.:Hovedsiden:.

Herman Sachnowitz - Nok en jødehistorie for å bygge oppunder HoloCa$h-myten
Bokens tittel: "Det angår også deg"
En gjennomgang av Tore W. Tvedt

Denne såkalte memoiren til Sachnowitz er trykket i 1978 og det er omtrent da fase 2 går over i fase tre i den såkalte HoloCa$h-voldsporno-kategorien smusslitteratur. Ja for smusslitteratur må vi faktisk regne det som og selvsagt som en del av den obligatoriske løgnpropagandaen jødene driver for å fremme sin egen maktagenda. Sachnowitz sin bok bidrar ikke med noe nytt overhodet, jo såmen, jeg glemte i farten at han på side 30 nevner at en av fangene under klippingen slipper en fis idet barbereren skal klippe rumpehårene hans med klippemaskinen sin. Det er faktisk første gang jeg hører rumpehårklippevarianten, men dog, voldsporno er voldsporno. Hvordan det gikk med stakkaren som feis? Barbereren ble så forbannet at han kjørte klippemaskinen rett opp i ræva på fyren så kan fikk sitt livs sjokk og åpnet aldri munnen igjen så lenge han levde. Rart han ikke ble sendt på "seleksjon" og foret inn i krematoriet etter gassingen slik at kveldshimmelen over Auschwitz kunne fylles med tykk og gul stinkende røyk og flammene lyse opp over sør-Polen.

I 1978, da boken utgis, er vi ferdige med Höss og Eichmann og alle de andre gamle sakene, men ikke kommet så langt at Zündelsakene på siste halvdel av 1980-tallet har revet den offisielle Auschwitz-myten i filler. Hensikten med bøkene fra denne perioden er bare å forsterke løgnen om de 6 millioner uten egentlig å måtte bry seg med å variere løgnene. Jeg er spent på hvordan Sachnowitz takler det. På side 34 kommer vårt første møte med løgnens tall: ".....I 1946 kunne han, Höss, for retten i Nürnberg skryte av at han, til han ble forflyttet i 1943, hadde overvåket utryddelsen av 2,5 millioner mennesker i Auschwitz. I tallet var ikke medregnet den halve millionen som døde av sult. Langt den største parten av de tre millioner var jøder.....". ja, så var vi igang med superløgnene igjen, da. Vil det ikke ta noen ende på jødenes ondskap og spreding av løgnpropaganda?

Tallene over er bare for oppvarming å regne for den ondskapsfulle hatpropagandaen som følger på side 35. Jeg siterer: ".....I Birkenau Auschwitz kommer gasskamrene opp i en kapasitet på 10.000 dødsofre i døgnet, og selv det var ikke nok til å få fangetallet fort nok ned.......Enkelte steder i Polen ble hele jernbanetog omdannet til transportable gasskamre. Her ble tusener gasset i hjel og lempet ut i massegraver, som svære gravemaskiner hadde slengt opp langs jernbanelinjen.....". Han er jaggu oppfinnsom, denne Herman Sachnowitz, for denne varianten var også ny. Han fortsetter: "Trass i gasskamre, dødstog og alle andre metodene for tilintetgjørelse, greide ikke Auschwitz å ta imot den endeløse skaren av nye fanger. Fra alle kanter av Europa strømmet de til, mest jøder, og hver eneste leir var til slutt overfylt". Bakgrunnen for det Sachnowitz her nevner er som før sagt at i 1978 var Auschwitz det fullstendig sentral punkt i HoloCa$h-myten og alt dreide seg rundt dette leirkomplekset.

I enhver god historie er det også folk som kan bevitne det som påstås og de trekker Sachnowitz inn på side 39: "I tillegg til slavearbeiderne kom mengder av sivile fagarbeidere fra Tyskland, Tsjekkoslovakia og Polen......De var øyenvitner til historiens største folkemord.....". Snodig rase disse tyskerne som inviterer tusenvis som tilskuere til en masseutryddelse som her kalles historiens største folkemord. Siden tyskerne selvsagt ikke ville gjøre det beviser hermed Sachnowitz selv at hele myten om Auschwitz som utryddelsesleir er løgn. Hardt, ja. Sykdom, ja. Sult, ja. Planlagt, industriell utryddelse av jøder? Nei, overhodet ikke. Bildet over viser friske og sunne internerte som ble igjen i Auschwitz sammen med rundt 10.000 andre som ble vurdert for svake til å klare evakueringsmarsjen til nærmeste jernbane. Tyskerne etterlater 10.000 vitner til "historiens største massemord"?? Idioti.

En av disse vandrehistoriene som går igjen i mye av denne rennesteinsvoldspornoen om HoloCa$h er hvordan en internert finner en formue og klarer seg "som ved et under". Herman Sachnowitz tar på side 68 også med seg denne varianten med sin egen personlige vri. Her får han også lagt inn noe jødene ser ut til å elske: dritt og latrine. Man kan lure på om det er omskjæringen som gjør jødene slik de er eller at de gjennom tusener av års studie av Talmud er blitt slik? På oss normale nordmenn virker denne hangen syk.

På side 77 gasser Herman seg i å kombinere latrine og gasskammer: ".....Opp gjennom de høye skorsteinene. Latrinen var nærliggende og midt iblant oss. Gasskamrene og krematoriene lå langt borte, i Birkenau, men likevel ble vi nesten daglig minnet om dem når den gule røyken slo ned over oss i Buna (Auschwitz III Monowitz).....". Den gule røyken er en gjenganger i denne smusslitteraturen og har ingen rot i virkelighetens verden. Krematorier er konstruert røykfrie. Tegningen av Joseph Bau viser jøder som står i kø for gassing og brenning i Auschwitz med røyken fra en av krematoriepipene i bakgrunnen. Typisk for denne løgnindustrien som kalles HoloCa$h. Skjedde det ikke i virkeligheten kan vi saktens tegne det og påstå det. Med hele makt- og påvirkningsapparatet i den vestlige verden under jødisk kontoll tør ingen si imot likevel.

Vi er kommet til side 80 og det som forbauser er denne jødiske "Chutzpah'en" som vil si jødisk frekkhet uten like som bare kan forstås når man vet at jødene eier hele vår vestlige verden både hva finans, politikk og media angår. Og dermed alt annet også. Husk avsnittet over når du leser videre. Her er et utsnitt: ".....Gasskamrene lå delvis nede i jorden med grønne plener og blomsterbed omkring......stakk det opp sopplignende ventiler som kunne skrues tett til.....ferske fanger som kom dit trodde det var til avlusing.....myldret inn gjennom hoveddørene til anlegget, ble de hilst med lystig eller romantisk musikk, ofte med en frisk og fengende marsj. Først når de kom inn til det indre, begynte mistanken å våkne. De fikk ordre om å kle av seg. Derpå ble de drevet inn i "baderommene" i store flokker, og nå begynte mange å forstå.....". Og så følger en beskrivelse som ikke henger på greip. Men husk så avsnittet foran hvor løgneren beskriver den gule røyken av gassete og kremerte jøder som for opp gjennom pipene og som slo ned kilometervis unna og alle visste at her gikk slekt og venner rett til himmels opp gjennom skorsteinene. Noe tegningen til Bau skal liksom "bevise". Ikke lett å lure folk hvis det er sant. Hehe. Beskrivelsen inneholder mye annet vrøvl også som for meg beviser til fulle at Sachnowitz ikke har peiling, men lirer av seg tull og tøys han har lest andre har skrevet eller er ren latrinesladder av verste jødiske slaget. Eller selvsagt bevisst løgn.

Er denne kisten full av nazigull som er smeltet av jødenes gulltenner som er raket ut av asken i krematorieovnene og levert tannlegene i Revier som lagde gullbarrer av dem???

Vi fortsetter litt til nedover på side 82 og siterer vedrørende uttrekking av gulltenner: ".....Iblant ble denne tannuttrekningen gjort allerede før gassingen, uten bedøvelse, eller en ventet til etter kremeringen og raket uskadde gulltenner ut av asken.....". Den mannen som har ført dette i pennen for Sachnowitz heter Arnold Jacoby og må enten selv være jøde eller på annen måte ha fått ødelagt evnen til fornuftig tenking på nordisk maner. Ble vi ikke nettopp fortalt om plener og blomster og lystig og romantisk musikk og fengende marsjer mens kvalmende gul røyk slår opp av pipen og sprer seg milevis avgårde? Fangene skjønner ikke bæret før de avkledd jages inn i gasskamrene forkledde som dusjbad? Oppi dette flyr arbeidsgjenger og drar ut gassete lik som de laster på traller og kjører til krematoriene for brenning mens noen levende får dratt ut gulltenner uten bedøvelse? Og man raker ut gulltenner av krematorieovnene etter brenning? Hæ!!?? Er disse jødene som serverer dette til oss komplette idioter? Eller oppfatter de oss nordiske som det og så naive og komplett tankeløse og hjernevaskete og skremte av frykten for å kalles nazi at vi enten tror eller holder kjeft og lar jødene herje videre med pengeutpressingen og folkemordene sine? Ja, det ser faktisk ut til at jødene har rett også. Og det er verre enn alle jødenes løgner.

Dette er et bilde fra en tannklinikk for jøder med jødisk tannlege i Auschwitz. Tror du de reparerer tenner eller trekker ut jødiske gulltenner uten bedøvelse?

Sachnowitz forteller om hvilket helvete Auschwitz er og hvordan alle jøder garantert skal utryddes og hvor kort man kan regne med å leve. Likevel rømmer han ikke under et bombeangrep hvor han er i friluft og SS-vokteren legger fra seg geværet sitt og løper sin vei. Sachnowitz er godt kjent og snakker polsk og vet om en katolsk prest i nærheten og hva skjer? Han returnerer snilt og pent til leiren. For å gasses? Eller for det jeg tror: Tilbake til en trygg og velordnet tilværelse med lett arbeide og sykestue hvis han blir syk og gode disiplinerte og omtenksomme tyskere som passer på at slemme polske antisemitter ikke dreper han. I forhold til livet på frifot i det krigsherjete Europa fortoner leiren seg som et trygt og godt feriested hvor alt legges til rette for Herman. Derfor tror jeg han vender tilbake frivillig til leiren.

De er jo artige disse jødene også. Etter en del eventyr om dagliglivet og den vanlige drittslengingen mot tyskerne kommer vi på side 176 tilbake til grunntemaet igjen og som er det som interesserer oss også; industriell masseutryddelse av jøder i et enormt omfang som til sammen gir 6 millioner av dem. Vi siterer: "Det lå en stadig og plagsom stank over hele Buna-distriktet.....noe søtlig, kvalmende som kom med luftdraget fra nordvest.....Det var lukten av mennesker, titusen i døgnet, som gikk opp i røyk og aske "gjennom skorstenen", som det het. En vesentlig del av dem var jøder, og når Hitler til syvende og sist ikke greide å gjennomføre "den endelige løsning av jødeproblemet" var grunnen ganske enkelt at gasskamrene og krematoriene ikke hadde stor nok kapasitet.....".

Hva byr du meg for den? Tror man virkelig at dette var årsaken til at ikke alle europeiske jøder under tysk kontroll ble drept? Tyskerne bemannet alle sykestuene i leirene med jødiske leger som Weiss og Eitinger og jødiske pleiere og jøder som fikk slappe av og få behandling når de ble syke, ref Paltiel som var to måneder på sykestuen i Auschwitz og ble behandlet og helbredet av dr. Mengele. Da krigen var slutt svermet jødene i millioner rundt i Europa og vi måtte helt ut til midten av 1950-tallet før den siste DP-leiren (DP=Displaced Person) var tømt. Norge hadde flere jøder i 1949 enn i 1939 og sannsynligvis tre ganger så mange i 1949 som i 1935. Hvor kom så de fra? Bildet over er av legen Joseph Mengele som mange internerte kan takke liv og helse for, deriblant Julius Paltiel. Dr. Mengele var en av de mange hverdagsheltene under krigen som er demonisert av jødesiden etter krigen for å kamuflere egne krigsforbrytelser og folkemord.

Sachnowitz fortsetter å underholde oss med referat fra en evakueringsmarsj og- togreise fra Auschwitz til Dora/Nordhausen-leiren. Det er gått sport i å beskrive disse evakueringene som "dødsmarsjer" som bare en liten håndfull overlevde og det med nød og neppe og bare såvidt og ved å bruke sine siste krefter og med hjelp ovenifra og lignende. Likevel har musikerne i korpset Sachnowitz spilte trompet i Auschwitz instrumentene sine når de kommer frem til Dora??? Si meg, er dett en vitsebok? Holdes vi direkte for narr?? eller er det slik at jødene tester oss på hvor naive og godtroende og redde for nazistempel vi er??? For å si det rett ut: Dette er idioti på linje med tykk, gul røyk i flere år ut av krematoriepipene i Auschwitz og alle de andre løgn- og fantasihistoriene vi blir servert.

På side 211 gir Sachnowitz oss en artig opplysning i forbindelse med et voldsomt vestalliert teppebombeangrep mot byen Nordhausen som også gikk litt feil og traff interneringsleiren Dora midt i brakkene: ".....for det viste seg at også fangeleiren jeg nylig hadde vært i, var blitt jevnet med jorden. Noen få fanger hadde overlevd.....". Bilder av disse fangene som var drept av de allierte er hyppig brukt som bevis på at tyskerne drepte internerte.

Fra Dora gikk det videre til Bergen-Belsen hvor forholdene var elendige, men hvor musikk-korpset fra Buna-tiden stilte opp med instrumentene sine og spilte masse sanger for de allierte da de overtok leiren den 11. april 1945. Jødementaliteten kommer frem igjen i bokens sist setning hvor 6 millioner tydeligvis ikke er nok lenger. Husk at i 1978 var Auschwitz-løgnen tilnærmet enerådende og det gjaldt å pøse på: ".....sannheten om alle mine døde, seks til syv millioner jøder som ble systematisk utryddet i tyske konsentrasjonsleirer". Merk dere at dette bare gjelder leirene og dermed holdes alle andre påståtte drepte utenfor. I følge HoloCa$hindustriens løgnere dreier det seg om noen millioner det også. Sachnowitz ender altså opp med rundt 9-11 millioner drepte jøder. Slett ikke verst. HoloCa$hindustrien trenger den slags støtte og prutningsmonn.

Vel, Sachnowitz var der da det skjedde, det tror jeg. Der stopper også troen. Alt det Sachnowitz har klart er etter min oppfatning å føre solide beviser på at hele denne HoloCa$h-myten om de 6 millioner er løgn og bløff og ondsinnet og hatefull jødisk propaganda mot det tyske folk og til nytte for jødenes egen zionistiske agenda.