.:Vigrid Forsiden:.

Udo Walendy knuser Jødenes HoloCa$h-bildesvindel

Udo Walendy er en tysk historiker som har tilbrakt flere år i fengsel for sitt utrettelige arbeide i sannhetens tjeneste. Her gir han oss et eksempel på hvordan den såkalte HoloCa$h-dokumentasjonen er drevet. Eksempelet er en serie bilder som viser en gruppe kvinner med barn mens de lever og etterat de er døde. Problemet er at disse bildene har vært brukt mange steder med forskjellig tekst til ettersom det har passet jødeløgnerne. Hva Udo Walendy påpeker er at det ikke dreier seg om fotografier i det hele tatt, men er tegninger som siden er fotografert og brukt som krigspropaganda mot tyskerne. En helt vanlig metode å drive hat- og krigspropaganda på. Over er Walendy til høyre og forsiden til boken bildene er hentet fra til venstre.

Bildet over i stort format med tydelig tekst

Teksten under bildet, de tre første linjene: "Kvinner og barn like før de likvideres". Med denne teksten ble bildet publisert i "Fascismus, Getto, Massenmord" av det Jødiske Historiske Institutt i Warsawa. Utgitt i Frankfurt av M. Roederberg Forlag i 1969. Side 334.

Resten av teksten under bildet er Walendys vurdering av forfalskningen.

Bildet over i stort format med tydelig tekst

Teksten under det øverste av bildene: "Fotografen, som tok bildet av kvinnene i Treblinka som er på vei til gasskammeret med barnene sine, er ikke kjent". Med denne teksten ble bildet utgitt i "Den gule stjerne - Jødeforfølgelsen i Europa 1933 til 1945" av Ruetten og Loening forlag i Hamburg 1960. Side 163.

Bildet er også utgitt i: "En bildehistorie om Det Tredje Riket - En avslørende fotografisk dokumentasjon av nazismens tyranni og terror", Robert Neumann og Helga Koppel, Bantam Books i New York, 1962. Side 191.

Teksten under det nederste av bildene over: "Kvinnene, som trykker seg sammen, er fra alle deler av Europa og må kle av seg selv og barnene sine før de blir ført inn i gasskamrene". Bildet er utgitt med denne teksten i "Eichmann - dødens sjefsbokholder" av S. Einstein på Roederberg forlag i Frankfurt am Main i 1961. Side 202.

Bildet er også utgitt i fotodokumentasjonen "Mein Kampf" av Erwin Leiser, Fischer bokforlag, Frankfurt am Main og Hamburg i 1962. Side 166.

Begge de to bildene over fra side 15 i Walendys bok er forbedrete utgaver av bildet på side 14 helt øverst.

Bildet over i stort format med tydelig tekst

Min hovedinteresse i disse forfalskete bildene ligger spesielt i hvordan de har blitt fremstilt i den jødiske løgnpraopaganden som kalles HoloCa$h. For dere som også er interessert i Walendys analyse av forsfalskningene som sådan har jeg også tatt med en forstørret utgave av en del av bildet på side 14 med Walendys kommentarer.

+++++++ Her forlater vi Walendy og ser på annen bruk av bildet og andre i samme serien +++++++

Bildet brukt som eksempel på den påståtte massakren i Babij Yar.

Bildet over henger sammen med det bildet Walendy analyserte og er også brukt for å dokumentere massakrer flere steder. Denne gangen er det altså fra Babij Yar. Til slutt i denne artikkelen skal vi se på sammenstillingen som nå er "offisiell" historie.

Bildet brukt som eksempel på serbernes massakrering av ungarere i 1944/45.

Nå har vi beveget oss til Balkan hvor Ungarn var tapende part mens serberne vant og benyttet anledningen til å fordrive og masseslakte ungarere, tyskere og kroater som et ledd i den etniske rensingen i Jugoslavia. Stedet er nå Vojvodina. bildet virker retusjert og friskere enn det over fra babij Yar. Et poeng her er vinkelen bildet er tatt fra. Søker du etter bildet på Google er det aller flest av dette bildet tatt fra denne vinkelen, men det forandrer seg med tiden noe vi skal se årsaken til nederst i artikkelen.

En ny variant av bildet Walendy analyserte

Dette bildet er jo mye skarpere og vi har fått med oss en gravid dame som skynder seg til de andre kvinnene hva enten det er for å bli gasset i Treblinka eller skutt i Babij Yar eller Vojvodina eller som dette bildet viser til ved ghettoen ved byen Mizocz i Polen. (Idag ligger byen i Ukraina). I denne sammenhengen er det Einsatzgruppene som er på ferde.

Etter at de historiske revisjonistene avdekket den ene HoloCa$h-løgnen etter den andre og gjorde det helt klart at det hele var oppspinn fikk HoloCa$h-industrien det travelt med å rydde opp i de verste løgnene som var vanskeligst å forsvare på tross av lovforbud mot tvil og fengsling og terror mot alle som sa sannheten eller uttrykte tvil om løgnene. Når det gjelder disse bildene som var brukt mange steder og viste til forskjellige steder og sammenhenger og som Walendy påviser til og med er falske ble historien standardisert og Wikipedia bringer oss den versjonen som er standard.

Wikipedia-bildene er av meget bedre kvalitet enn de som ble brukt tidligere. Årsaken Wikipedia oppgir er at en ukjent person eller etat har digitalisert bildene og gjort de veldig gode. En slik analyse som Walendy gjorde med originalforfalskningen er derfor umulig med de nye digitaliserte bildene. Merk også at det tredje bildet i rekken er fremstilt fra en annen vinkel enn det som ble gjort tidligere. Det er første gang jeg ser bildet i den vinkelen, faktisk. Hva det skyldes må man spørre den som digitaliserte bildet om. Au, det går jo ikke for han er jo ukjent. Hohahaha. Mine damer og herrer: Dette er det beste jødesiden kan for å hjernevaske dere til å tro på løgnene sine. Jeg ler.