.:Hovedsiden:.

Knallhard SS-disiplin i interneringsleirene

Det tyske interneringsleirsystemet ble drevet av det økonomiske SS-kontoret. Ansvarlig for leirvaktene i den såkalte Totenkopf-avdelingen var SS-Gruppenführer Theodor Eicke. Eicke var kjent som en knallhard leder som nøt stor respekt for sin handlekraft og hardhet. Som de andre høyere SS-offiserene var han stolt over SS og fast bestemt på å holde den høye standarden og disiplinen på topp.

Når seierherrene og internerte etter krigen prøver å sverte SS og da særlig Totenkopf-avdelingene som var ansvarlige for interneringsleirene er dette forståelig, men basert på hat, ondskap, pengegriskhet og ren løgn. Ingen var mere opptatt av disiplin, renslighet, reglement og ære enn nettopp SS. De gangene det ble oppdaget korrupsjon eller brutailteter i leirene utført av SS ble det slått knallhardt ned på med degraderinger, dødsstraff eller overføring til straffebataljoner. Her er et eksempel som av Gruppenführer Eicke blir brukt som et generelt eksempel for å minne SS-Totenkopf-avdelingene til å opptre disiplinert og reglementert.

Teksten på rundskrivet på norsk i forkortet og fri oversettelse: "Sak nr 29, Mishandling av internerte. SS-Oberscharführer Zeidler har på grunn av mishandling av en internert i Sachsenhausen blitt degradert til menig, for alltid ekskludert fra SS og overlevert den lokale rettsinstans. Denne saken gjøres kjent som advarsel. Det tolereres ingen form for mishandling eller fysisk avstraffelse av internerte. Selv en ørefik regnes som fysisk mishandling og vil straffes. Leirlederen rår over tilstrekkelige midler til å straffe motvillige internerte. SS sin anseelse blir holdt ren gjennom ekskluderingen av gjerningsmannen". Signert av Gruppenführer Eicke.Gruppenführer Theodor Eicke ble senere betrodd ansvaret for den nyoppsatte Waffen-SS divisjon nr 3 Totenkopf som gjorde seg bemerket på Østfronten som knallhard og fryktet av fienden for sitt mot og utholdenhet i trengte posisjoner. Spesielt under vinterslagene i 1941 gjorde Eicke en utrolig innsats. Se bildene over av Eicke til venstre og Totenkopf-panzer til høyre.

Sann Historie lærer du ikke på skolen, men hos Vigrid!