.:Vigrid Forsiden:.

Den HoloCa$histiske Trosbekjennelse

På bildet over ser vi jødene le hele veien til banken - med god grunn - enn så lenge.

Som vi vet blir HoloCa$hreligionen nå tvangsinnført i mange land over hele verden og stadig nye HoloCa$htempler blir oppført på skattebetalernes regning. De som nekter å tro blir dømt for forbrytelsen og kastet i fengsel. Snart vil det kanskje gå som da de andre semittiske verdensreligionene – Kristendommen og Islam – ble tvangsinnført: De som nekter å tro blir torturert og drept. Da ikke alle er klar over hva den nye troen går ut på, har vi - etter vår beste innsikt og for å avhjelpe nøden – samlet hovedelementene i læren i de fire nedenforstående trosartikler:

Trosartikkel I

1. Jeg tror at jødene,
Jehovas – jødegudens - utvalgte folk,
uforskyldt har vært utsatt for pogromer,
forfølgelser og spesielle lidelser
langt mer enn alle de andre folkene.

Trosartikkel II

1. Jeg tror at jøder i et antall av seks millioner
– det hellige lidelsestallet –

2. hvorav fire millioner i Auschwitz alene,

3. ble utryddet i de nazistiske utryddelsesleirene,

4. og at alt deres gull
og alle deres verdier ble ranet fra dem
og deres kontoer i Sveits underslått.

5. Jeg tror at noen ble jaget ut i brennende,
kullfyrte grøfter og brent levende
- ved kullmangel på grunn av krigsgangen ble det tidvis fyrt med ved -

6. andre ble skutt, to og to i slengen for å spare ammunisjon,

7. og begravet i svære massegraver
så jorden løftet seg med drønn fra avgassene av forråtnelsesprosessen
og geysirer av blod sto opp fra jorden.

8. Andre ble gasset med Zyklon-B i de nazistiske gasskamrene

9. for så å bli kremert så røyken formørket daghimmelen
og ilden fra krematorieovnene lyste opp nattehimmelen,

10. og noen få ble skutt
eller slått i hjel under transportene
eller døde av sykdom og mishandling.

11. Der det var mulig, ble kroppene utnyttet økonomisk:

12. Håret ble nyttet i industrien
de ble flådd og skinnet ble brukt til å sy lampeskjermer,

13. gullplombene ble revet ut av tennene deres,

14. det ble så kokt såpe på kroppene deres,

15. restene og ramset ble kremert

16. og alle spor etter disse ugjerninger
heri slagget og asken etter kremeringene, ble så fjernet.

Trosartikkel III

1. Jeg tror at hele menneskeheten har pådratt seg
en syndeskyld overfor Jehovas utvalgte folk
på grunn av de spesielle lidelsene de er blitt påført

2.- men i særlig grad det tyske folk –

3. og at denne skyld aldri kan utsones eller gjøres opp,

4. men at bare stadige og evige pengeoverføringer
erstatninger, tilkjennelser
og andre særskilte rettigheter
til de utvalgte i alle land
kan hindre gjelden fra å forrente seg
og vokse lik den ubetalelige gjeld fra gjeldspengesystemet.

Husk hva den sorte åndspesten hjernevaskes med:

"Og dine porte skal holdes åpne til stadighed;
de skal ikke lukkes hverken ved dag eller ved natt,
for at man kan bringe deg nationernes forråd
og deres konger fører an.
For den nation og det rige der ikke vil tjene deg, går til grunde;
og nationerne vil bli helt avsvedet".(Esajas 60 11-12)

Trosartikkel IV

1. Jeg tror at alle som kritiserer Jehovas utvalgte folk,

2. eller avviser Den HoloCa$histiske Tro,

3. er rasister, nazister og antisemitter,

4. og at de bør gjøres til gjenstand for forfølgelse og straff.

Vi oppfordrer på det sterkeste folk til å ta lærdom av Galileo Galilei da han ble avkrevd å avsverge sin lære om at jorden beveget seg rundt solen, og i stedet bekjenne seg til den kristne lære om at solen beveger seg rundt jorden. Han tok til vettet og ”omvendte” seg i tide før han ble utsatt for tortur, fengsling og brenning på bål.

De to beryktete HoloCa$hfornekterne Winston Churchill og Dwight Eisenhower var heldige. De rakk å dø før rettferdigheten innhentet dem. De fortidde alt om gasskamrene i sine verker om krigen; og enda var de begge av jødisk ætt!

HoloCa$h er jødisk pengeutpressing basert på løgner og krigspropaganda - og nå verdensreligion for ikke-jøder!

Trosbekjennelsen er hentet fra Vegtam sin uteside og vi har kun gjort et par små endringer.