.:Hovedsiden:.

Roger Garaudy tilbakeviser "Holocaust"myten i Frankrike

I Frankrike gikk for noen år siden bølgene høyt omkring en av Frankrikes mest kjente og respekterte menn: Abbed (prest) Pierre. Han er kjent og aktet over hele landet for sin utrettelige innsats for de svake i samfunnet. På linje med ”Mor Theresa”. Han er stifteren av Emmaus-bevegelsen som arbeider for de hjem- og arbeidsløse og som fører et korstog for alle underpriviligerte. Abbed Pierre er nå en gammel mann blitt (85 år), men er fortsatt ved god helse og i full vigør. Han har mottatt mange æresbevisninger og innehar flere æresverv; blandt annet i: ”Æreskomiteen for den internasjonale ligaen mot rasisme og anti-zionisme”.

Men så ble det slutt. ”Bastardrasister”, antihvite selvhatere og forrædere er oppskjørtet. En talsmann for Æreskomiteen har gitt klar beskjed om at Abbed Pierre ved sine uttalelser vil bli ekskludert. Ja, hva har så denne uredde gamle presten sagt som er så forferdelig? Og hvorfor? Jo, Abbed Pierre har begått jordens nye dødssynd nr 1. Han benekter ”Holocaust”-myten og støtter den franske historikeren og tidligere sjefsideolog i kommunistpartiet og storkjendis i Frankrike, Roger Garaudy, som påviser i sin nye bok: ”Founding Myhts of Israeli Politics” at Holocaust aldri har funnet sted. At det hele rett og slett er en eneste stor løgn.

Som Presten selv sier: ”Jeg har selv vært i Auschwitz og der hadde de store metallplatene på flere sprog som opplyste at det ble drept 4 millioner der under krigen. Senere er tallet redusert til en million.” (Det virkelige antall døde av alle raser og årsaker er langt lavere enn det og). ”Jeg er sikker på at man i god tro har overdrevet tallene, men dog…” Og han fortsetter: ”Når jeg ser noen blir offer for falske anklager kan jeg ikke tie stille.” ”Vi har satt et tabu på det jødiske spørsmål og alle tall er svært overdrevet, noe som etter min oppfatning reduserer Hitlers påståtte krigsforbrytelser.” Sitat slutt. Tavlen angir 4 millioner drepte i Auschwitz før Zündel-saken i Canada i 1988.

Historikeren Garaudy og presten Pierre er ikke de første eller eneste som kommer til den samme konklusjonen på totalt uhildet grunnlag. Garaudy er en kjent venstreintellektuell. Faktisk er det nå stort sett bare historikere lønnet av det offentlige som fortsatt støtter deler av myten. Men også de kun deler. Alternativet deres er jo dog å miste arbeid og inntekt.

Fra slutten av 1940-årene av, etter hvert som jødene og deres allierte, med basis i krigstidens hetspropaganda bygget opp ”Holocaust”-myten til en av verdens største pengemaskiner, har uavhengige historikere og forskere benektet hele myten. De kan på sin side dokumentere at antall døde jøder totalt under krigen var langt mindre enn 1 million. Det faktiske tall på døde jøder av alle årsaker under krigen er trolig ca. 300.000. Ifølge dem har det heller aldri kunnet bevises at det har eksistert noen kampanje for å utrydde jødene. Heller ikke at det har vært gitt ordre om det. Snarere tvert imot. Leirene var arbeidsleire og alle dødsfallene i Auschwitz ble registrert i egne ”dødebøker” med vanlig tysk grundighet. Ernst Zündel peker på tomrommet etter fjerningen av platene med 4-millioner.

Selv i sluttfasen av krigen var tyskerne bekymret over høy dødelighet grunnet sykdomsepidemier og sult og satte i verk tiltak for å senke denne. Det klarte de ikke fordi alt som het kommunikasjoner var bombet sønder og sammen i Tyskland fra midten av 1943 på grunn av alliert teppebombing av sivile mål. Bare i Dresden ble det i et enormt angrep med brann- og sprengbomber drept mellom fem hundre og seks hundre tusen sivile tyskere. De fleste kvinner, barn og eldre som hadde flyktet foran den allierte mordmaskinen som invaderte landet.

Den ansvarlige Generalen ”Bomber”Harris har fått egen minnestøtte i England for bragden. Men han var jo alliert med jødene. Og da så. Og planen om terrorbombingen av sivile boligområder var utarbeidet av jøden Lindemann som ble adlet i England for utviste tjenester. Men de uavhengige historikerne har likevel ikke hatt det lett. I Tyskland er det forbudt ved lov å stille spørsmål ved HoloCa$hløgnene.

Flere sitter fengslet nettopp for å stille slike kritiske spørsmål til det såkalte jødiske ”Holocaustet”. I andre land stevnes man for retten eller mister arbeidet. Men tilbake til Garaudy og Pierre. De måtte også opp for ”retten”. På bildet til venstre ser vi en blond nordisk guttunge klamrer seg fast til faren selv i døden i håp om å finne trygghet under det virkelige Holocaustet som den internasjonale jødedommen og deres allierte slapp løs over den tyske sivilbefolkningen under krigen. Uten sammenligning den største krigsforbrytelsen noensinne i historien.

Flere sitter fengslet nettopp for å stille slike kritiske spørsmål til det såkalte jødiske ”Holocaustet”. I andre land stevnes man for retten eller mister arbeidet. Men tilbake til Garaudy og Pierre. De måtte også opp for ”retten”.

En såkalt ”anti”-rasistisk organisasjon MRAP (på norsk: Bevegelsen mot Rasisme og Vennskap mellom rasene) har anmeldt dem for: ”Oppmuntring til hat og rasistisk fordømmelse”. Ja, du snakker om å stille tingene på hodet. Nei, det er ingenting å spøke med å være fanebærer for sannheten. Abbed Pierre`s rolige svar er: ” Å forby eller hindre foskning i påståtte krigs-forbrytelser får bare folk til å lure på hva man egentlig har å skjule.” Ja, hva har man ikke å skjule? Mon tro om ikke det er verdens største og mest innbringende kampanje for pengeutpressing og rasistisk fordømmelse av hele det nordiske folk? AQbbed Pierre på bildet til venstre.

Garaudy fortsetter: ”Løgnene til den Zionistiske ”holocaust”-myten er basert på utnyttelsen av høyt overdrevne tall overfor et land som ikke engang eksisterte på den tiden den påståtte handlingen fant sted.” Han sikter her til de utallige milliarder Vest-Tyskland har betalt til Israel etter krigen. Midt-Tyskland (DDR) lot seg aldri presse til å bli offer for den slags forbrytersk pengeutpressing.

Hva sier så Garaudy om oppstyret og politianmeldelsen: ”Jeg er som uavhengig historiker bestemt til å bære frem sannheten og til å føre kamp mot all fanatisme mot de som virkelig utløser krig.” Klar og grei tale med tydelig adresse. Hvordan rettsaken ender? Personlig tror jeg ikke engang den vil bli gjennomført. Garaudys bevisføring er almen kjent og akseptert i uhildete kretser. Men penger og tap av prestisje kan jo også virke inn. Det er tross alt ikke bare i Norge at det gis politiske direktiver til domstolene om at patrioter skal dømmes uavhengig av skyld og beviser.

Om så politiet selv må konstruere og plante bevisene. Men hva med myten da? Hvorfor fortsetter man med den? Og det lenge etter at den er grundig avslørt og tilbakevist? Hovedsakelig: penger, penger og atter penger. Og makt. Og prestisje hos dem som forsvarer krigsløgnen. Basert på jødisk krigspropaganda er det bygget opp en internasjonal milliardindustri, som kalles HoloCa$h, hvor den jødiskeide filmindustrien i Hollywood med jevne mellomrom sender ut nye fantasiprodukter.

Jeg kan nevne at Malaysia forbød ”Schindlers liste” som rasistisk løgnpropaganda rettet mot det tyske folk. Filmen kalles populært ”Schwindlers liste”. Et par år senere knuste de internasjonale valutaspekulantene jødiske med George Soros i spissen Malaysias økonomi. Vi vet alle hvem de er. Særlig for Polen gir turistenes leirbesøk kjærkomne valutabidrag. Til sammen lever millioner av å opprettholde myten. Selve den israelske staten er bygget på løgnene om HoloCa$h og andre jødiske løgner og propagandamyter. Til høyre er Garaudys bok om temaet. Han ble dømt til en stor bot og flere års fengsel, men søkte politisk asyl i islamske land hvor han har levd siden.

Hvordan det gikk Abbed Pierre? Jødene og deres leiessvenner fikk fratatt presten alle hans æresverv og posisjoner. Selv valgte han å søke paven om lov til å trekke seg tilbake til et kloster i Nord-Italia. Det ble innvilget og der er han ennå som en nedbrutt mann. Dolket i ryggen kun for å si sannheten. Han døde der i 2007.

Garaudy ble også dolket i ryggen og rømte til utlandet. I dag driver han en utstrakt aktivitet for å bringe sann kunnskap om det såkalte ”Holocaust” og andre jødiske og zionistiske påfunn. ”Retten” fant ham skyldig i å si sannheten og idømte ham en bot på 40.000 US-dollar for å tekkes jødene. I tillegg kom en betinget fengselsstraff på flere år som han rømte fra.

Det er noen som rettferdiggjør jødeløgnene fordi de tror at tyskerne startet krigen og kun har fått hva de har fortjent. Men det er en historisk feiloppfatning som du blir lært på skolen som et ledd i ZOG’s hjernevaskingsprogram. Her er sannheten:

Den 24. mars 1933 erklærte den internasjonale jødedommen Tyskland krig. Krigen ble i løpet av sommeren utvidet til hellig rasekrig mot Tyskland. Tyskland skulle forminskes, fratas retten til å styre seg selv og det tyske folk skulle utryddes. Den planen følges ennå. Tyskland styres på basis av okkupasjonslovgiving ennå. Det er fremdeles militært okkupert av det jødestyrte Jew$A. Jeg har selv vært på Jew$A sin største atombase utenfor Jew$A i Ramstein. Den er enorm.

Utryddelsen skjer i form av overbeskatning til fordel for Israel og tvungen innvandring og raseblanding. De som protesterer fengsles, bøtelegges, fratas titler og arbeid og i noen tilfelle drepes de. Også utlendinger (Lauck) kidnappes og fengsles.

HoloCa$h er løgn og forbannet dikt!