.:Hovedsiden:.

Ingen jødeutryddelse under 2. verdenskrig

Under den andre verdenskrig levde jødene som var under tysk administrasjon på mange måter et beskyttet og priviligert liv i forhold til den utbombete og sultende tyske sivilbefolkningen. Bortsett fra et par stygge unntak bombet ikke de allierte massemorderne arbeids- og interneringsleirene mange jøder bodde i.

Theresienstadt til venstre var en slik jødisk luksusleir hvor jødene levde et ubekymret luksusliv i forhold til mange millioner tyskere. Ikke rart at de befridde jødene i Auschwitz på bildet til høyre ser blide og fornøyde ut. Og husk at dette er de syke jødene som var for svake til å tåle marsjen tilbake til jernbanen som skulle føre dem i sikkerhet i Tyskland etter krav fra de vestallierte.

Hele den såkalte HoloCa$h-historien er derfor en ren ondsinnet løgn for kun å fremme jødiske interesser og må ses på som en parasittisk tilnærming til ernæring på vertsfolkets bekostning.

Når det ikke skjedde noen utryddelse av jødene under krigen, men de tvertimot ble beskyttet mot krigens nådeløse herjinger, hvor ble jødene så av? I Norge var det flere jøder i 1949 enn i 1939 og regjeringen ville ikke ta imot flere som ville inn. I tillegg ble rundt 40 jødebarn drept i en flyulykke på Hurum. Men alle jødebarna ble jo ifølge jødeløgnene kastet rett i ovnene under krigen. Hvor kom disse jødeungene fra da?

Hvis Europas jøder ble tilnærmet utryddet under krigen så er det vel ingen overlevende igjen idag. Ja, det skulle man jo tro, men slik er det ikke.

Tvertimot viser jødenes egne tall at hvis historiene om HoloCa$h-myten om at barna og de som ikke kunne arbeide ble drept med en gang så måtte tallet på jøder under tysk kontroll ha vært rundt 27 millioner med normal dødsrate. Man skulle også tro at påkjenningen av oppholdet i de tyske leirene, igjen utifra HoloCa$h-mytene, gjorde dødeligheten i etterkant høyere. Det ville være helt normalt og setter tallet jøder i Europa til rundt 40 millioner.

Bakgrunnen for disse talloverslagene er tallet på HoloCa$h-ofre som fremdeles var i live i 2004 gjort av den israelske regjering selv. Vi kan også regne med at dette tallet er lavt fordi kaoset etter krigen gjorde at mange ble borte fra offentlig statistikk.

Legger vi inn denne usikkerheten kommer vi til et anslag på rundt 50 millioner jøder i Europa i 1945. Men hvordan kan dette forsvares når det kun var mellom 2 og 4 millioner jøder på tyskkontrollert område under krigen? Det kan jo selvsagt ikke forsvares.

Den israelske regjering oppgir tallet på HoloCa$h-overlevende i år 2004 til 1.092.000, altså rundt 1,1 millioner. Dette tallet bruker så jødene for å drive pengeutpressing i form av erstatninger til dem i multimilliardklassen. Av disse 1,1 millioner lever idag halvparten i Israel mens resten er spredd utover kloden.

Hva blir så konklusjonen? Enten lyver jødene om tallet på overlevende, men det er dokumentert påstår den israleske regjeringen, eller så er hele HoloCa$h-historien en ren løgn. Ingen barn eller arbeidsudyktige jøder ble drept under krigen.

Tyske kilder angir rundt 300.000 døde jøder av alle årsaker under krigen og det tallet må da anses å stemme. I tillegg må jødene ha vært beskyttet og velfødde og i godt hold i 1945 slik at dødeligheten var lav i årene etter.

Selv om tallet på 1,1 millioner er overdrevet av grådighet gir en helt vanlig demografisk tilbakeregning full støtte til vårt synspunkt som historisk ubestridelig faktum: Det forekom ingen utryddelse av jøder i Europa under den 2. verdenskrig slik HoloCa$h-løgnerne påstår det. Er du i tvil så regn det ut for deg selv.

Kilde for tallet på overlevende: International Herald Tribune 21. april 2005.

HoloCa$h-myten er en jødisk løgnhistorie!