.:Hovedsiden:.

HoloCa$h modell 1919
og andre forsøk på å etablere myten om de 6 millioner

Frekkheten lenge leve og når løgnen er størst er det lettest å få den trodd. Særlig når man har kontroll med ledende mediabedrifter. Den jødiske avisen "The American Hebrew" må vel ha tenkt i de baner da den 31. Oktober 1919 gikk ut med følgende overskrift: "Korsfestelsen av jødene må stoppe".

I artikkelen forteller de om et holocaust på 6 millioner jødiske kvinner, menn og barn i Europa. Av disse er 800.000 barn i ferd med å dø av sult og sykdom. Årsaken er enkel og grei: En fordomsfull tørst etter jødisk blod...

 

 

  Bilde 1; Første del av artikkelen med bilde:Bilde 2; Forstørret tekstdel slik at dere kan lese originalen i engelsk.. Ved siden av har jeg oversatt teksten til norsk. (Etter beste evne):

"Fra den andre siden av havet roper 6 millioner til oss om hjelp og 800.000 små barn skriker om brød.

Disse barna; disse kvinnene og mennene er våre medmennesker med det samme krav om å få leve som vi; like utsatt for vinterens kulde og den samme mulighet for å dø av sult. Disse 6 millioner medmennesker har den samme grenseløse mulighet for å videreutvikle den menneskelige rasen som alle andre. Vi er kanskje ikke ansvarlige, men vi må hjelpe dem.

Ansikt til ansikt med sultedøden er det ingen plass for å skille utfra meninger eller tro eller raseforskjeller. I denne katastrofen, når 6 millioner medmennesker slynges mot graven av en grusom skjebne, må vi la idealistiske følelser fylle hjerte og hode.

6 millioner menn og kvinner dør fordi de mangler alt; 800.000 barn skriker etter brød. Og de har selv ingen skyld for denne skjebnen. De har verken brutt Guds eller menneskers lover, men som følge av krigens tyranni og en fordomsfull tørst etter jødisk blod.

I dette truende holocaustet av ……………."

Sannheten

Etter 4 års ødeleggende krig hadde de allierte seiret over Tyskland. Mellom våpenhvilen i november 1918 til Versailles-diktatet var det etablert en handelsboykott og sjøblokade av Tyskland for å hindre landet i å vende tilbake til normale tilstander. Under denne fortsettelsen av krigen med andre midler, men med samme mål, herjet arbeidsløshet, sult og sykdom landet.

Millioner tyskere ble truet av frost, sult, sykdom og epidemier. 800.000 småbarn ble rapportert døde som en direkte følge av handelskrigen. Mange utvandret. Og imens strømmet jødene inn i landet og slo under seg enorme verdier og levde i sus og dus mens tyskerne led. Selv de etablerte "tyske" jødene ønsket de nye khazar-jødene fra Øst-Europa vekk fordi de så at de ville bli hatet av dem de utbyttet og dermed sette alle jøder i Tyskland i fare. De hadde rett, men Khazar-jødenes grådighet var for stor. Dessuten kunne de internasjonale parasittene vandre videre når det passet dem.

Oppi dette sanne og virkelige Holocaustet og folkemordet på tyskere har altså den jødiske avisen "The American Hebrew" den uhørte frekkheten å påstå at det var dem det gikk utover. Det er så man ikke tror sine egne øyne, men slik var det altså. Den gang som i dag og som mange tidligere ganger.

Forsøket gikk ikke og ble raskt droppet. Kontrollen med media og politikk var ikke total nok. I 1945 var den det.

HoloCa$h modell 1918

Fram til jeg ble tipset om denne artikkelen her trodde jeg at forsøket i 1919, som det er skrevet bok om med navnet "The First Holocaust", var det første forsøket i moderne tid på å etablere en hellig 6 millioner myte. Det viste seg altså at dette forsøket i jødiskeide New York Times var tidligere ute selv om den historiske bakgrunnen var den samme. Det eksisterer ingen historiske kilder som skulle tilsi at jødene hadde det verre enn andre på denne tiden. Tvertimot opplevde de en gullalder etter at finansjødene i Wall Street og deres forbryter- og morderlakeier tok makten ved statskuppet i Russland i 1917. Her er 1918-forsøket slik det fremsto i New York Times. Beløpet var kolossalt utifra den tidens pengeverdi.

HoloCa$h modell 1921

Frekkheten lenge leve og når løgnen er størst er det lettest å få den trodd. Særlig når man har kontroll med ledende mediabedrifter.

To av de største og mest betydningsfulle amerikanske avisene på den tiden brakte den 19. og 20. juli 1921 følgende melding: Overskrift: "Ber Amerika redde 6.000.000 jøder i Russland. - Alle jøder i Russland trues av massakre ettersom bolsjevikenes (sovjet) makt minsker erklærer Kreinin som er kommet hit for å hente hjelp".

Her er brødteksten i artikkelen fritt oversatt: "Kopirett 1921 Chicago Tribune Co. - Berlin, 19. juli. - Russlands 6 millioner jøder trues av massakre. Ettersom sultkatastrofen sprer seg styrker den kontrarevolusjponære bevegelsen seg og kommuniststyrkene mister kontroll. Dette er bekreftet av offentlige dokumenter fremlagt av den tyske regjering og viser at det pågår mange pogromer (nedslakting av jøder) over hele Russland og Ukraina.

Opplysningene er innhentet av dr. Joseph Kreinin, som er en anerkjent sosialhjelper og formann i styret til sammenslutningen av jødiske organisasjoner i Russland. Han forteller at mange landsbyer allerede er brent og mengder er drept...".

Dette er det andre forsøket jødene gjør på å få anerkjent folkemord på 6 millioner jøder i Europa. Første gangen var to år tidligere og gjaldt det sentral Europa på grunn av krigens ettervirkninger og den britiske blokaden av Tyskland som medførte at over en million tyskere døde av sult. Blant dem 800.000 barn. Denne sultkatastrofen i Tyskland som altså bare rammet tyskerne stjal det jødiske propagndaapparatet og fremstilte som om det gjaldt dem for å melke Goyim for penger og sympati. For noen parasitter.

Først etter den andre verdenskrig var den jøldiske kontrollen over den vestlige verden så total at de har fått ønsket sitt om de magiske 6 millioner oppfylt. Det vil si det er kun ved hjelp av hjernevask i skolene og strenge straffer som rammer dem som uttrykker tvil at de klarer å holde HoloCa$h-løgnen sin oppe. Rent faktamessig har ingen opplyste trodd på den og av dem blir det stadig flere takket være blant annet Vigrids innsats på området.

HoloCa$h modell 1936

Det første jødiske forsøket på å få etablert forestillingen om et HoloCa$h på jødene i Europa etter Balfour-erklæringen i 1917 kom allerede i 1919. Deretter kom forsøk nr 2 i 1921 og et tredje i 1936. Det fjerde kom under krigen og med det lyktes de så langt. Suksessen er fullstendig avhengig av jødenes totale kontroll med hele makt- og påvirkningsapparatet i de vestlige land. Mister de den kontrollen faller løgnen som en stein på dypt vann og trekker folkemordstaten Israel og jødene selv med seg. Her er det tredje forsøket gjengitt i New York Times:

HoloCa$h modell 8. januar 1945

Tallet 6 millioner er et mytisk tall som er hentet fra den jødiske kabbala og har ingenting med virkelighetens verden å gjøre. Skal det være 6 millioner så skal det være 6 millioner. Den som trodde at det lå noen form for beviser eller åstedgsransking eller vitnemål eller annet konkret bak tallet om de mytiske 6 millioner jøder i HoloCa$hreligionen må tro om igjen. Dette er et Kabbala-tall. Her er en variant fra 8. januar 1945, nesten 3 uker før Auschwitz ble overlatt sovjeterne.

6 millioner - mange forsøk - denne gang i 1902

Jødene er et hatefullt folkeslag som har tilegnet seg en parasittisk strategi for å spre sine gener på andre folkeslags bekostning. Vi har flere slike tilfeller i naturen, men kun jødene som samarbeidende internasjonal bevegelse blant humaniteten. Jeg kan ikke kalle oss alle for mennesker for det er en tittel forbeholdt oss som er av manns ætt og gjort skiri. Så jødene kan kalles humanoider som alle andre. Når en folkeorganisme prøver å støte jøden ut av samfunnskroppen sin reagerer selvsagt jødene med samordnet kamp for å svekke vertsorganismen og straffe de folkeelementene som sto bak forsøket på å støte det parasittiske elementet ut. Russland var et av de landene som var hardest rammet av de khazarske jødene og forskjellige tsarer prøvde å kvitte seg med dem. Jødene førte krig mot Russland og myrdet en tsar og gjenomførte statskupp i 1917 hvoretter de myrdet det meste av intelligensiaen og de beste genetiske elementene i Russland, Ukraina og de Baltiske land.

HoloCa$h er en jødisk løgn for makt og penger og folkemord!