.:Hovedsiden:.

Dresden - Introduksjon:

Den uten sammenligning verste enkelstående krigsforbrytelsen og forbrytelsen mot menneskeheten under den andre verdenskrig var de alliertes teppebombing av tyske byer i krigens to siste år. Hovedmålet for mordkampanjen var å utrydde flest mulig sivile tyskere for å terrorisere befolkningen til underkastelse og for rett og slett å drepe flest mulig tyskere.

Den beste måten å nå målet på var å teppebombe de tettest befolkete områdene i de tyske byene. Den gang som i dag er disse områdene bebodd av eldre, arbeidere og barnerike småbarnsfamilier som ikke hadde råd til å flytte ut til de mer tynt befolkete forstedene.

Og slik ble det.

Med grunnlag i den tyskfødte jøden Frederick Lindemann sin plan for å utrydde den tyske arbeiderklasse ble historiens største holocaust(brennoffer) noensinne satt ut i livet. Frederick Lindemann ble kalt Churchill’s grå eminense og var en av hans fremste rådgivere.

Antall drepte i Dresden 13-15. februar 1945

Antallet på dem som ble drept under det verste Holocaustet (brennofferet) i hele verdenshistorien blir aldri kjent. Dette er det offisielle tallet fra myndighetene i Dresden. Det ble tilløp til panikk etter den vestallierte nedslaktingen av Dresdens overveiende sivile befolkning av kvinner, barn, gamle og en flyktningemasse som mer enn doblet innbyggertallet til godt over 1 million mordernettene. Det kan derfor være at tallene som er oppgitt er lavere enn det faktisk ble drept for å hindre fiendens propagandaeffekt, men som sagt, vi får aldri vite det. Noen opererer med antatte tall på rundt 600.000.

Her er en fri og forkortet oversettelse til norsk: "Dagsbefal nr 47, Dresden 22. mars 1945. For å imøtegå de ville ryktene som er i omløp gis det her et kort sammendrag fra politiets sluttrapport". Så følger det noen tall over antall og type bomber og materielle ødelegelser. Deretter: "Inntil om kvelden den 20. mars 1945 ble det funnet 202.040 døde, overveiende kvinner og barn. Vi må regne med at tallet vil stige til rundt 250.000 døde. Av de døde kunne bare omtrent 30% identifiseres".

Dresden er verdens moralske nullpunkt utført som et ledd i den verdenskrigen den internasjonale jødedommen startet med sin krigserklæring mot Tyskland i 1933. Selve bombingen av sivile mål kaltes Lindemann-planen etter jøden Frederick Lindemann. Den senere ødeleggelsen av Tyskland skjedde i henhold til Morgenthau-planen oppkalt etter jøden Morgenthau.

Her ble fundamentet for den nye jødiske verdensorden, også kalt NWO eller JWO, lagt.

Aldri Glemme - Aldri Tilgi!