.:Hovedsiden:.

Enrico Marco lyver om Mauthausen

Hele den jødiske HoloCa$h-myten er bygget på løgn, hevntørst, griskhet etter penger og utnyttelse til å beskytte jødenes egne forbrytelser. Over er bildet av boken om Enrico Marco's fantasier om Mauthausen.

Etterhvert bygget det hele seg opp til en ny religion med en stor og omfattende industri rundt seg. Det er ikke småbeløp som ruller inn i verdensjødedommens lommer i form av inntekter av filmer, teaterstykker, videoer, spill, utpressing av land og bedrifter, gaver fra folk som er HoloCa$h-troende og mye mere. Over er bildet av løgneren Enrico Marco.

Han ble valgt til mangeårig formann i den spanske foreningen for tidligere internerte i tyske leire under krigen. Han fikk ærespriser som her(bildet over) fra delstatsuniversitet i Barcelona og reiste rundt og holdt foredrag og var en av de fremste europeiske sannhetsvitnene for HoloCa$h-løgnene. Men, akk, han ble avslørt og alt viste seg å være løgn. Kun løgn og bare løgn og bedrag. Han hadde aldri vært i noen tysk leir i det hele tatt. Alt var dikt og løgn uten sannhet overhode. Slik er HoloCa$h bygget og slik blir den vedlikeholdt og spredd av kosher jødetro media som det norske ukebladet Hjemmet og alle de andre som har spredd disse kriminelle løgnhistoriene.

Det bygges også opp en stor og lønnsom pilgrimsturisme rundt HoloCa$h-myten på ekte religiøst vis. Over hele vår del av verden bygges det store religiøse bygg hvor HoloCa$h og jødenes spesielle lidelse kan dyrkes av ikke-jøder til jødenes fordel og fortjeneste. Og for å holde myten oppe vedtas det lover som gjør det forbudt å tvile eller stille kritiske spørsmål til løgnene. Selv etter at løgnene revideres, som antall døde i Auschwitz, står de gamle blasfemi-dommene fast.

Over er et bilde av en av de utallige utstillingene som bygger opp under løgnene om den spesielle jødiske lidelses-religionen HoloCa$h. I denne løgnens navn slaktes palestinere i et virkelig holocaust og jødene håver inn penger i tusener av milliarder kroner. Bare i Norge fikk de presset den norske Stat for 450 millioner etter ordre fra den internasjonale jødedommen ved Bronfman jr. da han besøkte Stortinget. Skarpnesutvalget mente primært at jødene ikke hadde krav på noe, subsidiært et generøst tilbud på 100 millioner, men nei: Den internasjonale jødedommen sa 450 millioner og slik ble det.

For enhver person som er i stand til og villig til å tenke selv er dette ikke bare rent idioti, men en forbrytelse av det aller groveste slaget. Når det skrives falske bøker om temaet som så avsløres som falske skriver media blandt annet at nettopp det at det kan skrives en bok om lidelsen i en interneringsleir av en som ikke har vært der beviser hvor enorm lidelsen må ha vært. Utrolig, men sant. Vi har vår norske storløgner Erling Bauck og tilsvarende har Spania bidratt med Enrico Marco.

HoloCa$h = Løgn bygget på Løgn og Enrico Marco beviser det!