.:Hovedsiden:.

Jødisk Lynsjeparty i Nürnberg

Jødene hadde full kontroll over de tre store maktene som la Europa øde under den 2. verdenskrig, USA, England og Sovjetunionen. USA var den dominerende part som leverte de våpnene de to andre brukte til å knuse Tyskland. De sto igjen som den eneste supermakten og dominerte fortsettelsen av krigen mot det tyske folk etter den tyske nedleggelsen av våpnene i mai 1945. Sentralt i folkemordet på tyskerne var lynsjeprosessen i Nürnberg som for alltid kom til å ødelegge enhver respekt for de vestlige jødestyrte lands rettsoppfatning. For å kamuflere jødenes rolle i Nürnberg ble det utpekt to ikke-jøder til å lede den amerikanske delen av lynsjeprosessen. Nr. 1 var Jacksom mens nr 2 var mannen vi ser på bildet over; Thomas J. Dodd.

Bildet er tatt den 13. desember 1945 og det innskrumpete hodet han holder i hånden presenteres som bevis på tyskernes grusomheter mot de internerte i leiren Buchenwald. Det er, som alt annet i HoloCa$h-industrien, en ren løgn. Hodet ble, sammen med andre saker, funnet i et nærliggende museum og var fra en utstilling om hodejegere og deres skikk med å tørke fiendenes hoder. Vi skal se mere på Buchenwald-løgnene i en annen artikkel. Denne dreier seg om Dodd sine erfaaringer og observasjoner fra Nürnberg som han ga videre i et privat brev til sin kone, Grace, datert 25. september 1945 offentliggjort av hans sønn Christopher i boken "Letters from Nuremberg: My Father's Narrative of a Quest for Justice.":

"You know how I have despised anti-Semitism. You know how strongly I feel toward those who preach intolerance of any kind. With that knowledge -- you will understand when I tell you that this staff is about seventy-five percent Jewish. Now my point is that the Jews should stay away from this trial -- for their own sake.

For -- mark this well -- the charge 'a war for the Jews' is still being made and in the post-war years it will be made again and again.

The too large percentage of Jewish men and women here will be cited as proof of this charge. Sometimes it seems that the Jews will never learn about these things. They seem intent on bringing new difficulties down on their own heads. I do not like to write about this matter -- it is distasteful to me -- but I am disturbed about it. They are pushing and crowding and competing with each other and with everyone else."

Over er et illustrasjonsbilde om jødisk dominans i tysk rettvesen i mellomkrigstiden.

Her er min (frie) oversettelse til norsk:

"Du vet hvor intenst jeg misliker antisemittisme. Du vet hvor sterkt jeg avskyr de som forfekter intoleranse av alle typer. Med dette i bakhodet vil du forstå hvorfor jeg forteller deg at 75% av staben (i Nürnberg) består av jøder. Mitt poeng er at jødene skulle holde seg unna dette tribunalet -- for sin egen skyld.

For -- og dette skal du merke deg vel -- beskyldningen om at "dette var Jødenes krig" blir fremdeles påstått og i etterkrigstiden vil beskyldningen bli gjentatt gang på gang.

Den altfor store andelen av jødiske kvinner og menn her vil bli brukt som bevis på denne beskyldningen. Noen ganger virker det som om jødene aldri vil lære noe av slike forhold. Det virker som de bevisst ønsker å skape nye vanskeligheter for seg selv. Jeg liker ikke å skrive om denne saken --, men den bekymrer meg. De (jødene) maser og kjaser og herjer med hverandre og alle oss andre også."

Dodd var ikke den eneste som reagerte på jødenes dominans og avskyelige oppførsel, men siden jødene har all makt i USA og England var det lite han og andre kunne gjøre med det.

HoloCa$h er jødeløgn satt i system for penger og makt til jødene!