.:Hovedsiden:.

Blanche Major - Ungarsk jødinne i Auschwitz
Bokens tittel: "Jeg overlevde Auschwitz" Skrevet av Oddvar Schjølberg
En gjennomgang av Tore W. Tvedt

Blanche Major er ingen hvemsomhelst innen den norske grenen av HoloCa$h-religionen eller skal vi heller si HoloCa$h-pengeutpressings-svindelen eller skal vi heller kalle det HoloCa$h-skjoldet jødene beskytter seg bak for å begå eget folkemord i Palestina eller er det bedre med HoloCa$h-motivet for å utrydde den hvite rase og enhver europeisk etnosentrisitet eller kanskje vi skal bruke HoloCa$h-zionismen som begrunnelse for det zionistiske Herrefolkets krig for verdensherredømme.

Jeg kan saktens finne flere gode grunner for at jødene utvikler og beskytter HoloCa$hianismen med nebb og klør og all sin kraft, slik de gjør det. Her kan man trygt si at hensikten helliger middelet. For jøder som er opplært i Torah og Talmud og som kan sin Kol Nidre og har lært å feire sin Purimfest til minne om folkemordet på den ariske overklassen i Persia for 2.800 år siden er HoloCa$h et glimrende middel som kan brukes til det alt sammen. Og det gjør de. Med god hjelp av selvhatende tyskere og andre hjernevaskete shabbashgoys.

Det er i denne sammenhengen vi må lese denne rennesteins-litteraturen som velter seg i sadisme, vold og pornofremstilling av livet i de tyske leirene under krigen. Det meste av det er ren løgn og en projisering av egen ondskap og hat. Bildet over viser hvordan dette ble til en hel pornoindustri i Israel etter krigen og som utviklet seg videre i Hollywood til sadistisk og grov voldsporno med SS-uniformer som viktig effekt. Her i Norge har også filmer tatt opp nazi-sadisme og nazi-voldsporno i filmer som "Død Snø". For det scorer de norske filmskaperne poeng hos jødene og åpner døren til Hollywood og det internasjonale markedet for senere produksjoner slik vi har sett faktisk er tilfellet. Gode shabbashgoys skal belønnes slik at alle ser hvem som betaler til saltet på maten. Bildet under er omslagsbildet til "Død Snø" som har funnet sin plass i den internasjonale hatkampanjen mot alt som har med Tyskland og den hvite rase å gjøre.

Og så blar vi opp boken om jødinnen Blanche Major og hennes påståtte opplevelser i Auschwitz. Vår hovedinteresse er igjen, som ved all denne smusslitteraturen, å finne de områdene som dekker jødenes påstand om det planlagte og den industrielt gjennomførte masseutryddelsen av 6 millioner jøder under den andre verdenskrig. Fram til side 62 finner vi bare den vanlige svadaen som jeg ser på som en lett blanding av vrøvl, ondskap, hat og overdrivelser uten dekning i virkeligheten. Bildet under er hentet fra side 62 i boken og har teksten: "På transport til ukjent sted". Intet mere, men det er i sammenheng med at Blanche Major settes på toget til Auschwitz hvor hun skal utføre viktig arbeide for den tyske krigsinnsatsen. Merk dere den klønete måten piggtråden er festet på. Dette bildet har jeg sett i flere sammenhenger og mitt tips er at det er konstruert av sovjetiske styrker etter at de overtok Auschwitz for å lage litt negativ propaganda mot tyskerne. Det har intet med Blanche sin togreise å gjøre uansett.

Togreisen ender etter tre dager ved Auschwitz II Birkenau og dette er HoloCa$h-religionens nullpunkt. Her er det stedet hvor løgnerne sier at det ble begått verdens største massemord. Like ved ligger de påståtte drapsvåpnene, nemlig de såkalte gasskamrene og de tilhørende krematoriene. Jeg tar med krematoriene som en del av drapsvåpenet selv om det strengt tatt bare tas i bruk når ofrene er døde. Mytene vil jo ha det til at noen ble hevet levende inn i ovnene også. Altså, her er vi og ser og opplever det hele gjennom Blanche Major som øyenvitne. Det er interessant og akkurat hva vi er på jakt etter. På side 66 får vi vite at kombinasjonen av Zyklon-B, gasskamre og krematorier løste de tidligere flaskehalsene og problemene ved masseutryddelsene. Schjølberg kan forresten ikke stave navnet Zyklon-B riktig engang, han skriver det Cyklon-B. Bagatell, ja, men det kan også skyldes at han har null peiling og henter det fra en engelsk bok han bruker som mal eller fra Kirsten Brunvoll sin bok fra 1947. Skulle ikke undre meg. Blanche kan også fortelle at de største gasskamrene hadde plass til 3.000 personer.

På side 67 fortsetter innføringen vår med litt mere tallmateriale. Jeg scanner det heller inn så dere kan lese det direkte:

For dere som har lest hva andre øyenvitner sier om tallene og ser at her spriker det ganske mye så er det et forhold vi skal se på i senere artikler. Her konsentrerer vi oss om Blanche Major og hennes versjon, med litt kommentarer til.

Blanche serverer oss det sedvanlige sprøytet om skriking og brøling og glefsende schäfere og slåing med geværkolber og masse SS-vakter og mye våpen og så videre. Tviler på at dette er annet enn det vanlige jødiske ondskapsfulle hat mot tyskerne. Bildet over er et av flere som skal være tatt av ankomsten av ungarske jøder sommeren 1944 og viser et glimt inn i virkelighetens verden. Et rolig, disiplinert og ordnet mottak akkurat slik vi kan vente at tyskerne gjør det. Ingen dr. Mengele i svart uniform og ridepisk som vifter til høyre eller venstre. Den vandrehistorien tror jeg er en ren løgn. Merk også hvor sunne og friske de ser ut etter cirka tre dagers reise. Spedbarn på armen. Alt dette med hauger av døde og kropper som klasker når de hives på lasteplan som Blanche sier på side 68 tar jeg for fantasi som HoloCa$h-myten kan betraktes som eller fordi det hører med til den jødiske hatkampanjen mot tyskerne siden de var frekke nok til å reise seg mot den internasjonale jødedommens finanstyranni.

Bildet over er hentet fra side 70 og skal liksom illustrere kvinner og barn på vei fra togstasjonen og direkte inn i gasskammeret. Forfatteren har ikke angitt noen tid eller kilde for bildet og dermed kan det være hva som helst. Også et konstruert bilde tatt etter krigen av dem som ble igjen i Auschwitz. Hvis det da i det hele tatt er fra Auschwitz.

Blanche Major påstår på sidene 70 og 71 at de langt fleste fra togtransporten hun var med på gikk rett i gasskamrene og utgjorde dagens bidrag til skorsteinsrøyken og askehaugene. Det er første gang jeg leser at noen i det hele tatt nevner noe om askehauger. Blanche har intet konkret å fare med. Kun at de blir avmarsjert en annen vei enn henne og at hun ikke ser dem mere. Vi skal ikke glemme at Auschwitz hadde en tredje funksjon vi her ser resutatet av.

Vi har nevnt de to første som arbeids- og interneringsleir, men den tredje er likeså, ja, kanskje enda viktigere. Auschwitz er på grunn av sin sentrale beliggenhet som stort jernbaneknutepunkt unna de direkte linjene mellom Tyskland og fronten i øst valgt som omslagsplass for de internerte. Det er faktisk den største av sitt slag i hele det tyskkontrollerte området. Vi treffer igjen den funksjonen i nesten hver eneste vitneskildring om hvordan man foretar seleksjoner og transporter. Mange treffer hverandre igjen i andre leirer og fabrikker rundt om i det veldige området. Dette gjelder også de ungarske jødene.

Det var som en travel maurtue med en bevegelighet det er umulig for oss å fatte i dag. Blanche Major oppgir selv på side 124 at det var 25 millioner frigjorte internerte, arbeidere, fanger og andre som var på vei til og fra da krigen stoppet i mai 1945. Leirene for bare jøder var ikke tømt før langt utpå 1950-tallet. En ting er sikkert og det er at de ble ikke gasset og forsvant ikke opp gjennom skorsteinene til krematoriene i Auschwitz og dalte ned igjen som finfordelt aske over halve Europa som gjødsel for landbruket. Tvertimot, de ble tranportert rundt omkring for å gjør nytte for seg. Noe annet ville jo også vært idioti når mangel på arbeidskraft var så prekært. Bildet over gjør det klart hvorfor Auschwitz var en av krigens største omslagsplasser for fanger, internerte og arbeidere fra hele Europa.

Dr. Joseph Mengele må selvsagt være med skal det gå etter oppskriften. Blanche Major hevder at hun opplevde å se dr. Mengele ved ankomsten, men at det først var etterpå at hun fikk vite at det var han. Altså bare løst rykte. To hele sider er viet dr. Mengele, men det er bare det vanlige oppgulpet og hatet som er så typisk for HoloCa$h-myten. Ingen fotografier bekrefter eventyrene; bare påstander uten substans. Det samme er nærliggende å slutte om de såkalte ekperimentene det påstås at han drev. Jeg tror sannheten er at dr. Mengele gjorde en god jobb til de sykes beste under vanskelige forhold og at han sto på et vesentlig høyere etisk og moralsk nivå enn dem som sprer ondskapsfull propaganda mot han i ettertid. Mengele på bildet over.

Vel, vel, så var vi ferdige med pliktnummeret om dr. Mengele og dermed er vi spent på dette med røyken. Vil hun beskrive den som gul eller svart? og vil hun fortelle om flammene som slår opp av pipene og vil de være røde eller gule? Vi behøver ikke vente lenge på svaret. Det kommer på side 75 og her kan du lese det selv under:

Glimrende. Kort og konsist og med alt på plass: Flammer som slo opp av skorsteinene til krematoriene døgnet rundt og badet området i guloransje lys og gul, feit røyk og en søtlig lukt av brent menneskekjøtt. Tillat at jeg tviler, men for meg høres dette ut som det reneste sprøyt. Ja, verre enn sprøyt, det høres for meg ut som ondskap og hat som et ledd i jødenes egen agenda med utnyttelse av HoloCa$hindustrien for egne formål. For enhver pris. Og denne damen snakker om fred og forsoning? For meg er dette typisk jødisk, ganske enkelt og det kalles populært for Jewspeak eller jødetull. Husk Kol Nidre.

Blanche serverer oss også historien om at krematoriene ikke tok unna alle jødene slik at det ble laget store branngroper hvor ved ble lagt i bunnen og jødene slengt nedi gropen. Jeg siterer fra side 76: ".....Hvis fettet brant, så var jobben gjort.....". Dette er hva en hr. Münch har sagt og det tror jeg null på. Alle som har vært i Auschwitz forteller om at det var et sumplandskap og at vannspeilet lå sjelden under en halv meter. Groper med ved i bunnen som man slenger jøder nedi ville vært fulle av vann og selv jøder brenner ikke i vann.

Bildet over er et flyfoto som skal være tatt i løpet av sommeren 1944 og viser ikke tegn til røyk, flammer fra skorsteiner eller store branngroper hvor man brenner jøder. Min konklusjon: Hele historien er rent tankespinn fordi det forventes at man skal si det, det tjener jødenes agenda og man vet at enhver kritisk røst vil bli slått hardt ned på. I mange land er det kriminelt og straffes hardt å betvile det offisielle HoloCa$h-dogmet. Krematoriene øverst til venstre i leiren.

Idiotiet og løgnene fortsetter. Her er et eksempel fra side 83: ".....I krematoriet jobbet folk på spreng med å fjerne gullplomber fra dem som var gasset, før de ble kremert.....". Men si meg en ting, var de ikke nettopp gasset med Zyklon-B da? Er ikke den nettopp tatt i bruk fordi den er ekstremt gifitg, da? Og så skal noen få meg til å tro at man står og fjerner gulltenner fra en kropp som det hefter Zyklon-B ved uten å bli drept eller bli syk selv? Og det fortsetter på side 84: ".....Utrolig - men sant - det fantes såper med inskripsjonen RJF (Reint Jødisk Fett). Nok en vandrehistorie som det spinnes løgner og legender av.

Såpestykket på bildet over skal liksom være bevis på såpe laget av jøder med den påståtte inskripsjonen RJF (Reint Jødisk Fett), men det er stemplet inn RIF som står for "Reichsstelle für Industrielle Fettversorgung" (Rikskontor for Industriell Fettforsyning).

Blanche Major har snaut nok vært i Auschwitz en måned før hun selekteres og sendes på transport. De to begrepene betyr i HoloCa$h-vokabularet det samme som "gassing og opp gjennom krematoriepipen som tykk, gul røyk". Da havner vel Blanche der også da hun selekteres og sendes på transport? Å neida, som alle de andre transporteres hun til en annen leir og settes inn i viktig arbeide. Hun havner i Buchenwald og begynner på jobb i den store ammunisjonsfabrikken i Allendorf. Der treffer hun igjen 1.000 jødekvinner fra Ungarn blant de 17.500 tvangsarbeiderne. Heisann? Var det ikke det vi sa? De ungarske jødene var så langt jeg kan bedømme spredd rundt i et enormt område og gjorde nytte for seg. Etter krigen svermet de rundt og lagde ugagn før de ble satt i nye leire og selektert til transporter ut av kontinentaleuropa.

Chicago Tribune kunne berette for sine lesere den 29. juni 1987: "Jøden Harry Mintz, som vinker midt på foran på bildet, trodde at alle hans slektninger var drept (av tyskerne under den andre verdenskrig). Etterat han hadde startet å søke etter mulige overlevende oppdaget han rundt 150 slektninger som var spredd over hele kloden. En stor del av dem deltok på et familietreff i 1987".

Jødene er et vandrende folk og etter krigen var hele Eurpa full av jøder som søkte grønnere gress. Hvorfor skulle de vende tilbake til trakassering blant folk som hatet dem i Polen, Ukraina, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn? Ingen grunn for det når hele verden sto åpen bare de løy på seg litt spesiell lidelse? Husk også at Blanche Major forandret navn fra Mermelstein til Major for, på typisk jødisk vis, å gli lettere inn i vertsbefolkningen etter krigen. Det er en smart strategi som enhver parasittisk organisme vil velge. Det gjør jo selvsagt også at dem som leter etter slekt og venner med navnet Mermelstein ikke vil finne dem. Skulle ikke forundre meg om hun hadde fått samme opplevelse som Mintz hadde hun prøvd.

Med det er vi for så vidt ferdige med Blanche Major sin historie. Ikke mye håndfast og der hvor hun er konkret oppfatter vi det som fantasi eller regelrett løgn, som med flammer og tykk røyk fra krematoriene fordi man brant gassete jøder. Jeg tror null på disse gassingshistoriene og Blanche Major har selv ikke sett en eneste gassing. Rykter, vås og vrøvl alt sammen.

Forfatteren Oddvar Schjølberg virker på meg som en nærmest besatt hater som ikke viker tilbake for noe for å spre hat mot tyskere med den hensikt å vaksinere mot nynazisme. Hans egne ord fra forordet til boken. Denne rennesteinslitteraturen denne boken er en del av er altså ment som propaganda med dagspolitisk formål. Schjølberg viser sin egen manglende innsikt eller han lyver bevisst når han forteller om Vrba som et troverdig førstehånds øyenvitne til gassing i gasskamrene i Auschwitz II Birkenau. Vrba er det mest berømte tidsvitnet som finnes og er en HoloCa$h-kultfigur på linje med en annen jødeløgner, Elie Wiesel. Vrba var aktoratets kronvitne mot Ernst Zündel i Canada basert på sin opphøyete posisjon som øyenvitne over alle øyenvitner. Han ble knust og plakettene i Auschwitz måtte forandres.

Schjølberg burde vite at VRBA sprakk under Zündelsaken og måtte innrømme at boken hans "I cannot forgive" var et kunstnerisk bilde og at han i virkelighetene ikke hadde sett det han beskrev som øyenvitne, men hadde hørt noen si at noen hadde sett. Det kalles på fagspråket "Hearsay"-vitnemål og er verdiløst. Det blir ikke bedre av at Schjølberg bruker det. Tvertimot stempler Schjølberg seg som upålitelig i beste fall og ren og bevisst hatefull løgner i verste fall. Over er et bilde av frihetshelten Zündel som knuste hele HoloCa$h-løgnen for over 20 år siden. I forhold til folk som Ernst Zündel kan jeg ikke synes annet enn at Blanche Major og Oddvar Schjølberg tilhører en løgnaktig og ondskapsfull berme som sprer hat og forakt mot andre for å berike det jødiske Herrefolket de tjener så vel.

Og slik er hele HoloCa$h-myten: Løgn, overdrivelser, fantasier og hatefulle påstander med dårlig eller null fundament. Hver gang vi får dette HoloCa$h-løgntrollet fram i lyset så sprekker det. Kun gjennom terror og lovforbud mot tvil klarer løgnerne å holde seg oppe. Enn så lenge.