.:Hovedsiden:.

Zygmunt Gross - en jøde som surrer fælt
Bokens tittel: "En overlevende som ikke kan glemme", skrevet av Anne Vesterdal
En gjennomgang av Tore W. Tvedt

Denne boken om den polske jøden og hans påståtte opplevelser er skrevet i 2005 i Danmark. Zygmunt gjorde danske av seg i 1968 og ble etterhvert en kjent såkalt overlever og tidsvitne. Den norske hatorganisasjonen, slik jeg ser det, Aktive Fredsreiser i Norge har benyttet seg av jøden som surrer med hukommelsen sin til å spre antitysk hat i sine hjernevaskingsturer med norsk skoleungdom. For norske forhold var ikke den danske 2005-versjonen så full av hat og ondskap mot tyskerne at de laget sin egen versjon med tittelen "Reddet fra ilden" som vi har omtalt i egen artikkel. I denne artikkelen skal vi bare ta for oss et par små saker som er verdt å se litt nærmere på. Den første er møtet med hverdagshelten dr. Joseph Mengele som mange jøder kan takke liv og helse for. Blant dem den norske jøden Julius Paltiel.

På side 99 beskriver Gross dr. Mengele slik: ".....Det ene brilleglasset var tykkere enn det andre. Han var meget høy i forhold til oss og han holdt hodet høyt hevet. Haken var stor og kraftig og ansiktet var stivt.....".

Beskrivelsen er av Gross sitt møte med dr. Mengele slik den er fortalt i denne boken skrevet i 2005. Beskrivelsen passer overhodet ikke på dr. Mengele. Les den nøye og sammenlign med beskrivelsen under som er fra den norske boken skrevet i 2007:

Ser vi på disse to beskrivelsene er de ikke av samme person. Litt variasjoner er vanlig, men dette går langt utenfor det. Det andre avsnittet, som er en ren løgn, tok jeg med bare for å minne om de løgnene som er med å bygge hat mot det tyske folk. Min konklusjon er at enten lyver Gross i et av tilfellene bevisst eller så har han aldri møtt dr. Mengele selv og lyver om begge. En løgner må ha god hukommelse, noe Gross tydeligvis ikke har. Tittelen på denne boken burde være "En overlevende som ikke kan huske"; og derfor dikter opp det som forventes av han. Eller kanskje han virkelig husker, men det han husker passer ikke inn i dagens hatpropaganda HoloCa$hindustrien er bygget opp på.

Min teori er at avsnittene i den norske utgaven er skrevet av forfatteren selv i samsvar med den myten som her i Norge er bygget opp rundt dr. Mengele. Husk at Norge er verdens ledende foregangsland i hjernevasking av ungdom med den nye verdensreligionen HoloCa$h. Slik Mengele her er beskrevet viser oss det bildet jødesiden vil vi skal ha av de tyske SS-offiserene. Vennlige og sjarmerende, men impulsivt grusomme. Det er den eneste måten de kan få folk til å tro historiene sine.

Altså konklusjon: En ren løgn som ikke har noe med Mengele å gjøre. Gross beskriver en annen lege.

Bildet over motsier enhver påstand om HoloCa$h som et system for å utrydde jøder med Auschwitz som hovedåsted. Det viser sovjetiske soldater som prater med jødiske internerte i trappen til sykestuen, Revier, i Auschwitz I Stammlager. Hæ?? Jeg ler av de HoloCa$h-troende. Dette er bedre enn at Maria var Jomfru da hun fødte Jesus. Her står en flokk jøder som mytene sier er gasset og er spart av tyskerne for de er for svake til å klare evakuering vestover og kan vitne om tyskernes massedrap på over en million til 4 til 6 til kanskje 6 milliarder jøder? Hvem Fa*n er dum nok til å tro det? Her er beviset på at legenden om de 6 millioner er en ren løgn. Her er beviset på at påstandene om at tyskerne ville utrydde jødene er ren løgn. Her er beviset på at påstanden om at tyskerne skulle drepe alle overlevende som kunne vitne mot dem er ren løgn. Her er beviset på at påstandene om at fangene var dårlig kledd eller dårlig fødd eller dårlig stelt med eller dårlig pleiet er ren løgn. Kanskje er Kai Feinberg en av dem?

Tall er alltid interessante og på side 112 finner vi en såkalt faktaramme som kunne bragt forlaget i trøbbel i Tyskland og andre land hvor det er straffbart å trekke det offisielle HoloCa$h-dogmet i tvil. Her opplyses det at det omkom ca. 1.000.000 jøder i leiren pluss 150.000 ikke-jøder hvorav 23.000 sigøynere. Altså tilsammen 1.150.000. Det er en nedjustering av det offisielle laveste tallet det er tillatt å tro på med 350.000 eller 20%. Det er fakisk en kraftig reduksjon. Boken oppgir "Anden Verdenskrig Leksikon" utgitt av Aschehoug i 2004 som kilde. Altså meget offisielt og autoritært i Danmark. I den norske biografien "Reddet fra ilden" er ikke dette tallet gitt videre. Aktive Fredsreiser som står bak den utgivelsen opererer fremdeles med sitat: "Forskere anslår at ca 2 millioner mennesker ble drept her.".

Noe mere er det egentlig ikke å nevne fra denne boken som burde hett "En overlevende som ikke kan huske". Den samme Zygmunt Gross dummet seg forøvrig totalt ut under et besøk i Auschwitz sammen med den danske ungdommen Daniel Carlsen sommeren 2008 og innrømmet at han egentlig ikke hadde sett noe som helst til den påståtte gassingen i Auschwitz. Hehe. Bildet over er et nytt bevis på hvor åpen leiren var og at tyskerne ikke hadde noe som helst å skjule. Dette er et løslatelsesbevis til en som har vært internert i Birkenau i en måned da de verste massegassingene av ungarske jøder er påstått å ha foregått. Som vi ser av papiret var hun dømt til en måneds straffearbeide i en arbeidsoppdragingsanstalt som Birkenau også var.