet utifra en forståelse av at jøder ble gasset. Med andre ord en etterkonstruert betegnelse vi etter vår oppfatning trygt kan ta som klart indisium på at Savosnick aldri har trodd at noen ble gasset i virkeligheten mens han var i Auschwitz.

Hva sier så Savosnick videre om akkurat det? Husk at denne boken er utkommet i 1986 blant bølgen av bøker som tviholdt på og forsterket myten om at Auschwitz var hovedstedet hvor de 6 millioner var først gasset og deretter forsvunnet opp gjennom krematoriepipene. Det siste er et poeng for de fleste fortellerne og de har løyet sammen mange varianter av denne saken. Her er Robert Savosnick sin versjon. Vi siterer fra side 53: "Hver eneste dag gikk mellom 1440 og 1940 mennesker til forgassing og krematoriene". Og videre: "Den gule røyken steg til værs fra skorsteinene døgnet rundt. En søt og kvalmende lukt la seg over området og bar bud om dyriske handlinger". Sitat slutt. Den mest dyriske handlingen i dette sitatet er den groteske løgnen Savosnick serverer i hat og ondskap mot verdens kanskje ryddigste og mest utviklete og humane folkeslag. Deres forbrytelse var at de gikk imot jødenes posisjon som verdens Herrefolk og ville regjere selv i eget folkehjem. Det må være forklaringen som gjør at jøder som Julius Paltiel, Robert Savosnick, Leo Eitinger, Herman Sachnowitz og Blanche Major, for bare å nevne noen få av ondskapens hatere, forfølger tyskerne utover egen død med løgnene sine. Typisk jødisk mentalitet og verre enn noen nazi noen gang beskrev dem.

Bildet over er av jøden Olere og er typisk for den løgnbaserte hatspredingen som ligger til grunn for HoloCa$hindustrien.

Og hvilket tall oppgir så denne rabiate sprederen av hatpropaganda for antall drepte og gassete i Auschwitz? Skal vi gjette? Mitt gjett er ca 4 millioner totalt og av dem de fleste gasset. Eller skal vi si "forgasset"? Nei det blir for dumt for en mann av nordisk ætt. Det ordet gir vi gladelig videre til hatefulle jøder og eventuelt andre som har lest et par bøker av Jean-Claude Pressac uten helt å forstå dem. Her er fasiten til Robert Savosnick på side 57: "Alt i alt ble 3,5 millioner mennesker forgasset (jeg må flire hver gang jeg leser dette tåpelige ordet) i Birkenau.....". Han fortsetter litt etter: ".....340.000 av disse (andre enn de 3,5 millioner nevnt over) døde av sykdom, hunger, umenneskelig behandling, tungarbeide, massehenrettelser og enkeltlikvidasjoner.....". Ja, så vet vi det. Summerer vi kommer vi til 3.840.000 som avrundet blir 4 millioner. Jøss, hvem kunne ha trodd det på forhånd??? Husk at i Auschwitz lå det plaketter med tallet 4 millioner frem til 1989. Alle bøker om Auschwitz frem til da må ha dette tallet som fasit eller tåle å bli kalt nazist og i Tyskland fengslet. Etter at de nye plakettene kom opp i første halvdel av 1990-tallet med 1,5 millioner og nye tall fra jødesiden er disse tallene lov å bruke, men det er en annen historie.

Robert bekrefter på side 84 hva de fleste andre med fartstid i Auschwitz kan berette. Vi siterer: ".....Som jeg allerede har nevnt, ble kvinner, barn, gamle og syke selektert allerede ved ankomsten til Auschwitz.....". I den spesielle ordbruken i HoloCa$h-sado-volds-porno ordboken betyr her selektering direkte transport rett i et gasskammer for å skape den gule tykke røyken han beskrev tidligere. Han har også tidligere i boken fortalt oss at mellom 85 og 90 prosent av alle som kom dit ikke ble registrert i leiren og kjørt rett fra seleksjon til gassing, eh, jeg bør kanskje si "forgassing". Det er et artig poeng disse løgnerne ikke har tenkt på og det heter demografi. Israelske myndigheter opererer med et tall på over 1 million jøder som levde i 2004 og hadde overlevd HoloCa$h. Det er godt gjort hvis alle som ikke var arbeidsføre voksne jødemenn i tyskkontrollerte områder under krigen ble drept. Og av disse igjen døde hauger, ja langt de fleste for husk at vi snakker om et planlagt og industrielt folkemord med et formål: Å utrydde alle Europas jøder på rekordtid. Det må vel gi bortimot 50-100 millioner, ja kanskje en milliard eller 6. Ja kanskje det egentlig var 6 milliarder som ble gasset? og at jødene bare har glemt tre nuller? Skal vi tro jødene på hva som skjedde og hvorfor så er det en nærliggende konklusjon å trekke. Umulig for meg å beregne, men tallene stemmer overhodet ikke. Særlig så lenge kun mellom 2 og 4,5 millioner jøder var under tysk kontroll? De andre var evakuert av sovjeterne fra Polen og de andre sovjetstatene før den tyske innmarsjen.

Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Jeg velger det første, men det er for dumt. Hør her: Vi har nettopp sett at Savosnick på side 57 oppgir tallet "forgassete" i Birkenau til 3,5 millioner. På side 100 nevner han noen tall fra flere leirer som er helt i tråd med tallene som ble brukt offisielt på den tiden rennesteinspornoen hans ble skrevet (1986). Men hva ser vi? Vi siterer: ".....De dystre tall viser at til sammen mistet to millioner fanger livet i Auschwitz-Birkenau, 1.380.000 i Maidanek og 731.000 i Treblinka for å nevne noen av de verste utryddelsesleirene. Seks millioner jøder ble myrdet under den store massakren.....". Det var godt å se at han endte opp med seks millioner selv om han slo av 2 millioner for oss i Auschwitz II Birkenau siden vi var liksom blitt varme i trøyen. Eller kan det hende at den jødiske storløgneren lyver så mye at han ikke engang klarte å holde orden på sine egne løgner i en liten og oversiktlig bok som denne? Han nevner også sånn i forbifarten at rundt 240.000 internerte døde i krigens siste måned. Men da var jo alle "dødsleirene" i Polen overtatt av sovjeterne og de fleste i Tyskland på vestallierte hender. Var det de allierte som drepte disse 240.000? Løgneren gir oss ikke svar på det ellers interessante spørsmålet. Bildet over er Wiesenthal sitt falske bilde for å "bevise" løgnene om at det røyk fra krematoriepipene i Auschwitz II Birkenau.

Når det gjelder antall døde i Maidanek oppgir Savosnick 1.380.000. Snodig, men husk at boken er skrevet i 1986. I dag oppgir Maidanekmuseet selv, ifølge Wikipedia, 89.000 døde totalt i leiren hvorav 59.000 var jøder. Jeg tror det fremdeles er et altfor høyt tall kun for å holde liv i HoloCa$h-løgnen og for å sverte Tyskland.

Et artig poeng med denne boken er at han har tatt med et kapittel som omhandler jøden Leo Eitinger sin skriftlige erklæring som han la frem for retten i Bodø 15. juni 1946. Her står det intet om hvordan Eitinger så den samme gule røyken velte opp av krematoriepipene. Han gir ellers fra seg noen opplysninger som er det rene sprøytet av typen "jeg hørte noen si at noen hadde sett at......". Vås, men så er jo også Leo Eitinger en Torah- og Talmudjøde som kjenner sin Kol Nidre.

Resten av boken bare fortsetter med HoloCa$h-pornohistorier av vanlig format uten annen verdi enn å hylde jøder og spre hat mot tyskere. Er det noe jødene er flinke til så er det akkurat det og her er ikke Robert Savosnick noe unntak.

Men hvor ble doktor Joseph Mengele av, da? (Mengele avbildet over). Hører ikke han også med i enhver eventyrbok fra Auschwitz? Joda, han er her på side 43 hvor Savosnick og noen andre internerte står oppstilt nakne inne i en brakke. De mønstres der av en gruppe SS-offiserer, men ingenting skjer: ".....En av dem er sannsynligvis Josef Mengele - "dødsengelen" fra Auschwitz.....SS-offiserene måler oss med kritiske blikk.....Jeg har siden spurt meg selv hva hensikten med dette var.....". Det var jo ikke mye å slå i bordet med etter et par år i Auschwitz? Men jobben ble gjort for Mengele-navnet ble nevnt og koblet opp mot ordet "dødsengelen". Slik fungerer jødenes hatpropaganda. Det kalles en "reminder" på fagspråket og er helt alminnelig brukt i alle slike sammenhenger.