.:Hovedsiden:.

Velstand for Berlin’s jøder mars 1945
Fra ”Historische Tatsachen” nr. 76 av Udo Walendy

Dette er et jødisk matrasjoneringskort fra krigstidens Berlin. Det siste stempelet viser at det sist ble brukt den 26. mars 1945. Etter det flyktet de høyst sannsynlig vestover for å komme unna de jødeallierte ”befrierne” for å slippe å få kvinnene sine voldtatt av erobrerne. Ja, de seierrike soldatene unnså seg ikke engang for å voldta jødiske kvinner der de for fram på holocaustferden sin. Vel bekomme, sier nå jeg da.

Også noen av de internerte jøde-kvinnene de traff i Auschwitz og som ikke ville være med de tyske vaktene vestover ble voldtatt.

Den oppmerksomme leser vil vel lure på hvorfor man ga mat til de forhatte jødene på en tid da tyskerne selv sultet i hjel. Hm..hm.. Kanskje det aldri var noe slikt som masseutryddelse av jøder i Det Tredje Rike? Kanskje det hele bare er en løgn for å presse penger ut av resten av verden? Alle historikere vet at det forholder seg slik og det vil du også hvis du setter av litt tid til å fordype deg i spørsmålet.

HoloCa$h er løgn og forbannet dikt!