.:Vigrid Forsiden:.

HoloCa$hløgnen om Benknusingsmaskiner

Falsk Benknusemaskin på utstilling i Kiev

De jødiske løgnhistoriene som til sammen utgjør grunnlaget for HoloCa$h-mafiaen er svært oppfinnsomme og av og til direkte morsomme. Benknuserløgnen er en av disse løgnene som dukker opp i mange sammenhenger fra forskjellige leirer rundt om i de tysk-kontrollerte områdene under den 2. verdenskrig. Forfatteren av Winston Smith-bloggen var for en stund siden på reise i Ukraina og dokumenterte den lokale jødeløgnen om benknusing. Bildet over er hentet fra bloggen hans og linken nederst går til artikkelen hans med mange flere bilder. Følger du linken vil du måtte klikke en gang til på Google's sensurside. Google liker ikke bloggen og skaper en barriere for besøk på den.

Maskinen er plassert i hall nr 7 i HoloCa$h-synagogen i Kiev og påstanden er at den ble oppfunnet og brukt av Nazistene under den 2. verdenkrig til å knuse ben av internerte i arbeidsleiren Janowska ved byen Lviv. De knuste restene ble deretter, ifølge legenden, brukt som gjødsel på jordene rundt byen.

Her er teksten som beskriver maskinen oversatt til engelsk fra ukrainsk av Winston Smith: "... a dreadful tool, a bone grinder, for crushing bodies. It was used by the Nazis in the concentration camp, Lviv, to process the bones of executed prisoners into fertiliser." og her er min frie norske versjon: "... et forferdelig redskap, en benkuser, som ble brukt til å knuse menneskelige skjeletter. Den ble brukt av Nazistene i konsentrasjonsleiren ved Lviv til å knuse skjelettene til de drepte fangene om til gjødsel."

Beskrivelsen av maskinen på ukrainsk - Under en rask Google-oversettelse:

"Vi brukte nazistene å lage gjødsel fra bein av henrettede fanger i konsentrasjonsleiren Yaniv (Lviv). Bare to måneder i 1942 nazistene drepte det 60 tusen fanger, inkludert ca 8000 barn. En leir i 1941-1944 var mer enn 200.000 sivile og sovjetiske krigsfanger. I ukrainsk, russisk, polsk, var det franske borgere, tsjekkisk, jugoslaviske, italiensk og amerikansk og britisk statsborgerskap."

For oss som kjenner sannheten om den 2. Verdenskrig generelt vet at tyskerne var nærmest besatt av et enkelt problem: "Mangel på arbeidskraft". Alt tyskerne fikk tak i av fanger ble satt i arbeide og SS gjorde alt de kunne for å holde de internerte i arbeidsleirene friske og arbeidsdyktige. Vår egen Erling Bauck er et godt vitne for dette. Det samme er forøvrig alle norske, inklusive jøder bosatt i Norge, som var internert under krigen. De syke ble helbredet og fikk romslig reknvalesenstid. Så påstanden om at tyskerne myrdet titusener av fanger her i 1942 er absurd i seg selv. Det andre vi skal merke oss er at beskrivelsen ikke inneholder noe om at jøder var blant de drepte. Når jødene som styrer HoloCa$h-industrien blir litt mektigere i Ukraina blir nok denne beskrivelsen forandret slik at det jødiske Herrefolket og deres spesielle lidelse igjen kommer i fokus.

Hva var så denne maskinen? Det var en steinknusemaskin bygget sent på 1800-tallet og sannsynligvis brukt av tyskerne for å knuse pukk til småstein eller støv for veibygging. Bygging av veier og jernbane var tyskernes prioritet i Ukraina i 1942 sammen med å berge avlingene siden store deler av den mannlige ukrainske befolkningen var tvangsflyttet østover av sovjetkommunistene.

Vil du diskutere det med meg treffer du meg på Facebook:)

Melding fra en Facebookvenn:

"Grunnen til at det i forbindelse med beinknusingsmaskinen i Kiev ikke nevner jøder blant de såkalte ofrene er at jødene er lite populære i øst Europa sammenlignet med det de er i vesten. Så hadde museet skrevet at ofrene utelukkende var jøder hadde ikke den Ukrainske befolkningen brydd seg stort. Derfor har zionistene vært smarte og skrevet at ofrene var slavere og allierte krigsfanger for da vil Ukrinerne bli mer engasjerte og hate tyskerne for det er det som er formålet med denne falske beinknusermaskinen å skape tyskerhat, samt å få tyskerne til å hate seg selv."

Denne meldingen sier jeg meg helt enig i. Målet med HoloCa$løgnene er å spre hat mot det tyske folk og dermed splitte og beherske Europa. Ved siden av alle de andre fordelene jødene melker Verden for basert på HoloCa$h-løgnene.