.:Hovedsiden:.

Kremeringer i Auschwitz
Humanitet, omsorg og smittehindring

Over: Oversiktskart over Auschwitz.

Auschwitz var en samling på tre leirer i Polen hvor tyskerne internerte sabotører, kriminelle og folk som drev med sabotasje av den tyske krigsinnsatsen. Jødene ble internert som tilhørende en krigførende part. I tillegg var det en mengde såkalte uteleirer hvor de internerte bodde og jobbet nærmest uten tilsyn.

Over: Krematorium 1 i Auschwitz I.

Leirene var plassert i åpent terreng med flere landsbyer, veier og gårdsbruk på alle kanter. Sikringen rundt leirene var kun av piggtråd med fullt innsyn i leirene og det som foregikk der. HoloCa$hløgnene tar utgangspunkt i at gassingen startet i Auschwitz I og deretter ble flyttet over til Auschwitz II Birkenau etterhvert. Bildene her er alle fra Auschwitz I

Krematoriet på bildet over er en rekonstruksjon som leirledelsen påstår er som originalen, men det er en ren løgn. Pipen er uten forbindelse til krematorieovnene som vist på skissen nedenfor.

Over: Krematorium 1 i Auschwitz I - skisse. Den frittstående pipen er merket med 12.

Selve eksistensen av krematoriumsovner i de tyske konsentrasjonsleirene blir ofte brukt for å overbevise folk om at tyskerne begikk forbrytelser der. I virkeligheten er det ganske anderledes. Krematorier gir kun mening dersom man har tenkt til å returnere en del av asken fra liket til familimedlemmer. Hvis ikke er krematoriumer helt meningsløse.

Asken er totalt verdiløs når man sammenligner den med de store kostnadene i form av kull det koster å produsere den - påstanden om at tyskerne brukte asken som gjødsler er å anse som en dårlig vits.

Over: Urne beregnet på aske etter kremering.

Kremasjonsovner er konstruert slik at man kan hente asken fra ett lik om gangen uten sammenblanding med annen aske, enten aske fra kull som ble brukt som drivstoff eller fra andre lik. En slik måte å verne om asken til den kremerte på gir kun mening hvis man ønsker å returnere noe av asken til den avdødes familie.

Over: Tvillingkrematorieovner i Auschwitz I.

Hvis man bare ønsker å ødelegge drapsbevis så ville de apparatene som brukes i et søppelforbrenningsanlegg vært mange ganger raskere og mer effektive på alle måter, spesielt med tanke på drivstofforbruk. Man kunne fortsatt ha samlet sammen nok aske til å fylle urner og lure de avdødes familier, men underlig nok, så har aldri overlevende eller forskere påstått at søppelforbrenningsanlegg noen gang ble brukt til annet enn å forbrenne søppel.

Over: Tvillingkrematorieovner i Auschwitz I - forfra.

Selv forbrenningsapparatene i Krema 2 og 3 i Birkenau ble aldri nevnt i en slik sammenheng. Det oppsiktsvekkende faktum er at ved å praktisere kremering gikk tyskerne svært langt, både i arbeid og i utgifter, for å behandle de døde med respekt. På tross av at mange av de døde var jøder.