.:Hovedsiden:.

Doktor medisin og Hauptsturmführer(kaptein) i Waffen-SS, Josef Mengele

Over er et bilde av den Josef Mengele som skulle vise seg å bli en av verdenshistoriens mest demoniserte person og et av sentrene for den jødiske løgn- og hatpropagandaen som går under det beskrivende navnet HoloCa$h.

Josef Mengele studerte medisin og ble uteksaminert som doktor i 1936. Da den 2. verdenskrig var igang gjorde Mengele sin plikt og meldte seg til tjeneste og havnet etterhvert i Waffen-SS på Østfronten. Han hadde gjennomgått en tre måneders rekruttutdannelse pluss kurs i militærmedisin. På slagmarken deltok han i Waffen-SS divisjon Wiking og utmerket seg flere ganger for personlig tapperhet langt utover det som anses som plikt ved å redde sårete soldater med risiko for eget liv. For det ble Mengele belønnet med det tyske Jernkorset av både 1. og 2. klasse. Jernkorsene henger høyt og Mengele plukket dem begge. Over er et bilde av et slikt jernkors til høyre og Mengele i offisersuniform til venstre.

I 1942 blir Mengele såret i kamp og uegnet til frontinnsats blir han beordret som leirlege i interneringsleiren Auschwitz med virkning fra mai 1943. Det var helt vanlig at vaktene i interneringsleirene var sårete soldater og offiserer som ikke lenger tilfredsstilte kravene til frontinnsatss. Derfor ser vi på bilder fra Auschwitz at mange av de tyske vaktene går med stokk når de tar imot nye internerte på togperrongene. Bildet over er av Mengele til høyre som studerer noe han har i hendene mens på bildet til venstre er Mengele i midten med kommandant Baer til venstre for seg. Kommandant Baer ble fengslet og skulle stilles for retten i 1960, men avviste alle anklager som ubegrunnete og ble derfor sannsynligvis myrdet av myndighetene i fengselet slik at det ikke ble noen skandale i retten. Flere andre høytstående tyske embetsmenn led samme skjebnen. Heinrich Himmler var en av dem.

Over er bilde av Paltiel til venstre, kontrastvæske, som var en spsialitet for Mengele, og Mengele og hjelpere til høyre. Kanskje det er akkurat hvordan de skal hjelpe Paltiel de diskuterer?

Hva vet vi så om Mengele's aktiviteter mens han var lege i Auschwitz? Egentlig svært lite. Vi vet så mye at vi kan avvise samtlige redselshistorier som ren løgn uten fnugg av bevis eller troverdighet. På den andre siden har vi vitneprov på at Mengele var levende interessert i yrket sitt og helsen til pasientene og de internerte. En av dem som har gitt vitneprov på det skriftlig er den norske jøden Julius Paltiel i boken sin: "På tross av alt" som er behandlet i en egen artikkel.

Her er et utdrag av artikkelen om Paltiel basert på boken hans: "En annen kjent lege, Dr. Josef Mengele, som er kjent fra før krigen for sitt banebrytende arbeide innen kontrastmidler, får høre om leddgikten hans og tar han under spesiell behandling (Sonderbehandlung). Behandlingen er eksperimentell fordi det som sagt ikke fantes (eller finnes) behandling som gir varig helbredelse mot leddgikt og revmatisme. Man kan få kurer og behandling som gir lindring eller sykdommen (en virusbasert sådan) kan komme og gå av seg selv.

Den kjente tyske leirlegen, dr. med. Josef Mengele, stiller altså opp for den nærmest invalide norske jøden, Julius Paltiel, i et forsøk på å helbrede han slik at han kan bli frisk og arbeidsdyktig igjen. Tyskerne trenger all den arbeidskraften de kan få og gjorde det de kunne for å holde de internerte friske og arbeidsdyktige. Spesielt i Auschwitz som var et av de største og viktigste industrikompleksene i forbindelse med interneringsleirene deres.

Og Julius tar med takk imot hjelpen. I hele 2 måneder ligger han på sykestuen i Auschwitz og blir gradvis frisk igjen. Når han så skrives ut fra sykestuen blir han tildelt spesielt lett innendørs arbeide på et elektrisk lager med kortest mulig vei fra sovebrakken. Paltiel beskriver også hvordan tyskerne er pinlig nøye med hygiene for å hindre sykdomssmitte."

Hvor ble det så av den reddende engel i hvit legekjortel fra Auschwitz som hadde reddet så mange liv og gitt de internerte en bedre tilværelse der?, inklusive vår egen norske jøde, Julius Paltiel, som etter Mengeles vellykkete behandling klarte den harde evakueringsmarsjen da sovjeterne kom. Husk at mange syke og svake kunne blitt igjen og bli befridd, sammen med rundt 10.000 andre internerte, av den røde armé. Nei da ville folk som Paltiel og Elie Wiesel mye heller bli med vestover sammen med SS-vaktene som de visste gjorde alt for å hjelpe dem og som de hadde full positiv tillit til.

Våpnene ble lagt ned i mai 1945 og Mengele bodde en stund i Tyskland før han reiste til Paraguay i Sør-Amerika hvor han bosatte seg og levde resten av livet sitt til han døde av naturlige årsaker i 1979. Over ser vi et bilde av den eldre Josef Mengele i Paraguay mens huset hans i Paraguay er til høyre.

Hva sier så Hauptsturmführer i Waffen-SS, dr. med. Josef Mengele selv om innsatsen sin i Auschwitz? Det viser seg at Mengele etterlot seg en mengde notater, dagbøker og skisser som er funnet, gransket og offentliggjort og som vi ser bildet av over. Det er ikke så mye offentligheten får vite for Mengele forteller sannheten, slik han ser den, og det er uforenlig med den offisielle løgnpropagandaen til jødene og deres lakeier, men her er et sitat gjengitt i Scotsman.com på nett: "I gave life in Auschwitz, I did not take it." Til fritt norsk blir det: "Jeg reddet liv i Auschwitz og drepte ingen". Fra scotsman.com. den 22. november 2004.

Josef Mengele hadde en sønn, Rolf, som ble intervjuet om sin far av New York Times den 14. oktober 1985: "When the subject was raised by Rolf, his father "exploded." Mengele turned on his son and said, "How can you imagine that I could do such things - it's a lie, propaganda!" Oversatt til fritt norsk: "Da saken ble tatt opp av Rolf "eksploderte" hans far. Mengele vendte seg mot sønnen og sa: "Hvordan kan du forestille deg at jeg kunne gjøre slike ting - det er løgn og propaganda"." Fra nytimes.com 14. oktober 1985.

Boken det er bilde av over er basert på notatene til Mengele og det som er gjengitt over er fra side 67 i boken. Fritt oversatt til norsk: "Jeg har intet å skjule. Forferdelige ting skjedde i Auschwitz og jeg gjorde mitt beste for å hjelpe. Man kunne ikke gjøre alt. Det var skrekkelige tragedier der. Jeg kunne bare redde så mange som jeg klarte. Jeg har aldri drept eller skadet noen. Jeg er uskyldig.....". Utdrag fra boken over.

Vil så dette historiske materialet bli gjort offentlig tilgjengelig? Det kan jeg vanskelig tro så lenge det ikke er dødsstraff for å tvile eller notatene er forfalsket slik så mye av det andre HoloCa$h-materialet er. Det går på tvers av den jødiske løgn- og hatpropagandaen som kun kan opprettholdes ved mediekontroll og kriminalisering, fengsling og terror mot enhver som trekker HoloCa$h-løgnene i tvil. Over er en artikkel som bekrefter at Mengeles notater og dagbøker ikke blir offentlig eiendom, men går inn i en jødes private samling - som ventet.

HoloCa$h er løgnpropaganda - Sannheten ser ganske så anderledes ut!