.:Hovedsiden:.

Primo Levi - En italiensk jødes latrinesladder fra Auschwitz
Bokens tittel: "Hvis dette er et menneske"
En gjennomgang av Tore W. TvedtPrimo Levi var en italiensk jøde fra Torino som var utdannet som kjemiker. Etter at Italia hadde skiftet side i den andre verdenskrig, og Mussolini med tyskernes støtte hadde etablert Nord-Italia som en fascistisk republikk, gikk Levi som så mange andre venstreorienterte sosialistjøder inn i den ulovlige terrorbevegelsen. Han ble tatt til fange av italienske antiterrorgrupper og burde vært skutt på flekken, men de humane fascistene plasserte han heller i en leir for jøder ved navn Fossoli ved byen Modena. På bildet over er Primo Levi som eldre mann mens til venstre er omslaget på boken som gjorde han berømt og rik.


Over til venstre er et nåtidig bilde av Fossolileiren mens vi har et bilde fra krigens dager til høyre hvor jøder ble fraktet til og videre fra leiren i vanlige passasjertog.

I slutten av februar 1944 bærer det så videre med Primo Levi og de andre jødene med bestemmelsessted Auschwitz. Auschwitz var en arbeids-, internerings- og viderefordelingsleir i det sørlige Polen. Det er forresten riktigere å kalle det et omfattende leirsystem med tre hovedleirer. Først Auschwitz I Stammlager hvor administrasjonen holdt til sammen med internerte som arbeidet der eller i uteleirene. Derretter kom Auschwitz II Birkenau hvor man fordelte og fungerte også som sykeleir og for de som var ute av stand til å arbeide. Auschwitz III Monowitz med de store industrianleggene var den største og det var hit Levi skulle havne. I tillegg kom mange titalls uteleirer. Til dels hvor de internerte bodde og arbeidet nærmest uten oppsyn, men under faglig tysk ledelse.Leirene var alle sammen åpne med fullt innsyn og i eller ved dem arbeidet og bodde tusener av polakker og andre frivillige arbeidere som innleid arbeidskraft. På toppen av det var det også leirer for allierte krigsfanger der som omgikkes de jødiske internerte temmelig fritt. Det var også partisanavdelinger i området som holdt seg underrettet om alt som skjedde. Til venstre over fra Fabrikkene ved Auschwitz III Monowitz mens vi til høyre har den berømte hovedporten til Auschwitz I Stammlager.

Bildet over skal være av en ankomst til Auschwitz II Birkenau av en togtransport med jøder. Hele opplegget bryter med alle fantasihistoriene om glefsende schäfere og voldelige SS-vakter. De to kvinnene i forgrunnen bærer ingen synlig jødestjerne slik de skulle ha gjort, men de presenteres som jøder likevel. Greit nok. Omtrent slik så altså ankomsten til Levi ut. Levi sier selv at de ble skilt i to grupper og at hans gruppe ble innkvartert mens den andre gruppen ikke ble sett igjen og at han da ikke ante hvor de ble transportert. Like etter, på side 19, drar han likevel den vanlige om at de i etterhånd visste at de ble gasset med en gang. Det hører med til legenden at alle har sin versjon av dette med "seleksjon og gassing". Her er Levi nederst på siden: ".....dørene på begge sider av vognen ble åpnet, uten at noen instruks eller advarsel ble gitt de nyankomne: De som tilfeldigvis kløv ut på den ene siden av konvoien, havnet i leiren, de andre i gasskammeret".

Den varianten er ny for meg. Vanligvis er det jo yndlingsjobben til dr. Mengele å foreta denne utvelgelsen. Men Levi hadde vel ikke blitt instruert om dette da boken ble skrevet. Med det har Levi gitt sitt bidrag i løgnpropagandaen og kunne stoppet boken der, men det skjer ikke. Den fortsetter 200 sider til.

Over er et flott kart over Auschwitz III Monowitz hvor Levi ble avluset og satt i karantene og hvor han tilbrakte de neste 11 månedene i en beskyttet tilværelse med fullt arbeide; med behandling på sykehus når han var dårlig og trygt unna de alliertes terrorbombing av sivile mål i Tyskland. Eller fra frontens redsler.

Disse jødene lyver så det er vanskelig å fatte for oss andre. Hver eneste bok de skriver om de tyske arbeids- og interneringsleirene er full av påstander om øyeblikkelig gassing av alle gamle, barn og syke. De som da blir igjen er det meningen skal arbeides og sultes og gjøres syke slik at de gjennomsnittlig kun skal vare i to til fire måneder. Noen påstår også at det bare dreier seg om få uker og at dette er en grunnleggende vits med hele leirsystemet. Vanvittig idioti, men likevel fortsetter de hardnakket å påstå det. Likevel forteller de samme løgnaktige jødene som Paltiel og nå Levi om hvordan de bringes til sykehus og at tyskerne bruker enorme ressurser på å pleie disse syke og svakelige jødiske puslingene, som Paltiel og Levi, tilbake til frisk og sunn tilstand. Jeg kan bare ryste på hodet. På kartet over Monowitz er del D med flere bygninger leirsykehusavdeling. Bildet over viser et av sykehusene i Stammlager.

Kartet over gir et godt inntrykk av Stammlager, Buna, en del andre leirer og Monowitz-området. På side 82 bekrefter Levi hvor fullstendig gjennomsiktig alt i leiren var med tusenvis av utenlandske krigfanger, kortidsarbeidere, polakker og folk fra alle Europa's hjørner som ble samlet her for å jobbe med krigsviktig tysk industri. Mange titusen av dem var det. Her kunne man ikke slippe en fjert uten at det dagen etterpå var kjent i London, Washington eller Moskva. Langt mindre drive planlagt og industriell utryddelse av millioner jøder ved hjelp av massegassing med Zyklon-B uten at det hadde vært verdens best dokumenterte hendelse. Likevel påstås nettopp det samtidig som det mangler enhver form for bevis. Samtlige av dem som har vært krysseksminert i rett har gått fra løgnene sine om det.

Etter at tyskerne gikk på sitt største nederlag under hele krigen under den sovjetiske sommeroffensiven 1944 var krigslykken snudd for godt for tyskerne og sovjeterne rykket raskt fremover mot vest. Over er en kolonne sovjetiske T34-panzer på marsj. I begynnelsen av januar 1945 nærmet de seg Auschwitz samtidig med at puslingen Levi igjen fikk seg et avslappende sykehusopphold. Det gjorde at da tyskerne foretok sin evakuering mot vest så ble Levi igjen sammen med nærmere 10.000 internerte i Auschwitz-komplekset. Og dermed slutter Primo Levi sin historie.

Hvilket inntrykk har jeg så etter å ha lest en av de, kanskje den, mest oppskrytte boken om oppholdet i en tysk arbeidsleir under krigen? Kun det vi visste fra før av. De tyske vaktene var ryddige og formelle og ondskapen i leiren sto fangene selv for. HoloCa$h?? Ja, bortsett fra den vanlige latrinesladderen er den planlagte og industrielt gjennomførte massegassingen og utryddelsen av jøder fullstendig fraværende. I boken som i virkeligheten. Over er et fellesbilde av vaktene i Auschwitz. En flott gjeng som står skyhøyt over alle løgnerne både hva angår moral og etikk.