.:Hovedsiden:.

Irma Grese - Martyren som gikk igjen

Med løgn og svindel er HoloCa$h-religionen bygget. Som alle andre eventyr og religioner har den sine helgener og sine djevler.

Som kvinnelig SS-djevel nummer 1 har de jødiske løgnerne utpekt den pene og humane hjelpersken Irma Grese som gjorde det hun kunne for å holde orden i sin seksjon av Auschwitz slik at de internerte holdt seg sunne og friske og arbeidsføre.

Etter at våpnene tiet i mai 1945 fortsatte krigen med uforminsket styrke, men med andre midler. Den ene rettsfarsen avløste den andre og dødsdommer ble avsagt i hytt og pine basert på jødenes løgner. Her har vi fange nr 9 Irma Greese i midten på første rad i "rettssalen" i Lüneburg.

Irma som fange etter krigen.

Et annet bilde fra fangenskapet.

Irma Grese ble beskyldt for de forferdeligste ting: Sexorgier med jøder, pisking, skyting og flåing av jøder og sende jøder inn i gasskammeret. Løgn alt sammen, forøvrig, liksom de andre redselshistoriene fra de tyske interneringsleirene.

Jødene i Hollywood har laget filmer og andre har skrevet bøker som fremstiller Irma Grese som et sadistisk uhyre. Denne har tittelen "the beautiful beast" eller "det vakre uhyret" på norsk. Slik hjernevaskes ikke-jøder med jødenes løgnpropaganda.

Sannheten om Irma er ganske så anderledes. Hun meldte seg til tjeneste som 16-åring som hjelpepleierske under opplæring og ble sendt som hjelp til leirene mot sin vilje. Der gjorde hun sitt beste for å skape levelige forhold i leirene.

Her satt Irma Grese og ventet på at kengururetten skulle avsi den forhåndsbestemte lynsjedommen sin. Hun ble kjent som Nattergalen av vaktene fordi hun sang så vakkert mens hun ventet på døden.

Innsiden av fengselet i Hameln hvor Irma og andre tyske leirvakter satt i påvente av å bli myrdet ved henging av de jødeallierte som et ledd i hatkrigen mot det tyske folk.

Da krigen var over og Irma havnet på den tapende siden fikk jødene fritt utløp for hatet sitt mot Amalek og hans døtre. Amalek er et kodenavn på en ikke-jøde som har stått i veien for det jødiske Herrefolkets maktambisjoner.

Irma Grese ble hengt av de jødiske seierherrene som et ledd i deres totale krigføring mot alle som har vært frekke nok til å sette seg opp mot dem.

Sarah Langbein var en av disse stygge jødinnene som sverget falsk i "retten" for å få den vakre tyske leirassistenten hengt.

Rachel Gold var en annen stygg jødinne som avga falsk vitnesbyrd.

Lei Flem - enda en jødisk løgnerske som avga falsk forklaring.

Lena Kapinski -- jødisk løgnerske som ville se en pen germansk kvinne henge. Alle de fire jødinnene innrømte etter at Irma Grese var hengt at de hadde løyet.

Irma Grese hadde aldri vært medlem av SS, men var under opplæring som hjelpepleierske da hun mot sin vilje ble beordret som leirassistent.

Som leirassistent gjorde Irma Grese så godt hun kunne blant kriminelle og kommunistiske internerte og urenslige jøder.

Her henger noen av Irma Grese sine kolleger som hadde sørget for å hjelpe de internerte i de trygge og veldrevne tyske interneringsleirene.

I forhold til den tyske sivilbefolkningen i de utbombete byene var leirene nærmest å regne som et trygt og godt ferieopphold utenfor krigssonen. Her henger Gerda Steinhoff til venstre og leirkommandant Pauls til høyre.

Som takk for oppholdet ble noen av leirassistentene hengt i ettertid. Her henger Jenny Wanda Barkmann som martyr og offer for den jødiske verdenskrigen om verdensherredømme.

Dette er Krema 3 i Bergen-Belsen hvor likene etter sykdomsepidemier og andre dødsårsaker ble kremert for å sikre sunnheten i leiren. Etter at Irma Grese var hengt rapporterte folk at hun gikk igjen i bygningen.

Folk ble skremte og myndighetene forseglet bygningen.

Heim Lansky undersøkte forholdet, men han og teamet på fire til flyktet og Krema 3 ble deretter revet.

Krema 3 ble revet for å hindre Irma Grese å bli verdenskjent som martyren og "Engelen fra Auschwitz", men det var for sent. Historien er nå verdenskjent og Irma Grese en legende.

Leni Riefenstahl ville lage en film om Irma Grese, men ble beordret til å holde seg unna av myndighetene.

Irma Grese er idag et symbol på moralsk mot og vil i sin tid opphøyes til hellig på vegne av alle de millioner europeiske kvinner som har falt som offer for okkupasjonsmaktens grusomheter.

Bildet viser Irma Grese som viser seg inne i Krema 3 etter at den jødiske okkupasjonsmakten myrdet henne.