.:Hovedsiden:.

Zygmunt Gross - polsk jøde sprer bedritent vås
Bokens tittel: "Reddet fra ilden", skrevet av Oddvar Schjølberg
En gjennomgang av Tore W. Tvedt

Bokens tittel er et patetisk forsøk på å koble opp meningen med navnet Holocaust som betyr brennoffer og at Zygmunt Gross altså så vidt ble reddet fra å bli et brennoffer. Det riktige navnet på jødenes løgner om de 6 millioner er HoloCa$h. Det var et Holocaust under den andre verdenskrig og det var jødesidens planlagte og systematisk gjennomførte folkemord på den tyske sivilbefolkningen utført ved hjelp av de mest moderne og grusomme og sadistiske og hatefulle metoder. Til venstre er et bilde som dokumenterer jødesidens Holocaust på det tyske folk. Den natten dette bildet er tatt fra omkom det mellom 250.000 og 600.000 sivile tyskere i det flammehavet jødesiden omgjorde Dresden til. Det er det sanne Holocaust i motsetning til jødenes løgnbaserte HoloCa$h.

Frem til siste halvdel av 1980-tallet dreide den europeiske versjonen av HoloCa$h-propagandaen seg om Auschwitz. I USA hadde det stort sett bare vært propagandert for Dachau og Buchenwald som beviser på tyskernes planlagte og industrielt gjnnomførte masseutryddelse av 6 millioner jøder under krigen. Denne eventyrboken til Zygmunt Gross er utgitt i 2007 og har fått med seg revisjonistenes knusing av Auschwitzløgnen om de 4 millioner og presset HoloCa$hløgnerne og pengeutpressingsindustrien deres tilbake på alle deler av myten om de 6 millioner. I tillegg kommer at jødenes eget folkemord på palestinerne vekker avsky blant alle normale personer så det er viktig for jødene å hamre løs på sin egen spesielle lidelse og samtidig propagandere for at HoloCa$h-drapene fant sted over alt innenfor det tyskkontrollerte området.

Zygmunt Gross gjør så godt han kan i så måte. På side 116 blir det litt fart i sakene: ".....Den beryktede Wannsee-konferansen hadde funnet sted like utenfor Berlin i januar 1942, og resultatet lot ikke vente på seg. Snart begynte den målrettete utryddelsen av jødene.....". Den har vi hørt før og er like lite imponert hver gang. Wannsee-konferansen var et møte hvor man ble enige om hvordan jødene skulle transporteres ut av Tyskland og omplasseres i de nye tyskkontrollerte østområdene. Noen utryddelse var det overhodet ikke snakk om.

På side 118 får vi høre om en av disse nedslaktingene: ".....gruppe på rundt 2.000 eldre og syke (jøder) ble samlet for seg og senere kjørt ut til et skogsområde ved Glogoów. Her ble de beordret til å kle seg nakne og stille seg opp foran de ferdige oppgravde massegravene. Maskingeværene spilte opp og hele gruppen ble skånselløst skutt ned. Deretter ble bulldozerne kjørt fram, og det ble skuffet jord over for å skjule nazistenes brutale ugjerning.....".

Han fortsetter videre med tusener som sendes avgårde og hundrevis som massedrepes og brennes og så videre i kjent jødisk stil. Vi går tilbake til de 2.000 fordi de er de mest interessante for oss i denne sammenhengen. 2.000 jøder som blir samlet og skutt og begravet i en massegrav på et kjent sted til en kjent tid er en enkel sak å finne når krigen er over og tyskernes påståtte krigsforbrytelser skal dokumenteres. Er denne det? Og det på en måte som tilfredsstiller en normal rett sine beviskrav?

Tyskerne viste hvordan man skal gjøre det da de innkalte er internasjonalt team av vitner og leger for å dokumentere Katynmassakren. Likene ble gravet opp med fotodokumentasjon, rubrisert og talt og identifisert og obdusert etter alle kunstens regler. Hvis jødene skal vente å bli trodd må de jobbe på samme måten. Det å slenge fra seg udokumenterte påstander som massemord av denne typen uten håndfast dokumentasjon er intet annet enn tull og de som gjør det og hjelper til å spre det må regne med å bli kalt ondskapsfulle løgnere og hatefulle bakvaskere. Det er hva Zygmunt Gross, Oddvar Schjølberg og Aktive-Fredsreiser må regne med. Og kan de ikke dokumentere denne hendelsen bør de i anstendighetens navn legge ned hatkampanjen sin og te seg som nordiske folk av ære. I alle fall de av dem som ikke er jøder. På bildet over ser vi den internasjonale undersøkelsekommisjonen i arbeide i Katyn.

Vi er ikke helt ferdige med de 2.000 syke og gamle ennå. Dette er intet annet enn volds-sadisme-porno av typisk jødisk fantasi. På slutten av 1950-tallet bredte det seg ut en pornobølge full av vold og sadisme i Israel basert på fangeleirer i Tyskland under krigen. Over er et bilde som illustrasjon på den totalt syke jødiske mentaliteten som ligger bak dette. Vi hadde nylig noen jøder som danset på likkjelleren i Auschwitz mens de sang og lo. Er det noen som et øyeblikk tror at tyskerne midt under en total krig ber en gjeng gamle sjuklinger om å kle av seg før de blir skutt??? Hva i all verden skal de gjøre det for? Sykt, sykt og atter sykt. Dette er syk jødisk etterkrigsfantasi og ikke krigens brutale realitet. Det er min tro om denne og lignende syke eventyrfortellinger som danner en vesentlig del av HoloCa$h-mytene jødene og deres shabbashgoys sprer rundt seg. Forsøpling er et dekkende ord på denne rennesteinslitteraturen.

På side 118 og 119 trekker han inn Belzec som er en av de leirene som er kommet i skuddet innen HoloCa$h-propagandaen etter at man måtte redusere det offisielle tallet i Auschwitz med 2,5 millioner fra 4 til 1,5 million. Dette er helt som forventet fra en bok skrevet i periode 4 etter 1995: ".....jødene ble presset inn i kuvogner og fraktet direkte til Belzec - en av regimets beryktede utryddelsesleirer. Her endte de alle sammen sine dager i gasskammeret bare noen timer etter ankomst.....". Lenger nede på side 119 fortsetter han: ".....Nok en gang gikk det en transport med jøder til Belzec, mens rundt 500 eldre ble fraktet ut til Glogów-skogen og regelrett henrettet der.....". Glimrende i den forstand at her er det nok en mulighet til å bevise tyskernes massedrap på jøder. Glogów-skogen må jo være full av slike enorme massegraver hvor alt er kjent og er lette å finne.

Tilbake til Belzec. Belzec var en liten arbeidsleir hvor man hentet ut tømmer fra skogen rundt. Da skogen var ferdig avvirket la man ned leiren. Leiren ble muligens også brukt som omlastingsleir for videre transport, men det er vanskelig å dokumentere. Jødene påstår at den var en utryddelsesleir slik Zygmunt Gross her legger opp til. Han har til og med et bilde på side 119 med teksten: En gruppe jøder ankommer Belzec. Aha, er det slik det ser ut når det ankommer en transport av jøder som er fraktet som sild i en tønne i godsvogner og skal marsjeres rett i det påståtte gasskammeret. Jamen en lystig, glad og avslappet forsamling for en slik anledning. Oppbudet av militære og bygningene i bakgrunnen stemmer ikke med standard-historien om Belzec og jeg har ikke klart å finne noen dokumentasjon som kan bekrefte at bildet er fra Belzec eller ligner noen andre som er påstått å være fra den leiren. Dermed er jeg tvunget til å tro at bildet er en bløff og ikke fra Belzec i det hele tatt. Det ville ikke være noe nytt i HoloCa$h-myten å bruke bilder i andre sammenhenger enn de er tatt i. Bildet er vist over dette avsnittet. Transportene til Belzec fortsetter på side 121: ".....10.000 jøder fra andre i regionen.....sendt videre til Belzec hvor de ble myrdet alle sammen.....". Lite troverdig.

Gross bekrefter på side 135 en selvfølgelig, men svært viktig opplysning: "De polske partisanene hadde god kjennskap til det som skjedde i nærområdet....." og han forteller videre en detaljert historie som er uinteressant for oss. Vi vet at alle de tyskkontrollerte områdene i Polen er fulle av partisaner av alle slag. Fra jødiske grupper til kommunistgerilja og partisaner med og uten stort innslag av jøder til partisaner og motstandsgrupper styrt av den polske eksilregjeringen i London pluss noen flere. De allierte hadde i tillegg knukket alt av tyske koder og overvåket all radiotrafikk. Likevel er det altså ikke mulig å dokumentere påståtte massehenrettelser og massegassinger av jøder? På kjente steder til kjente tider utført av kjent personell? Dette er idioti og intet annet når jødene og deres nyttige idioter venter å bli trodd.

Et viktig element i HoloCa$h-sadovoldspornoen er at det skal være brutalt alt sammen. Et eksempel på side 139: ".....På dette tidspunktet hadde allerede mange av våre kjente blitt kastet inn som føde for Hitlers gasskamre.....". Slik skal vi hensettes i den rette stemningen til å godta alle slags syke forestillinger og ondsinnete løgner.

Han er jo oppfinnsom den gode herr Gross da han tillegger kommandanten i den arbeidsleiren kan ankommer på side 148 følgende tale: ".....For dere er eneste utgangen gjennom skorsteinen......Nå har vi desverre ikke noen skorstein her.....". Hæ? Historien er en vandrehistorie som mange bruker for å vise hvor brutale mottakende offiserer var i Auschwitz II Birkenau og Gross er tydeligvis misunnelig på dem og legger derfor de tøffe ordene i munnen på en kommandant i en leir uten krematoriepipe. Tydeligvis. Bildet over er av David Olere og illustrerer de mange påstandene om at det røyk og sto flammer opp av krematoriepipene i Auschwitz.

Jødene må ha en syk trang for sadisme og voldsporno og SS-navnet setter visst en spiss på det. Dritt og alt som har med endetarm å gjøre er også spesielt interessant. Her får vi en sann nazieorgie med blod og gørr og endetarmstitting på sidene 151-153. Disse historiene brukte Hollywoodjødene å spinne videre på med stadig nye varianter i all sin medfødte ondskap i historiene om SS- og leirporno-filmene sine.

Jeg har aldri hørt om den leiren Gross ble plassert i, men navnet var Szebnie og vi får sikkert høre mere om den for her forteller Gross oss at her ble tusenvis av russiske krigsfanger skutt og lagt i massegraver: ".....Derfor var det tusenvis av russere som var begravd like utenfor brakkeveggen vår og på appellplassen.....". Jeg garanterer at er ikke dette allerede dokumentert og bevisene tatt vare på så kan det fremdeles gjøres. Dette er en enorm gravplass og igjen er sted, tid og personer kjente. Hvorfor har vi ikke hørt mere om det da?

Jøden Gross fortsetter med den vanlige skittkastingen som alle slike bøker er full av og som vel er en av hovedhensiktene med dem. På side 160 får vi på nytt vite at noen av de internerte som ble påstått skutt ikke ble drept, men klarte å rømme og søke tilflukt hos polakker i nærheten av Szebnie. Da må det jo være mange som etter krigen kunne ha vitnet om denne utryddelsesleiren, som Gross kaller den, slik at tyskerne kunne blitt straffet formelt og i henhold til vanlig rettsspraksis i vestlige land, men det har aldri skjedd. Hvorfor det? Fordi hele dette sado-volds-porno-sprøytet som Zygmunt Gross og andre hatefulle jøder spyr ut av seg etter min klare oppfatning for det meste er ondsinnet løgn. Husk at jødene kan sin Kol Nidre og bruker den for det den er verdt.

Zygmunt Gross er jo til å le av. Husker du historien litt over om alle de tusener russiske krigsfangene som ble meiet ned og gravd ned ved siden av brakkene inne i leiren? Ypperlig mulighet til virkelig å finne disse gravene i dag for trylles bort kan de jo ikke, men jeg glemte visst at boken er skrevet i 2007 og på den tiden hadde det blitt vanlig å trylle bort alle påståtte massegraver ved at de ble gravet opp igjen og de råtne likene brent på store bål slik at, desverre, alt er vekk, men dere må tro meg altså griner de slu og løgnaktige jødene i beste talmudstil. På sidene 162 og 163 tryller sannelig Gross vekk alle de tusener av lik for oss her også. Hehehe. Dette er så latterlig at det mest bare blir dumt. Særlig for oss som har sett Gross te seg som en idiot på videofilmen som ble tatt opp under konfrontasjonen med Daniel Carlsen i Auschwitz. Bildet over er fra en av massegravene i Katyn. I de historiene Gross forteller om finnes ingen slike bilder og det er ikke fordi tyskerne grov dem opp igjen og brant dem, men fordi vi etter min klare oppfatning kaldt og rolig serveres en grov løgn.

Vi serveres utover i boken så mye standard vås at det er helt utrolig. Gross blir rik og deretter fattig igjen, han blir skutt, men besvimer og våkner opp i likhaugen og skal skytes igjen, men en annen fange betaler en halv formue for at han ikke skal skytes igjen og slikt vrøvl er hele boken full av. Gross kan tydeligvis ikke la noen andre få ha sine fantasihistorier i fred, men smører det sammen innenfor et såpass begrenset antall sider at det hele virker mest av alt som en oppramsing av vandrehistorier i kortformat, men så er vi også i 2007 når boken blir til og han har mange andre eventyrfortellinger å ta fra.

På tross av at Szebnieleiren ble en godt utbygget leir etterhvert ble den likevel tømt utpå høsten 1943. Og igjen drepes det mange jøder ute i skogen ved en navngitt by som burde være lett å finne, men jeg tror vi kan spare oss bryet for Yahwe eller Gross eller Elie Wiesel eller en annen fantasifull jødefigur har vel tryllet bort disse også. Slik de 6 millioner ble tryllet bort i HoloCa$h-legenden og tryllet fram igjen i Israel, New York, Chicago, Miami, Los Angeles, Buenos Aires og Sydney og Oslo og Trondheim og over hele kloden etter krigen. Zygmunt Gross er en av dem og kan vitne om det. I Norge var det cirka tre ganger så mange jøder i 1949 som i 1935. Godt tryllet. Bildet over er av ryddige og disiplinerte funksjonærer i Auschwitz. Mengele nr to fra venstre.

Gross kan ikke dy seg for på side 177 ankommer han Auschwitz II Birkenau og legges inn på sykestuen hvor han eksperimenteres med av dr. Joseph Mengele. I våre øyne en hverdagshelt som ble såret flere ganger på Østfronten og deretter fikk legejobb i Auschwitz. Mengele helbredet i praksis mange fanger og mang en jøde kan takke ham for livet. Julius Paltiel var en av dem. Denne hverdagshelten har etter krigen blitt legendarisk i vandrehistoriene som de internerte har kokt ihop og andre har spunnet videre på. I denne boken får vi Gross sitt bidrg. Likevel forteller han faktisk at Mengele bare var overoppsynslege mens de praktiserende legene var jøder. Leo Eitinger som etter krigen ble norsk statsborger var en av disse legene og han nevnte overhodet ikke Mengele i sitt vitnesmål etter krigen i 1946 slik det er gjengitt i Robert Savosnick sin bok på side 102. Tvertimot var det en Obersturmführer Entress som var spesielt ille. Husk at det tar tid å bygge vannfaste legender og Mengele-myten var ikke kommet langt nok ennå.

Siden dr. Mengele er en gjennomgangsfigur i hatpropagandaen jødene i sin talmudske ondskap spyr ut over tyskerne har jeg kopiert side 180 slik at dere kan lese selv i eget vindu ved å venstreklikke på bildet av hverdagshelten dr. Joseph Mengele og deretter klikke for å forstørre til god lesbarhet:

I mine øyne er det stygt å se det hatet og den ondskapen som ligger bak denne slags rennesteinslitteratur som tilsynelatende kun har ett formål: Å spre mest mulig hat og forakt mot det tyske folk. I tillegg får de ros og penger og stas som "sannhetsvitner" og bidrar til å ramme enhver form for nasjonal bevegelse i alle hvite land. Det ser ut til å være et klart mål for alt HoloCa$h-søplet som er utgitt etter midt på 1970-tallet og mere og mere uttalt og direkte.

Beskrivelsen Zygmunt Gross gir av oppholdet sitt i Auschwitz II Birkenau er av en slik art at jeg faktisk ikke tror en døyt på at han i det hele tatt har vært der. Det stinker fantasi og løgn og er ikke troverdig i det hele tatt.

Derimot er fortellingen til Gross om oppholdet i Pustków beskrevet på en helt annen måte. Sammenligner vi de to må konklusjonen bli at Gross oppholdt seg i Pustków og at han aldri satte sine ben i Birkenau. Alt derfra er derfor etter min klare oppfatning ren løgn. Under er bilde av inngangspartiet i Pustków bevoktet av et par vaktsoldater hentet fra side 184:

Er det i det hele tatt noe å hente i den slags søppel som Gross etter min mening har prestert her? Ja, det er faktisk det og noe av det er nevnt allerede. På bildet under ser vi tyske offiserer utbetale lønn til polske arbeidere.

Hele det tyskkontrollerte området var som en strevsom og travel maurtue som yrte av liv og mer eller mindre frivillige kontraktsarbeidere fra alle land i Europa var overalt og rapporterte alt som foregikk til venner og bekjente og de utallige partisangruppene og motstandsbevegelsene. Intet kunne holdes hemmelig eller skjult. Bare i denne leiren som lå i et stort leirområde i nærheten av Auschwitz i sør-Polen forteller Gross om at de hadde egen partisangruppe med våpen og radio som tok inn allierte stasjoner i leiren. De var klare til kamp om nødvendig og fulgte godt med. Slik var det overalt. I et slikt miljø kan du ikke gjøre noe som helst uten at alle får vite det like raskt som det skjer. Ref Baugnes-episoden tidligere i boken. Og oppi dette skal altså hatefulle jøder prøve å innbille oss at tyskerne begikk en hemmelig industriell utryddelse av 6 millioner jøder? Du skal være bra naiv eller dum eller hjernevasket om du tror noe slikt. Særlig etter å lest denne boken.

Vi var visst ikke ferdige med Birkenau i denne boken. Forrige gang Gross påsto at han var her virket det så fjollet at det var bare til å le av. Han var tydeligvis ikke fornøyd med den drittslengingen han presterte i det kapittelet for nå tar han oss med tilbake til Birkenau igjen. Eller for å si det på en annen måte: Tyskerne evakuerer Pustkow og frakter de internerte til Birkenau. Og nå får vi en ny fantastisk vandrehistorie som fratar Gross selv den siste lille troverdighet i en ellers lite troverdig rennesteinsroman. Her er hva som møter Zygmunt "den sannferdige" Gross: ".....fangene på perrongen sa at.....ingen av oss skulle ut gjennom porten av leiren igjen.....". Videre: ".....Dere skal alle sammen reise gjennom pipa der borte!, og så pekte de mot skorsteinen på en stor murbygning ved enden av jernbanesporet. Ut av pipene veltet det flammer og en slags gulaktig røyk, og vi kunne kjenne en eiendommelig lukt.....".

En SS-vakt hvisket til de internerte da de gikk forbi: "Ta det med ro og ikke vær redde - dere skal bare inn gjennom skorsteinen.....". Noen snakker om flammer og røyk og kø til gasskammeret og pisking og glefsende hunder og drama og vold og sadisme og nakenporno mens andre vil vi skal tro at det var grønne plener med blomster og trær og lystig eller romantisk eller marsjmusikk og at de internerte lures inn for å ta en dusj uten at de forstår at de skal gasses og kremeres og tyte ut av skorsteinene i form av tykk, illeluktende gul røyk mens flammene slår høyt mot himmelen og lyser opp halve sør-Polen. Hva i helsikke er det som går av disse løgnaktige, ondskapsfulle talmudistene og deres nyttige idioter eller shabbashgoys, som de kalles som fører dette over i bokform for de omskjærte Torahtroende talmudistene? For å si det rett ut: Dette er, så langt jeg kan bedømme, ren og uforfalsket løgn og tror du det anbefaler jeg at du går og får igjen skolepengene.

Zygmunt Gross er ikke sann. Ikke før har vi bladd videre fra den gule røyken og flammene så får vi servert dusjvarianten hvor Zygmunt med følge føres inn i en stor og pen fliselagt hall hvor de kler pent av seg og legger tøyet pent brettet. Gross lurer seg ut på et toalett hvor han drikker av vannet når han trekker ned og når han kommer ut igjen er alle de andre minus vennen hans gasset. Fliselagt og pen hall foran et gasskammer i Birkenau? Den var ny for meg. Et annet forhold er at det var Auschwitz I som var sorteringsleiren hvor fanger kom og ble registrert og avluset for å bli sendt videre til nytt bestemmelsessted, men det kan ikke brukes når man vil servere gass/krematorie/flammer og gul røyk. Hehe. Deretter sendes Gross til en leir ved Gleiwitz ikke langt unna. Bildet over er av en av de påståtte gasskamrene i Auschwitz. Gross er den første jeg har hørt om som forteller at de var flisebelagte.

Poenget med tilnærmet fri informasjonsflyt innenfor tyskdominert område, jeg skriver dominert i stedet for kontrollert fordi tyskerne kun kontrollerte frontnært område, hovedkommunikasjonslinjer og enkelte nøkkelpunkter utenom. Resten av okkupert landområde var under kontroll av forskjellige motstandsgrupper som også hadde infiltrert alt som var under direkte tysk kontroll. Et eksempel på det har vi på side 236: "Når vi hørte om de alliertes bombetokter i områdene rundt oss (Gleiwitz litt nordvest for Auschwitz), forsto vi at undergrunnsbeveglsen foret dem med opplysninger om de forskjellige institusjonene og fabrikkanleggene". Dette er korrekt og gjelder overalt i tyskokkupert område, ja faktisk i selve Tyskland også takket være fremmedarbeidere, jøder og tyske forrædere. Denne kunnskapen om alt som foregikk, også i de tyske leirene, var årsaken til at ingen leirinstallasjoner noengang ble bombet. Med unntak av produksjonsanleggene. De allierte visste at det ikke foregikk noen form for planlagt og industriell eller systematisk utryddelse av internerte i Tyskland eller tyskokkupert område.

Det er veldig populært med dødsmarsjer og det er blitt en obligatorisk del av ethvert eventyr vi serveres av "overlevende" "sannhetsvitner". Mange av disse eventyrene har en virkelig bakgrunn, men mange har det ikke. Siden Gross var i Gleiwitz-leiren betviler jeg hans marsj. Årsaken til det er at Gleiwitz var et intakt jernbaneknutepunkt som de internerte fra fjernere leirer som Auschwitz ble evakuert til for videre transport med jernbane. Å kalle disse evakueringsmarsjene for dødsmarsjer er også en overdrivelse av dimensjoner og en del av den ondskapsfulle hatpropagandaen som HoloCa$hindustrien er bygget på. Det foregikk dødmarsjer langs hele det østlige frontavsnittet og i det østlige Tyskland. Det var evakueringen av sivile tyskere som visste at de ville bli voldtatt, drept eller fordrevet. Eller alt i ett om det behaget de allierte morderhærene som invaderte Europa. En annen type systmatisk dødsmarsj for å luke ut svake fanger var sovjeternes marsjkolonner av tyske krigsfanger som de lot marsjere til de svakeste tyve til tredve prosentene hadde bukket under. De resterende ble vurdert skikket til tvangsarbeide og sendt til sovjetiske arbeidsleirer. Der døde de fleste av dem i løpet av de neste 10 årene. Bildet over er av en slik sivil tysk evakuering fra østområdet som med rette kan kalles dødsmarsj og hentet fra side 242 i boken. Det sier litt om dimensjonene på HoloCa$hindustriens løgner at Gross og hans shabbashgoy Schjølberg må bruke et bilde av tyske sivile for å demonstrere en dødsmarsj. Det er til å le seg skakk av og viser hvor patetiske disse jødeløgnerne og deres hjelperpakk er. Det er et godt eksempel på hvor totalt hjernevasket de er i talmudismens jødiske Herrefolkideologi.

Denne usmakelige sado-volds-pornoen fortsetter å servere oss det perverse fantasiproduktet sitt. I leiren Blechhammer som betegnes som en av uteleirene til Auschwitz når fronten dem igjen og det blir intense kamper om leiren. Vi er nå i januar 1945 og på side 254 beskriver Gross at leiren både angripes av sovjetiske og vestallierte fly samtidig. Den var også ny. Ny er derimot ikke den vanlige jødiske trangen til å velte seg i avføring og dritt og urin i verste jødiske latrinestil. Siden det dekker to sider, 255 og 256, totalt kopierer jeg den heller så du kan lese den originalt selv. Venstreklikk på bildet av Zygmunt Gross (også kjent som den bedritne latrine-Zygmunt) for eget vindu og forstørr for lettlest versjon:

Latrinehistorien er en av vandrehistoriene som går igjen i HoloCa$h-litteraturen og jeg vil tro Gross/Schjølberg har blitt inspirert av latrinescenene i Schwindler's List. Uansett, perverst og bedritent og svært lite troverdig. Det virker mere som forfatter Schjølberg og utgiver, Aktive-Fredsreiser, ønsker å presse flest mulig av legendene inn mellom to bokpermer. De har langt på vei lykkes med det.

Vel, det er like greit å avslutte disse frimodige ytringene om en av Skandinavias mest kjente HoloCa$h-løgnere som jeg kaller denne type "overlevere" og "sannhetsvitner". Gross vil gå inn i historien som den bedritne Latrine-Zygmunt, men det er kanskje urettferdig hvis latrinehistorien er et påfunn fra skribenten, Oddvar Schjølberg, der han satt i Spania og skrev makkverket. Kanskje det er han som har fortjent tilnavnet "den bedritne Latrine-Oddvar". Vi var på jakt etter det industrielle folkemordet på 6 millioner jøder, men det glimret med sitt fravær. Til gjengjeld ble vi styrket i troen på at HoloCa$hindustrien er basert på overdrivelser, løgner og fantasier. Denne boken inneholder etter undertegnedes oppfatning så mye løgn og vrøvl og dritt at det kun er en hjernedød og hjernevasket offentlighet som holder liv i HoloCa$hmytene. Ingen vettug person kan i et edru øyeblikk etter min oppfatning tro på dette våset.