.:Hovedsiden:.

USA's Holocaust på tyske kvinner

Teksten over bildet på norsk (fritt oversatt): "Virkelige dødsleire i den 2. Verdenskrig - Hvordan Eisenhower på grusomt vis utryddet rundt en million tyskere."

Teksten under bildet på norsk (fritt oversatt): "Dette bildet viser forholdene i de leirene de allierte satte opp for tyske sivile og "avvæpnete fiendtlige styrker" rundt om i Tyskland etter den 2. verdenskrig. Ingen beskyttelse, ingen hygieniske installasjoner, ingen legehjelp, ingen klær ble utdelt. Trengt sammen i disse friluftsfengslene ble rundt en million drept med hensikt av utmattelse, sykdom og sult." - The Barnes Review.

Helt underst: "For mere om dette amerikanske folkemordet, les boken "Other Losses" av James Baque.

Anglozionistenes massemord på sivile tyskere kan med rette kalles vår tids største Holocaust. Glem det aldri - Tilgi det aldri!