.:Hovedsiden:.

Auschwitz-krematoriebyggere frifunnet i retten

Over er Justispalasset i Wien, Østerrike, hvor landets Høysterett holder til

I det vakre Justispalasset i Wien gikk det av stabelen en viktig rettsak med vidtrekkende følger for verdens største løgnbaserte propagandahistorie og svindelmaskin, HoloCa$h, som er av grunnleggende betydning for den vestlige verden etter 1945; Saken var straffesaken mot kointruktørene og byggerne av det som er påstått å være verdens største drapsredskap: Krematoriebyggene og krematorieovnene i Auschwitz II Birkenau.

Tiden for rettsaken var mellom den 1. januar og 10. mars 1972. Avstanden til krigen og lengden på rettsforhandlingene skulle borge for at alt man visste og kunne bevise ville bli lagt frem og gitt anledning til grundig behandling. Dommeren som ledet rettsaken var dr. Reisenleitner.

Til venstre over er Walter Dejaco mens til høyre er Fritz Ertl

SS-Obersturmführer Walter Dejaco og SS-Untersturmführer Fritz Karl Ertl ble anklaget for delaktighet i å ha konstruert det jødene og deres allierte, som vant den andre verdenskrig, kalte verdens til da største våpen for massedrap. Påstanden var at de to anklagete måtte ha visst at det angivelige drapsvåpenet skulle brukes til masseutryddelsesvåpen av jøder.

Over ser vi et bilde av det såkalte krematorium I (Krema 1) i Auschwitz I Stammlager

La oss bare friske opp historien og geografien litt for den som ikke er helt fortrolig med den. Auschwitz var delt i tre hovedleirer med mange titalls såkalte uteleirer. Hovedadministrasjonen var i Auschwitz I Stammlager hvor det første av krematoriene ble bygget. Bilde av det over. Her er det påstått at det ble massegasset 10.000 internerte. Det du vises i leiren i dag er bygget av russerne etter krigen og ligner ikke på noe som var der før. Pipen er for eksempel ikke koblet til bygningen, men bare frittstående til pynt.

Auschwitz III Monowitz hadde ikke eget krematorium siden det var et enormt bygge- og industrikompleks hvor man måtte være frisk og rask for å være slik at få døde der. De som døde der ble fraktet til de andre leirene for kremering. Hovedleiren for syke, eldre og svake av andre årsaker var syke-, hvile- og karanteneleiren Auschwitz II Birkenau.

Når jødenes propagandamaskin snakker om massegassinger er det alltid denne delen av Auschwitz de sikter til.

Over ser vi et bilde av Auschwitz II Birkenau med sine påståtte "gasskamre"

Her er bildet over i stort format

Når dere leser det store bildet ser dere noen tall om påståtte gassete, men det kan dere bare glemme. Sannheten er at det aldri ble foretatt noen massegassing av intenerte i Auschwitz-leirene. De krematoriene det er snakk om i denne rettsaken er krematoriene kalt Krema II merket med en C, Krema III merket med en D, Krema IV merket med en E og Krema V merket med en F.

De to stedene som er merket med A og B er henholdsvis kalt Bunker 1 (det lille røde huset) og Bunker 2 (det lille hvite huset). Propagandaen knytter disse to stedene til de villeste fantasihistorier uten saklig grunn der heller.

Over ser vi et bilde av et krematoriene

Her er bildet over i stort format

For å gå rett på resultatet siden det er det som teller: De to SS-offiserene som hadde deltatt i konstruksjon, bygging og vedlikehold av det som altså påstås å være verdens største mordvåpen ble frikjent. Se selv på tegningen i stort format så ser du at det er et helt normalt krematorium med behandlingsrom, likkjeller og diverse rom for brennstoff, verktøy og urner slik at asken for den enkelte kan behandles separat og sendes hjem til de pårørende.

Over er Dejaco til venstre og Ertl til høyre

Begge SS-offiserene ble altså frikjente. Det er ingen selvfølge når det dreier seg om propagandamaskinen og løgnindustrien HoloCa$h hvor det er strenge straffer i mange land og sa spesielt Tyskland og østerrike for å trekke den offisielle versjonen i tvil. Ja det er faktisk straffbart å redusere betydningen av løgnpropagandaen i det hele tatt. Media kjørte på med de verste forhåndsdommene og omtalte konsekvent alt materiale som beviser og krematoriene som gasskamre. De holdt kjeft etter frifinnelsen en liten stund, men så er propagandaen verre enn noen gang. Og intensiteteten i den øker faktisk enda. Desperasjon over en tapt sak som kun holdes oppe med tvang til tro og hjernevasking i skolen og løgnpropaganda i media.

Denne frikjennelsen er en "de facto"-innrømmeklse om at hele HoloCa$h-myten er løgnbasert.