.:Hovedsiden:.

Majdanek - Erling Bauck's drømmeleir

Overskriften viser til vår mest kjente og beærete "overlever" og hans beskrivelse av Majdanek som nærmest en ferieleir hvor han la på seg slik at han var kraftigere og veide mere enn noengang før. Han hadde en stor og tilnærmet fri brevveksling med sin mor og de internerte arbeiderne her som jobbet i tysk rustningsindustri tok kontroll over SS-vaktene ved hjelp av bestikkelser. Bildet over viser hvordan leiren så ut og hvor nær og åpent den ligger i forhold til storbyen Lublin. Her foregikk alt i det åpne med fullstendig innsyn fra omgivelsene. Den nærmeste brakken er hygieneavdelingen.

Hit kom ingen allierte bombefly og helt til det siste var leiren ifølge Bauck en ren idyll. I alle fall hva han med egne øyne og erfaringer kunne observere. Ingen grunn til å trekke han i tvil på dette området. Det viser at da tyskerne evakuerte leiren lot de flere tusen internerte og kontraktsarbeidere bli igjen. Det er da ingen som et øyeblikk tror at tyskerne ville latt tusener bli igjen hvis Majdanek hadde vært en ren dødsleir slik jødenes løgn- og propagandamaskin nå påstår? Latterlig. Bildet over er av samme området som det øverste, men forskjøvet litt mot høyre. Som vi kan se er brakkene solide med lufting og lys i fra takopphøyningen. Den nærmeste brakken er leirkjøkkenet.Bildene over viser til høyre et vakttårn ved gjerdet som omgir leiren mens bildet til venstre er av gjerdet med et par vakttårn. Interessant å sammenligne med det aller øverste bildet hvor det ikke finnes vakttårn langs gjerdet i det hele tatt og det enda vi ser et svært langt gjerdestykke. Det var heller ikke nødvendig på grunn av de gode forholdene i leiren.

Løgnpropagandaen til jødesiden fremstiller Majdanek som en av de seks dødsleirene som drev industriell masseutryddelse av jøder og er dermed i sentrum av HoloCa$h-løgnene deres. Vi foregriper begivenhetene med å vise et bilde tatt ved sovjeternes overtagelse av leiren i juli 1944. Som vi tydelig kan se er det her store mengder sunne, friske og velnærte internerte som ble latt tilbake av tyskerne da de evakuerte utstyr og noen internerte vestover. Hvordan tyskerne kan være så komplette idioter og la vitner om en dødsleir være igjen og vitne om masseutryddelser er jo umulig å forstå. Vel å merke hvis man ikke er blant de fanatisk religiøst HoloCa$h-troende. De tror til gjengjeld absolutt alt. Svaret er like enkelt som innlysende: Majdanek var en vanlig internerings- og arbeidsleir uten noen form for dødsmaskineri eller program for utryddelse av noen.Bildet til høyre over er fra avlusingsbrakke nr 41, som i henhold til HoloCa$h-propagandistene ble brukt til gassing av jøder og andre uønskete individer. Da sovjeterne overtok leiren fant de ingen spor etter folk som var gasset tross at de dro inn propagandateam og obduksjonseksperter. Det fant forøvrig ingen av seierherrene i noen som helst av leirene.

Bildet til venstre er typisk for HoloCa$h-industrien: Det er en DVD med filmmateriell fra Majdanekleiren tatt av blant annet sovjeterne etter overtagelsen i juli 1944. Man skulle tro at coveret ville vært et grusomt bilde som beviser den påståtte masseutryddelsen av nærmere 2 millioner slik sovjeterne på den tiden påsto var drept i leiren. Neida, forsiden er et bilde som har vært påstått viser jøder som drives ut av ghettoen i Warsawa da tyskerne nedkjempet jødene der og at alle på bildet ble gasset med Zyklon-B i Ausdchwitz. Løgn det også.

Den lille gutten heter Tsvi Nussbaum og levde blant millioner andre overlevende jøder i New York etter krigen Bildet viser heller ikke jøder som jages ut av ghettoen, men jøder som rolig og pent geleides ut av et hotell de bodde på i Warsawa. Forordet i DVD'en er av den notoriske og beviste falskneren Simon Wiesenthal. Så mye for troverdigheten til løgnpropagandaen til jødene.

Bildet over er tatt av Carlo Mattogno og viser ytterveggen av avlusingsbrakken, nr 41, med de to dørene. Blåfargen etter massiv bruk av Zyklon-B er tydelig og forsvinner aldri.

Til venstre over er bilde av en av dørene i avlusingskammeret i Majdanek mens til høyre ser vi reklame for dørtypen til bruk som dør i tilfluktsrom.

Døren til venstre er en kopi av døren som var i avlusingsbygget i Majdanek som sees på bilde litt høyere opp på siden. Til høyre er en annen fabrikant som reklamerer for sine tilfluktsromsdører.Bildet over er tatt av Carlo Mattogno og viser hvordan rom 3 i avlusingsbrakken, nr 41, ser ut. Merk vinduet oppe til venstre på veggen. Bildet til venstre er forstørret slik at teksten er leselig: "Armert betongrom for utryddelse av fanger med kullsyre (carbon oxyde). Gassen ble tilført fra SS-vaktenes rom. Her ble også brukt Zyklon-B". Dette er en rimelig idiotisk historie i kontrast til Auschwitz. I Auschwitz påstås det at Zyklon-B var hoveddrapsvåpen, men at selv det ikke satte blåfarge i rommet som påstås brukt over lang og intensiv bruk.

Her påstås det at Zyklon-B var en bisak mens hele huset er blåfarget tvers igjennom som tegn på langvarig og intensiv bruk av Zyklon-B. Folk går faktisk i trance på disse rundturene og har glemt igjen den smule tenkeevne de måtte ha hjemme. Våkn opp folkens og tenk selv. Jeg vet det er farlig i en totalitær PK-stat som Norge, men likevel. Bildet rett over er av avlusingsrom 4 i avlusingsbrakken.

Velfødde internerte som jobber for føden i Majdanek. Det likte nok mange av dem dårlig.

Nok et bilde av arbeide i Majdanek. Begge disse bildene viser utendørs konstruksjonsarbeide. Høyst sannsymlig i forbindelse med utvikling av leiren med sine brolagte veier og avanserte kloakksystem. Alt for å skape gode og hygieniske forhold. Det lyktes de med.

Over har vi bilde av krematoriebygningen i Majdanek. Selv mens Tyskland ble bombet tilbake til steinalderen satset de store ressurser på å gjøre interneringsleirene så hygieniske som mulig. Ved siden av renslighet og avlusing med livredderen Zyklon-B var krematoriene viktige slik at likene ikke ble liggende og råtne rundt omkring slik vi så i krigens sluttfase i leirene i selve Tyskland. Årsaken var ene og alene de alliertes morderiske krigsforbrytelse ved å teppebombe sivile mål i Tyskland for å drepe flest mulig tyskere. Planen kalles Lindemann-planen etter jøden som sto bak den.

Og her er et bilde av de mest moderne kremasjonsovnene på den tiden. De fungerer på den samme måten i dag også. Slike ovner fremstilles av HoloCa$h-industrien som bevis på masseutryddelse sammen med bruk av Zyklon-B. Sannheten er den stikk motsatte: Zyklon-B og krematorieovnene reddet millioner internerte fra sykdom og død.

Hvor mange døde i Majdanek?

Hele HoloCa$h-industrien dreier seg rundt løgner og falske tall for å tjene jødenes interesser. Fasiten er gitt av de jødiske makthaverne og lyder på at det ble utryddet 6 millioner jøder av tyskerne under den andre verdenskrig som en planlagt og industrielt gjennomført folkemord på jødene. Majdanek sin plass i denne propagandaen var ubetydelig og bortgjemt før Auschwitz-løgnen om de 4 millioner gassete jøder i den leiren fikk banesår i 1988. Tallet ble deretter redusert med 2,5 millioner og er senere ytterligere redusert. Differansen måtte dekkes opp og de såkalte Reinhardleirene ble det sentrale i dansen om tallene. Her er noen eksempler på dødstall fra Majdanek:Vi starter med nordmannen Knut Jensen. Se bildet over til venstre. Bildet til høyre er av Zyklon-B som reddet utrolig mange liv i leirene, deriblandt Knut Jensen's ved å drepe lus og dermed hindre sykdomsepidemier. Han var i Majdanek samtidig med Erling Bauck som levde herrens glade dager der. Knut Jensen er altså et førstehånds tidsvitne av 1. rang siden han var der og så det selv og hans tall slik det siteres på nettsiden til "Hvite Busser til Auschwitz" er: "Majdanek var noe helt annet enn han og de andre norske fangene var vant til. Oppholdet var ensbetydende md døden for de fleste fangene. Vel en og en halv million mennesker døde i leiren."

En nettside som er pro-HoloCa$h heter Scrapbookpages og forteller oss at tallet på 1,5 millioner er det tallet Sovjet fremla for rettsfarsen i Nürnberg i 1946. Sovjeterne hadde da redusert starttallet sitt fra 1,9 millioner.

Den norske Wikipediasiden starter med det sovjetiske tallet fra sommeren 1944 på 1,9 millioner drepte.

Dagens offisielle fra museet selv er på 78.000 totalt hvorav 59.000 jøder.

Den norske HoloCa$h-propagandaorganisasjonen Aktive Fredsreisergir oss tallet 360.000. Svindlere og løgnere som de er.

Den svenske statens side for HoloCa$h-hjernevasking "Levande Historia gir oss tallet 125.000.

Vel, det var tall fra HoloCa$htroende. Hva sier så skeptikerne? Det anerkjente VHO gir oss tallet 42.200. Vi anser det som fasit.


Gasskammeret i Majdanek - et virkelig gasskammer

Bildeteksten på norsk(fritt oversatt): Overskrift: "Et virkelig gasskammer". Midt på til venstre: "Zyklon-B er et insektsmiddel som ble brukt av tyskerne under den andre verdenskrig for å drepe lus i klærne for å hindre spreding av sykdom. I avlusingskamrene farvet blåsyregassen veggene blå slik vi kan se på dette fra Majdanek. Denne blåfargen finnes pussig nok ikke i de påståtte "Gasskamrene for gassing av mennesker" og tester gjort av Rettsmedisinsk Institutt i Krakow viste ingen spor av Zyklon-B. 6 millioner? Ja liksom."

HoloCa$hindustrien er bygget på løgn og svindel og kan bare holdes oppe med lovforbud mot tvil og jødenes eierskap over politikere og massemedia.