.:Hovedsiden:.

Mauthausen I - en oversikt

Mauthausen var et viktig ledd i den tyske krigsproduksjonen med flere såkalte uteleire som ble administrert fra hovedleiren med navnet Mauthausen. Hovedleiren var et høysikkerhetsfengsel like i nærheten av et stort åpent dagsteinbrudd hvor de internerte måtte utføre hardt tungarbeide. Over ser vi hovedinngangen med den stolte ørnen med hakekorset i klørne. Begge deler er gamle nordiske solsymboler.

Som du ser er murene mektige som på en festning. Rart i grunnen at ikke HoloCa$h-løgnerne valgte denne leiren som senter for utryddelse siden den er skjermet for innsyn og i stedet valgte å satse på Auschwitz og andre polske leire som lå i nærheten av byer og landsbyer med fullt innsyn.

Festningen/fengselet lå på toppen av en høyde som på den ene siden var et dagsteinbrudd hvor de internerte arbeidet. Som du kan se er det store dimensjoner over anlegget. Det som gjorde slike steinbrudd så viktige for tyskerne var at de ikke hadde råd til å bruke olje til å produsere asfalt. De var derfor tvunget til å bruke betong som også var mangelvare fordi det ble brukt til festningsanlegg langs hele Atlanterhavskysten. Tilbake ble kun brostein.

I følge HoloCa$h-myten ble avmagrete fanger tvunget til å bære steinblokker på over 75 kg på ryggen opp trappen til venstre i steinbruddet. På bildet over ser du en slik blokk og trappen de skal ha blitt tvunget til å gå. Jeg sier som barna gjør i reglen sin: "Jeg tror det ikke før jeg får se det". Uansett må arbeidet ha vært hardt og interneringsforholdene også siden Mauthausen har et av de høyeste dødstallene for alle tyske interneringsleire med rundt 40.000 døde. Det er et enormt høyt tall på de få årene leirsystemet var i drift.

Nå er ikke løgner noe nytt i HoloCa$h-svindelen, tvertimot er det slik den er bygget og holdt vedlike. Vi er heldige som kan vise til den mest kjente nordmannen som ble internert i Tyskland under krigen; Erling Bauck. Denne storløgneren har fått god uttelling for løgnhistoriene sine med egen vitnevideo hos Hvite Busser til Auschwitz i tillegg til priser blandt annet fra den statlige propagandasentralen NRK og masse positiv medieoppmerksomhet. Han fremstår som kronvitne for HoloCa$h-løgnerne og svindlerne i Norge. Bilde av han over.

Og her har du en kopi av hva denne løgneren presterer å si til ukebladet Hjemmet: "....Ganske alminnelige østerrikere gikk rundt og slo fangene til døde med gummikøller surret med piggtråd. To millioner mennesker ble drept i Mauthausen og sideleirene. Ikke kollektivt som i Auschwitz, men en etter en....". Vi gjentar med fete typer: "To millioner". Med slike løgner er HoloCa$h-myten bygget.

En ting er hva en mann lyver om for å oppnå berømmelse, priser og andre fordeler. En ganske annen er hva som gjør at et ukeblad som Hjemmet sprer den løgnaktige giften til sine lesere som tross alt er naive nok til å tro på det som bladet serverer dem. Er forlaget som utgir Hjemmet kanskje eid av jøder? eller ihuga zionister? eller fundamentalistiske kristne som tilber jøder som Frelserens eget folk? Ikke vet vi, men sykt er det. Sinnsykt. Og forbrytersk og kriminelt.

Hva som motiverer propagandisten som skrev denne løgnhistorien for Hjemmet kan han best svare for selv. Trøsten hans er at alle gjør det for hvis du forteller Sannheten som vi i Vigrid gjør det så mister du jobben din og forfølges som nazist. Ja, slik er det bare, men feige eller hjernevaskete virker de likevel. Eller bare redde fordi de er angrepet av den åndelige pest-epidemien FOJ? FOJ står for "Fear Of the Jews"(Frykt For Jødene) som er en alvorlig epidemi som ødelegger all intelligent og intellektuell virksomhet hos dem som er angrepet.

Her må jo være Bauck sitt grunnlag for de to millioner drepte han hevder i Mauthausen. Står riktignok intet her om gummikøller med piggtråd, men pytt, slikt kalles i HoloCa$h-industrien for kunstnerisk frihet. Her er oversettelsen av den markerte teksten: "I Mauthausen, en av utryddelsesleirene i Østerrike, ble nærmere 2.000.000 (to millioner), for det meste jøder, utryddet mellom 1941 og 1945". Merk at dette er verdens mest pålitelige og troverdige kilde, Encyklopedia Britannica, som hevder det. Allikevel er det som det aller meste andre i myten om de 6 millioner ren og skjær løgn uten noe som helst grunnlag i virkeligheten.

I stedet for skrekkhistoriene om fanger som bar enorme blokker på skuldrene ser du her hvordan arbeidet foregikk i en av sideleirene hvor det også var et steinbrudd. Hardt arbeide, men dog med tekniske hjelpemidler.

Over er et kart som viser plasseringen av hovedleiren og noen av sideleirene.

Mauthausen: Hardt og brutalt arbeide!