.:Hovedsiden:.

Tegning om Jødenes HoloCa$h-svindel

Tegningen under viser hvordan jødene bruker enormt med midler og makt for å holde liv i HoloCa$h-løgnen om de mytiske 6 millioner. Oversettelsen er til fritt norsk.

Øverst med fete typer: "Spørsmål: Hvor lenge kan jødene holde det gående med HoloCa$h-myten?"

Svaret kommer helt nederst med fete typer: "Ikke mye lenger!"

Resten av teksten er oversatt under tegningen.

Mannen til venstre på bildet som titter inn gjennom et hull i veggen: "Der inne var det sannelig mye stoff!".

Jøden på toppen av taket: "Fort! Fort! Vi må holde lokket på plass! Sannheten er i ferd med å trenge ut!". Mannen til høyre øverst på stigen: "Fort dere! Ring Hollywood for flere filmer om HoloCa$h til bruk i TV og skoler!". Mannen til høyre midt på stigen: "Fort dere! Utgi flere fortellinger fra "overlevere"!". Mannen til høyre nederst på stigen: "Fort dere! Få vedtatt flere lover som kan forby anti-HoloCa$h-litteraturen!".

Tekstene inne i boksen starter nederst til høyre og går mot klokken: "Det ble aldri funnet hauger av aske fra mennesker".

"Der er aldri funnet noen massegraver".

"Det er aldri funnet noen tyske dokumenter som gir ordre til eller viser til noen plan for å utrydde jødene".

"Krematorieovner i amerikanske fengsler bruker 8 timer på å brenne opp et lik. Allikevel påstås det at noen få ovner i Auschwitz brant opp til 25.000 på en dag".

"Bare 5,5 millioner jøder bodde i hele Europa før krigen. Millioner overlevde. Hvor kom de "6 millioner" fra"?

"Lampeskjermer av hud fra jøder og såpe laget av fett fra jøder, fotografier av hauger med lik var alt sammen propagandabløff".

"Den største dødeligheten i de tyske leirene var i løpet av de siste 90 dagene av krigen. Årsaken var tyfus og dysenteri på grunn av de alliertes teppebombing".

Her er bildet over med norsk tekst bygget inn i bildet takket være en god hjelper:)