.:Hovedsiden:.

Kreiberg setter politiker på plass i Danmark

Dette er et brev, som jeg sendte til flere politikere blant annet formannen for folketingets rettsutvalg Bjørn Elmquist. Etter brevet følger Bjørn Elmquists svar:

05.10.94

Kjære Bjørn Elmquist,

(Bilde av Bjørn Elmquist fra partiet Radikale Venstre. Elmquist er også formannen for folketingets rettsutvalg i Danmark)

Jeg har sendt noen oversettelser av amerikanske revisionistiske pamfletter til Folketingets Retsudvalg. Det er jeg som har oversatt dem og jeg har gjennom årene spredt hundrevis av dem. I og med at tyskerne nå forsøker å legge press på danske politikere med det formål å få Danmark til å innføre grunnlovsstridig sensur slik som i 1940-1945 med tanke på hva man får mene om nazismen i Danmark, føler jeg meg foranlediget til å stå frem for å gi meg til kjenne.

Jeg er, som de fleste revisionister ikke nazist, men anser den offisielle historieskrivningen om jødenes skjebne under andre verdenskrig som en forlengelse av de alliertes krigstidspropaganda.

Jeg vil gjerne stille deg noen enkelte spørsmål vedrørende jødenes skjebne i de tyske konsentrasjonsleirene.

Inntil nå nylig var det på Auschwitzmuseet en minneplate hvor det sto at 4 millioner jøder ble gasset der. Det samme tall nevntes ved Nürnbergdomstolen og fremgår også i Gyldendals Tibindsleksikon. Nylig ble tallet rettet til 1,5 millioner. Mitt spørsmål er nå om det totale tall fortsatt er 6 millioner drepte jøder eller kun 6-2,5= 3,5 millioner?

Ut fra påstanden om at "Holocaust" er den mest veldokumenterte historiske kjensgjerning, ber jeg deg derfor om å redegjøre for hvor de 2,5 millioner jøder så ble drept. Hvis du nevner de andre leire så betyr det jo at tallene for disse leirene også er ukorrekte. Ifølge den offisielle historieskrivningen skulle gassing kun ha funnet sted i Polen. Disse leire ble alle befridd av Sovjetunionen og antallet døde som f.eks. de 4 millioner i Auschwitz stammer fra sovjetiske undersøkelser. Var det forresten ikke de samme russerne som undersøkte Katyn-massakren og kom til det resultat at den ble utført av tyskerne? Hvis du mener at Stalins NKVD skulle være et særlig pålitelig sannhetsvitne skal du selvfølgelig få lov til det.

Hvordan er det mulig å brenne et lik i en krematorieovn i løpet av 5-10 minutter? I den amerikanske filmserien "Holocaust" hevdes det at man daglig var i stand til å kremere tolv tusen lik i 46 ovner i Auschwitz. I Gyldendals Tibinds Leksikon står, at det tar 75 minutter å kremere et lik uten kiste. Dette gjelder imidlertid kun for moderne ovner. Med den type kull-og koksfyrte ovner som var alminnelige i 40-årene tok det enda lengre tid.

(Krematoriumsovner av dette slaget (disse er fra Dachau) skal på magisk vis være ca. syv ganger mer effektive enn dagens ovner).

Hvorfor brukte man det insektsbekjempende middelet Zyklon-B - det samme middelet som ble brukt til f.eks. å avluse klær? Zyklon-B ble lansert i begynnelsen av 1920-årene og ble markedsført under navnet Cyclone i den engelsktalende verden. Zyklon-B er Hydrogencyanid eller blåsyre (med den kjemiske betegnelse HCN) som er oppsuget i flytende form i et kjemisk inaktivt stof (f.eks. "kalk"kuler). Ifølge fabrikanten tar det flere timer å frigjøre HCN ved berøring med atmosfærisk luft. HCNs kokepunkt er ca. 26 grader. Oppvarmet man de påståtte gaskamrene innen man tok dem i bruk og i så fall, hvilken metode anvendte man? HCN er brennbar og eksplosiv, så kakkelovner kunne ikke brukes. Det er ved de påståtte gasskamrene i Auschwitz intet som tyder på at det har blitt installeret sentralvarme.

Hvordan kvittet man seg med den brukte gassen uten å skade mennesker og dyr i nærheten? Dette har aldri blitt forklart. I USA hvor gasskamre brukes til henrettelser kreves det en meget langsommelig og innviklet prosess bare for å rense et lite enkeltmannsgaskammer etter bruken. Til gjengjeld har man aldri brukt Zyklon-B her. I stedet bruker man Natriumcyanid-krystaller nedhelt i svovelsyre. Dette frigjør øyeblikkelig tilstrekkelige mengder blåsyregas til å drepe et menneske. Men som sagt, i USA regnes gasskammermetoden da også for den mest kostbare og kompliserte henrettelsesmetode og brukes derfor svært sjelden.

Det er et annet spørsmål som trenger å bli besvart, nemlig spørsmålet om hva som skjedde med alle de jødene som bodde i Polen før andre verdenskrig. Ved folketellingen i Polen i 1931 oppføres antallet jøder til 3,1 millioner. Imidlertid skjedde det en betydelig utvandring av jøder i 30-årene til Palestina, Syd-Amerika, USA, Frankrike, Beneluxlandene, England med flere. Institutt for Samtidshistorie i München anslår at det utvandret ca. 100.000 jøder fra Polen hvert år fra 1933.

Det ankom alene 68.000 til Palestina mellom 1934 og 1937. Man anslår derfor at det levde ca. 2.664.000 jøder i Polen ved krigsutbruddet i 1939. Etter den tyske og sovjetiske invasjonen flyktet minst 750.000 jøder fra den tyskbesatte delen av Polen til den sovjetiske. Disse jødiske flyktningene ble spredt over hele Sovjetunionen. De som nektet å søke sovjetisk statsborgerskab ble sendt til særlige arbeidsleire hvor flere hundre tusener omkom.

I det engelskspråklige jødiske leksikonet Universal Jewish Encyclopedia bind 6 side 176 nevnes det at den internasjonale jødiske hjelpeorganisasjonen "The Joint Distribution Commitee" i begynnelsen av 1942 organiserte nødhjelp til 600.000 polsk-jødiske flyktninger i den asiatiske delen av Sovjetunionen. Tilbake under tysk kontrol var 757.000. 100.000 jøder unnslapp til Romania via Bukovina. Fra Romania gikk det en fluktrute med skip til Tyrkia.

Da tyskerne invaderte Sovjetunionen ble millioner av mennesker evakuert mot øst. Dette dreide seg især om bybefolkningene som det ble antatt at kunne være til mest nytte i våpenproduksjonen. De aller fleste sovjetiske jødene bodde i byene. Etter krigen i juni 1946 var det 240.489 registrerte jøder i Polen. Hvor mange jøder som hadde flyktet til Vesten etter krigsavslutningen vet man ikke.

Angående antallet av jøder i verden er det interessant å lese i verdensalmanakken utgitt av organisasjonen "Komiteen av Amerikanske Jøder". Her angis det samlede antall jøder i 1933 i hele verden å være 15.315.359. I utgaven for 1946 opgis antallet til 15.753.638. Har man glemt de 6 millioner eller noe slikt?

Til slutt vil jeg gjerne spørre deg rett ut hvorfor skal regnes for illegitimt å stille disse berettigede spørsmålene?

Jeg har vanskelig for å tro at det er jøder som føler seg fornærmet av de revisjonistiske forskningsresultatene. Tvertimot synes jeg at det er gode nyheter for både jødene og menneskeheten at betydelig færre jøder døde under den andre verdenskrig enn hittil antatt. Jo færre jøder som døde desto bedre - ikke sant?

Med vennlig hilsen,

Ole Kreiberg

(Det var bare Stalins soldater som fant "utryddelsesleire". De andre allierte fant kun arbeidsleire. Stoler du på Stalin?

Her er ofre fra Stalins massakre i Lviv i 1941. Ugjerningen ble begått av NKVD, Stalins hemmelige politi. Jøder var sterkt overrepresentert blant forbryterne i NKVD.)

Bjørn Elmquist svarer følgende:

FOLKETINGET
København den 7. oktober 1994
BE/ah

Kjære Ole Kreiberg,

Takk for ditt brev av 5. d.m., hvor du avkrever meg svar på en rekke spørsmål om behandlingen av jøder i de tyske konsentrasjonsleire og andre steder.

For så vidt angår de meget generelle og overordnede aspekter - andre lands behandling av jøder og andre etniske grupper samt mindretall i det hele tatt skal jeg ikke her og nå begi meg ut i en nærmere diskusjon. Jeg vil kun fastslå at jeg inntil nå har arbeidet for og i fremtiden vil arbeide for bindende vidtgående regler for beskyttelse av minoriteter.

Med hensyn til det mer spesifikke om gassingen av jøder i de tyske konsentrasjonsleire skal jeg minne om at jeg ikke er tilhenger av å innføre en straffelovgivning om "historiske sannheter". Det har jeg tidligere gjort klart - og det fastholder jeg.

Med vennlig hilsen.....