.:Hovedsiden:.

Lachoutdokumentet
Ingen gassing av internerte på tysk jord under den andre verdenskrig

Dette dokumentet kalles populært for Lachout-dokumentet og slår fast på vegne av den allierte undersøkelseskommisjonen at det ikke var gasset noen personer på tysk jord under den andre verdenskrig. På det tidspunktet, 1948, haglet det med alle slags rykter og beskyldninger. Her er en relativt fri oversettelse av teksten i dokumentets punkt 1:

"Den allierte undersøkelseskommisjon har så langt fastslått at ingen mennesker ble drept med giftgass i følgende leire: Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flüssenburg, Gross-Rosen, Mauthausen og sideleire, Natzweiler, Neuengamme, Niederhagen (Wewelsburg), Ravensbrück, Sachsenhausen, Stutthof og Theresienstadt.

I alle disse tilfellene har det blitt påvist at tilståelsene ble fremtvunget under tortur og at vitneutsagnene var falske. Dette må det tas hensyn til ved straffesaker og forklaringsopptak.

Dette undersøkelseresultatet må gjøres kjent for tidligere internerte som ved vitneforklaringer påstår at mennesker, spesielt jøder, ble drept med giftgass i disse interneringsleirene. Skulle de fortsette med påstandene sine skal de anmeldes for falsk vitnesbyrd".

Resten av dokumentet dreier seg kun om forskjellige bekreftelser på ekthet.

HoloCa$h-løgnene er en hån mot krigens virkelige ofre!