.:Hovedsiden:.

Alliert massakre av internerte i Nordhausen 4. April 1945

Slike bilder som dette har du sett mange av. I "historie"bøker på skolen, i "HoloCa$h"museer, i interneringsleire og ja, nesten overalt hvor seierherrene fra den andre verdenskrig fortsetter propagandakrigen mot sine overvunnete fiender. Teksten som følger bildet er da en eller annen vag antydning om ofre for tyskernes grusomheter. Noen slike bilder er rene forfalskninger mens andre er fikset på.

Dette bildet fra arbeids- og interneringsleiren i Nordhausen er derimot ekte. Jada, her ligger lik av de internerte i hundretall. De er drept som tilfeldige ofre for en av verdens største forbrytelser mot menneskeheten noensinne. En forbrytelse som utøveren aldri har blitt stilt til ansvar for eller avkrevd erstatning eller måttet sone for.

Vi snakker om de alliertes teppebombing av primært sivile mål i Tyskland i krigens to siste år.

4. april 1945 var krigen for lengst avgjort. Det hindret ikke de allierte å teppebombe sivile mål i byen Nordhausen. En slik bombing hadde overhodet intet militært formål. Den eneste grunnen var å myrde sivile. Vel, denne gangen traff de også interneringsleiren i Nordhausen. Resultatet ser vi på bildet.

Er det ikke snart på tide med litt sannhet og forsoning? Vigrid tør der andre tier!

Photographs of the Holocaust

An American soldier stands above the corpses of children that are to be buried in a mass grave dug by German civilians from the nearby town of Nordhausen (14. April 1945).

Norsk tekst:
Fotografier av Holocaust

En amerikansk soldat står over likene til barn som skal bli begravd i en massegrav laget av tyske sivile fra den nærliggende byen Nordhausen (14. April 1945).

Så kommer vi til det store spørsmålet: Hvem drepte disse barna? Og på hvilken måte?

Meningen er tydeligvis å dytte dem over på tyskerne som en del av deres påståtte jødeutryddelse siden de er hentet fra en webside som beskriver det ortodokse synet på HoloCa$h. Personlig tror jeg ikke det er tyskerne som har drept disse barna, men at de er offer for de alliertes teppebombing av Nordhausen. Altså en del av det virkelige Holocaust; nemlig massemordet på tyskere under og etter den andre verdenskrig. De kan være tyske barn fra selve byen eller internerte barn fra Nordhausen-leiren. Hva tror du? Det er det viktigste spørsmålet.

Tro aldri på seierherrens krigspropaganda!