.:Hovedsiden:.

Plaszow - Trygg og veldrevet arbeids- og interneringsleir

Plaszow var en relativt liten arbeids- og interneringsleir utenfor storbyen Krakow i det sørlige Polen ikke langt unna det enorme industri- og leirkomplekset Auschwitz.

Her har vi et luftfoto av leiren som er orientert likt med kartet under. Tallhenvisning 1 på kartet.

Vi ville vel aldri ha hørt om Plaszow var det ikke for fantasihistorien til Oscar Schindler som en annen skrev en bok om og den jødiske hatsentralen i Hollywood laget en film om. Over er en oversikt over leiren med numre vi skal refere til der hvor vi kan det. Kartet er laget av flyfototolker John Ball.

Plaszow-leiren var bygget i forbindelse med et steinbrudd hvor de internerte brøt stein som ble bearbeidet og brukt som bygningsmateriale både i og utenfor leiren. Her ser vi kvinner som dytter en vogn inne på leirområdet. Merk hvor åpent leiren ligger med fri sikt inn. Bygningene øverst til høyre er fra landsbyen Wola Duchacka. Tallhenvisning 2 på kartet.

Et annet bilde av vogntransport. Dette er ved porten inn til leiren og midt på bildet har vi jernbanestasjonen i Plaszow og i bakgrunnen bygninger fra landsbyen med samme navn. Tallhenvisning 2 på kartet.

Bildet er fra den samme porten med Plaszow i bakgrunnen som bildet over. Vi ser en marsjkolonne på vei til eller fra jobb. Merk hvor åpent alt er her like utenfor storbyen Krakow. De fleste internerte i leiren var jøder fra jødeghettoen i Krakow som ble hentet i mars 1943 etter at jødene i ghettoen ved flere anledninger sto bak attentater mot tyske militære. På grunn av åpenheten og beliggenheten rømte flere hundre internerte fra leiren i 1943 og 1944. Tallhenvisning 3 på kartet.

Her som i naboleiren Auschwitz gjorde tyskerne det de kunne for at arbeidskrafte (de internerte) skulle holde seg sunn og friske. Den nederste brakken på bildet er en av de seks sykebrakkene i leiren som ble drevet av de to jødiske legene Lewkowics og Gross. Kommandanten Göth hadde gitt ordre om at syke skulle ha den beste forpleining. Tallhenvisning 5 på kartet.

Leiren hadde et stort og velutstyrt kjøkken hvor sunn og næringsrik mat ble laget og ditribuert til de internerte. De internerte ser sunne og velfødde ut i solide klær og bærer preg av at de lever en trygg og grei tilværelse i forhold til mange av befolkningen utenfor. på bildet er det utbæring av brød som foregår. Tallhenvisning 6 på kartet.

Her kjøres det ut varm mat som damper ut til de internerte. God og næringsrik mat var viktig på grunn av det tunge arbeidet i steinbruddet. To kvinner med armene fulle av brød krysser veien litt lenger fremme. Tallhenvisning 6 på kartet.

Nam, nam. Utdeling av suppe eller stuing til de internerte. Som vi ser er det velkledde og sunt utseende jøder som står for utdelingen av maten. I de tilfellene hvor det foregikk urettferdighet eller olovligheter og mishandling var det i de aller aller fleste tilfellene internerte selv som sto for det. Tallhenvisning 6 på kartet.

Foran på bildet drar godt klede, sunne og friske en tung vogn med et smil om munnen. I bakgrunnen en av rundt 55 sovebrakker hvor de internerte bodde tørt og godt. I leiren var de trygge mot bombeangrep fra de allierte, de hadde god mat og mosjon og legetilsyn samt kontroll med sykdomsepidemier. Tallhenvisning 7 på kartet.

Foran på bildet er en marsjkolonne på vei til eller fra arbeide eller en tur i saunaen mens vi litt oppe tilvenstre ser sports- og samlingsplassen i leiren. Nok en gang merker vi oss hvor lett det var for omverdenen å få innsyn i alt som foregikk i leiren. Tallhenvisning 9 på kartet.

Murbygget til høyre på bildet er lagerbygget. Tallhenvisning 12 på kartet. Igjen ser vi velfødde internerte i fullt arbeide. Slik var det i de aller fleste tyske interneringsleirene. Rolig, fredelig og preget av tysk disiplin og hygiene og omsorg for de internerte som tross alt var viktige for krigsproduksjonen mens tyske menn var ved fronten og forsvarte Europa's frihet. Den nærmeste gruppen bærer flytende føde som suppe eller stuing eller te eller kaffe. Tallhenvisning 12 på kartet.

Mannen oppe i svingen ser ut til å være en av deinternerte med ansvaret for oppsyn med arbeidet. Siden arbeidet var tungt til tider sørget leirkommandant Göth for skikkelig og næringsrik mat til de internerte. Transporten går oppoover bakken med Kommandant Göth's bolig nedenfor til høyre for bildet. Tallhenvisning 12 på kartet.

Kommandantboligen til Amon Göth lå nede på flaten uten innsyn til leiren. Tallhenvisning 17 på kartet.Vi tar med oss noen bilder av en av de mest kjente tyskerne fra den 2. verdenskrig, kommandant Amon Göth, kjent fra den hatefulle og løgnbaserte jødiske propagandafilmen "Schindlers List".


Her har vi Göth ute på hesten sin. Husk at den tyske Wehrmacht var en armé basert på hester mere enn på panzer. Typisk nok da tyskerne startet operasjon Barabarossa, for å befri de østeupeiske folkene fra jødekommunismen som hadde utryddet millioner av dem, angrep de med ca 3.000 panzer og 600.000 hester. Så myten om den fullmekaniserte tyske Wehrmacht er som det meste annet fra denne tiden ikke sant.


Krigen foregår langt unna når man oppholder seg i noe som i forhold til de krigsherjete områdene som en fredelig ferieleir. Göth var blitt vel rund i magen i motsetning til de tyske offiserene ved fronten og de jødiske internerte ser også vesentlig bedre og sunnere ut enn mange som måtte klare seg selv ute i krigsinfernoet.


Göth skjøt noen småfugl og litt på blink blant annet fra verandaen sin med et gammelt infanterigevær.


Over til venstre ser vi internerte kvinner i arbeide mens vi til høyre har en marsjkolonne på vei hjem fra arbeide utenfor leiren.

Her ser vi kommandantboligen som hus nr 3 fra venstre. Som vi ser ligger det i vaktenes del av leiren mens de internertes brakker er på toppen til høyre for boligen. Tallhenvisning 21 på kartet.

Plaszow var en fredelig og trygg arbeidsleir!