.:Hovedsiden:.

Oscar Magnusson - Unødvendige løgner i en ellers hard virkelighet
Bokens tittel: "Jeg vil leve"
En gjennomgang av Tore W. Tvedt

Oscar Magnusson er en av de norske heltene fra motstandsbevegelsen mot den tyske okkupasjonen av Norge under den andre verdenskrig. Han ble tatt til fange og fikk en hard medfart som i seg selv er interessant lesing, men ikke for oss i denne sammenhengen. Vi er kun interessert i hva han har å si som kan kaste lys over det påståtte industrielle massemordet på 6 millioner jøder ved hjelp av industrielle metoder og ting som har med det å gjøre.

Den eneste kontakten Magnusson har med det som i den offisielle HoloCa$h-versjonen er sentrale steder er et kortere besøk i Auschwitz. Hit kommer han etter fem dagers evakueringsmarsj foran sovjeternes framrykning den 19. januar 1945, kun 8 dager før sovjeterne overtar leiren med nærmere 10.000 internerte som tyskerne etterlot som for svake til å klare evakueringen til fots.

Jeg overlater ordet til Oscar på side 177 om ankomsten til Auschwitz: "

Hvis det Magnusson ønsker er å etablere seg som fantasipoet med små søte dikt om hyttekos og peisflamme og røyk opp fra hyttepipen så er dette en god start. Hvis det derimot er et seriøst forsøk på å beskrive hvordan krematoriet i Auschwitz fungerte med røyken og flammene som står ut av skorsteinene etter at internerte, fortrinnsvis da jøder, er massegasset og brent i krematorieovnene er det komplett mislykket. Verre enn det. Med bare dette korte avsnittet klarer Magnusson og så seriøs tvil om sin egen troverdighet når det gjelder resten av den dramatiske historien han skriver om i boken. Han gjør seg rett og slett i mine øyne til en hatefull løgner.

Teksten over er fra nederst på side 178 og øverst side 179 og jeg kan ikke oppfatte dette som annet enn en uhyrlig løgn sammen med den malende beskrivelsen av flammer og røyk ut av krematorieskorsteinen. Det er greit å hate, men å lyve slik er kontraproduktivt.

Noe mere hadde for så vidt ikke Magnusson å bidra med med tanke på vårt formål, men det var faktisk mere enn nok og bekreftet de fleste andre biografiene som omhandler Auschwitz. Det hører hjemme i fantasiens verden som kollektiv massesuggesjon og sprøyt. Under er et bilde som er fra virkelighetens verden i Auschwitz noen få dager etter at Magnusson forlot leiren og sovjeterne hadde overtatt den:

Bildet over er fra Auschwitz i slutten av januar 1945 etter at sovjeterne hadde overtatt leiren. Tyskerne etterlot her nærmere 10.000 internerte som ble vurdert for svake til å klare evakueringsmarsjen. Sett oppimot dette kjente faktum er Magnussons løgn forkastelig.