.:Hovedsiden:.

Skriver Eitinger ut en falsk dødsattest i 1946???

Dokumentet i stort format

Under våre bestrebelser for å finne ut hva som virkelig skjedde under krigen støter vi på forskjellige dokumenter som kan være til hjelp. Et av disse dokumentene er dødsattesten for den unge jødinnen Cissi Klein fra Trondheim. Dødsattesten ser du over og den er skrevet ut av dr. Leo Eitinger som var med den samme transporten fra Norge som ble fraktet med båten "Gotenland" og har navn etter denne: "Gotenland"-transporten. I alt besto den av 158 jøder som oppholdt seg i Norge og nå skulle til interneringsleire i Tyskland hvor man trengte arbeidskraften deres.

Over er bilde av båten "Gotenland" som fraktet de 158 jødene fra Norge til Tyskland i slutten av februar 1943. Etter videre transport ankommer jødene Auschwitz om natten mellom den 2. og 3. mars 1943 skal vi tro boken om Leo Eitinger "Lege for Livet" skrevet av Magne Skjæraasen og utgitt i 1988.

Over er et typisk bilde fra jernbaneperrongen med en transport nylig ankomne jøder til Auschwitz. Igjen er det verdt å merke seg fraværet av væpnete vakter, glefsende schäfere og alt det andre vrøvlet jødene kommer med for å skape dramatikk og bilde av tragedie og terror. Alt foregikk rolig og greit slik det gjerne gjør under tysk disiplinert ledelse. Merk også soldaten til venstre med stokk slik mange gikk med fordi de var rekonvalesenter fra fronten. I rolige velordnete omgivelser i Auschwitz uten drama kunne de hvile ut og gå tilbake til fronttjeneste igjen.

I store trekk stemmer Eitingers beskrivelse over med den tilsvarende gitt av Kai Feinberg i hans bok og mange andre i deres bøker. Med andre ord: Tyskerne sender alle unntatt arbeidsdyktige menn mellom 20 og 40 år rett i gasskammeret. Interessant. Men hvordan vet så Eitinger at dette skjedde? Selv så han det jo ikke, men hvordan kan han da vite det? Svaret får vi på neste side i boken hans: "Lege for Livet":

Over er et par linjer fra side 92 hvor vi får vite at det altså finnes en rapport som sier at "Die übrigen wurden vergast" - "De andre ble gasset". Meget interessant, men det blir desverre med den ene henvisningen til denne rapporten. Det får meg til å lure på om rapporten er muntlig og overlevert fra jøde til jøde mens de utvekslet nyheter og annet sladder på latrinebørsen som fellesdoen ble kalt på leirsjargongen.

Et annet artig moment er at Cissi's mor Milla Klein oppgis i dødsattesten som "gjenlevende". Det er rart for på nettsiden til det jødiske museum i Trondheim: http://www.jodiskemuseum.no/site/1940/cissyklein.html oppgis det følgende: ".....Hun blir slengt inn i bilen som en sekk. Cissy, mora og de andre kvinnene blir kjørt til jernbanestasjonen. Videre går ferden til Auschwitz hvor de alle blir drept." Heisann, her er det noe som ikke stemmer, men vi lar det stå åpent i denne runden.

Konklusjon om dødsattesten: Den er skrevet ut på falsk grunnlag basert på antagelse eller såkalt "Hearsay" og kan derfor ikke betraktes som et historisk gyldig dokument vi kan trekke slutninger utifra.